تبیان، دستیار زندگی
وقت کره گرفتن است،‌ دست بجنبانید!
وقت کره گرفتن است،‌ دست بجنبانید!
وقت کره گرفتن است،‌ دست بجنبانید!
تا عید دوستان خدا و روز جایزه‌باران، دو سه منزل، ‌بیش، باقی نمانده. وقت کره ‌گرفتن است از اوقات روزه‌داری.این جرعه‌های پایانی را باید تا آخر سر کشید. هر چه توش و توان داری یکجا به میدان بندگی بیاور. اگر می‌خواهی لقمه‌های درشت‌‌ِ جانبخش، برگیری از سفره‌ی ضیافت و گل‌های تازه‌ی معرفت برچینی از شاخسار درخت تلاوت، اول از همه، از صاحب مقام ولایت مدد بگیر که واسطه فیض سفره‌دار است.
صدقه جاری با جیب خالی!
صدقه جاری با جیب خالی!
صدقه جاری با جیب خالی!
اگر تا کنون بهره و توفیقت از انفاق مومنانه،‌ اندک بوده، این شب‌ها فرصتی ناب است برای حضور در این رزمایش همدلانه. مومن زیرک، ره صدساله را همین امشب طی می کند. او که دارد از مالش مایه می گذارد، او هم که ندارد از آبرویش. حتی نشر یک پیام دلگرم کننده، انگیزاننده و روشنگرانه، هم صدقه جاری است. هر گونه می شود لقمه چینی کن از این سفره رنگ رنگ.
اعمال مشترک و مخصوص شبهای قدر ؛ اینفوگرافیک
اعمال مشترک و مخصوص شبهای قدر ؛ اینفوگرافیک
اعمال مشترک و مخصوص شبهای قدر ؛ اینفوگرافیک
شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی‌ رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه. اعمال شب‌ های قدر بر دو نوع است؛ یکی آن‌ که در هر سه شب باید انجام داد و دیگر آن‌که مخصوص است به هر شبی.