هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی (پایه ششم) با مفهوم کسر می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آشنایی با کسرها(3)

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی (پایه ششم) با مفهوم کسر می باشد.

طبق دستور داده شده شما می بایست کسر مربوط به هر شکل را مشخص نمایید، به این صورت که با کمک ماوس روی دایره آبی رنگ زیر هر شکل کلیک کنید و به حالت درگ آن را به سمت کسر مورد نظر بکشید، مانند شکل زیر:

وقتی تمام شکل ها کامل شد می توانید برای مشاهده اینکه چه تعدادی از کسرها را درست به شکل مربوطه هدایت نموده اید روی عبارت (چک کردن) کلیک نمایید.

برای شروع مجدد نیز می توانید خطوط مربوط به هر شکل را که به کسر مربوط به آن رسم نموده اید را مجدداً به جای خود بازگردانده و مسئله داده شده را از ابتدا حل کنید.

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا