تبیان، دستیار زندگی

گوارش غذا

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
گوارش غذا
اهداف یادگیری:
انتظار می رود هر دانش آموز در فرآیند آموزش به این اهداف برسد:

       1. قسمت های مختلف دستگاه گوارش را روی شکل یا مدل نشان دهد.

       2. کار هر قسمت از دستگاه گوارش بیان کند.

       3. به مطالعه کار دستگاه های بدن خود علاقه مند شود.

       4. به حفظ سلامت دستگاه گوارش خود اهمیت دهد.

 
ابزار مورد نیاز:
پوستر و مدل دستگاه گوارش

فیلم درباره دستگاه گوارش

کتاب هایی درباره دستگاه گوارش

 
مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم به هر کدام از دانش آموزان لقمه ای از نان و پنیر و سبزی می دهد، بعد از ان که بچه ها لقمه ها را جویدند و فرو بردند، می پرسد:
فکر می کنید خوراکی که خوردید الان به چه شکلی درآمده است و در کجای بدن شما قرار دارد؟
 دانش آموزان بعد از خوردن لقمه نان و پنیر و سبزی، به بررسی سرنوشت لقمه بعد از فرو رفتن در دهان می پردازند. انها از خود می پرسند، الان لقمه ای که خوردم چه قدر خرد شده است و در کجای بدنم قرار دارد؟
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد شکل لقمه را در بدن خود رسم کنند. همچنین با افراد گروه خود درباره سرنوشت لقمه خورده شده بحث می کنند.دانش آموزان ضمن مشورت با افراد گروه، تصوری که از سرنوشت لقمه جویده شده و بلع شده دارند، با رسم شکل نشان می دهند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد نتایج مشورت در گروه را با بیان خود در کلاس ارائه دهند و توصیفی از عملکرد دستگاه گوارش داشته باشند. معلم با طرح سؤالات دانش آموزان را به دقت بیشتر در یافته های خود تشویق می کند. او مثلاً می پرسد:
غذا در معده چه تغییراتی می کند؟
درباره شکل روده ها چه می دانید؟
دانش آموزان نتایج مشورت خود در گروه را با بیان خود در کلاس ارائه می دهند، آنها سعی می کنند که با توجه به برداشت گروه خود عملکرد دستگاه گوارش، توصیفی از این دستگاه داشته باشند آنها همچنین سعی می کنند به سؤالات معلم درباره دستگاه گوارش پاسخ های دقیق بدهند.
شرح و بسطمعلم از دانش آموزان می خواهد تصاویر کتاب درسی و مطالب ان را به دقت بررسی کنند، در صورت امکان، کتاب هایی درباره کار دستگاه گوارش در اختیار گروه ها می گذارد و با نشان دادن پوستر یا مدل دستگاه گوارش و همچنین فیلم های مربوطه، به بسط و گسترش اطلاعات دانش آموزان کمک می کند.دانش آموزان از منابع مختلفی که معلم در اختیار آنها قرار می دهد استفاده می کنند و اطلاعات جدید را به یافته های قبلی خود پیوند می زنند.
ارزشیابیمعلم از هر گروه می خواهد گزارش کاملی از ساختمان و اعمال دستگاه گوارش در کلاس ارائه دهد و به این وسیله، فعالیت های خود را مورد ارزیابی معلم و سایر همکلاسی ها قرار دهد.دانش آموزان نتایج و یافته های خود از مطالعات را به کلاس ارائه می دهند و نظرات اصلاحی و تکمیلی معلم و سایر گروه ها را دریافت می کنند.

مطالب مرتبط:
دهان،حلق،مری و معده در دستگاه گوارش
معده
گوارش غذا