تبیان، دستیار زندگی

میعان (تبدیل بخار آب به آب)

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
میعان (تبدیل بخار آب به آب)
اهداف یادگیری
انتظار می رود هر دانش آموز در فرایند اموزش به این اهداف برسد:

       1. دانش آموز به کمک آزمایش نشان دهد بخار آب موجود در هوا با سرد شدن به آب تبدیل می شود.

       2. تجربیات یا روش هایی در زمینه سردکردن بخار آب هوا معرفی کند.

       3. نسبت به تغییرات محیط و مشاهده پدیده های نو از خود کنجکاوی نشان داد.

       4. ابزار و مواد مورد نیاز را به درستی به کار گیرد.

       5. نسبت به کار در گروه علاقه مندی نشان دهد.

 
ابزار مورد نیاز:
چراغ الکلی یا منبع گرمایی مشابه
بشر- پایه- بشقاب استیل- کبریت- آب- یخ- آینه

تصاویری از ابر، مه، شیشه های مات شده در اثر میعان، هوای بازدم در هوای سرد زمستان

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم از دانش آموزان با انجام آزمایشی نشان می دهد که وقتی آب به اندازه کافی گرم شود، به بخار آب تبدیل می شود .
معلم از دانش آموزان سؤال می کند:
در آزمایش که هم اکنون انجام دادید، مشاهده کردید که وقتی آب به اندازه کافی گرم شود، به بخار آب تبدیل می شود. بخار آب، یک گاز است و دیده نمی شود. چه روش هایی پیشنهاد می کنید تا بتوانیم بخار آب را که ناپیداست، پیدا کرده و به دوستان خود نشان دهیم؟
دانش آموزان به روش های مختلف تبدیل آب به بخار آب را در کلاس نشان می دهند، مانند گرما دادن به آب، ریختن در بشقاب و قرار دادن جلوی آفتاب، با د زدن لباس خیس، فوت کردن به دست خیس.
دانش آموزان سعی می کنند با اشتیاق، به دنبال گمشده یعنی بخار آب ناپیدا بگردند و آن را پیدا کرده و به کلاس تحویل دهند.
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد با افراد گروه مشورت کنند و راه حل های خود را یادداشت کنند.او همچنین وسایلی را که دانش آموزان برای انجام آزمایش ها نیاز دارند، در اختیار آنها قرار می دهد.دانش آموزان ضمن مشورت با افراد گروه، حاصل برداشت های خود را یادداشت می کنند و در صورت نیاز، وسایلی برای نشان دادن درستی یافته های خود، از معلم درخواست می کنند.
توصیف-معلم از دانش آموزان می خواهد حاصل مشورت ها و آزمایش های گروه را به زبان خود بیان می کنند. او همچنین سؤال هایی به این ترتیب از دانش آموزان می پرسد:
- آیا بخار آب تا وقتی سرد و مایع نشده، قابل دیدن است؟
- در چه شرایطی و در چه فصل هایی از سال بخار آبی را مشاهده کردید که سرد شده است؟
- چه روش هایی برای سرد کردن بخار آب موجود در هوای بازدم خود که از دهان خارج می شود، پیشنهاد می کنید؟

چه روش هایی برای سرد کردن بخار آب موجود در هوای اتاق می شناسید؟

دانش آموزان نتایج تلاش گروه خود در مراحل بالا را به زبان خود در کلاس ارائه می کنند. آنها همچنین سعی می کنند در گروه به سؤالات معلم پاسخ دقیقی بدهند.
شرح و بسطمعلم ضمن در اختیار گذاشتن وسایل مورد نیاز دانش آموزان، روش هایی را که دانش آموزان در مرحله قبل ارائه کردند، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت نیاز، راهنمایی های لازم را به عمل می اورد تا دانش آموزان به هدف مورد نیاز دست یابند. او همچنین با نشان دادن تصاویر و یادآوری تجربیات دانش آموزان در زمینه مشاهده بخار آب سرد شده (مانند مشاهده هوای بازدم در هوای سرد، پدیده هایی مانند ابر، مه، مشاهده نظرات آب هنگام خروج از کتری و...)، ایشان را به دستیابی به روش های سرد کردن بخار آب هدایت می کند.
به علاوه معلم وسایلی چون آینه و پارچ پر از آب یخ را به کلاس می آورد تا دانش آموزان به کمک آنها بتواند متوجه سرد کردن بخار آب هوای اتاق شوند.
دانش آموزان از اطلاعات و توضیحات معلم استفاده کرده و به روش های بهتری برای یافتن و سرد کردن بخار آب دست می یابند.
ارزشیابیمعلم از همه گروه ها می خواهد حاصل یافته های خود اعم از تجربیات قبلی و روش های پیشنهادی در زمینه سردکردن بخار آب هوا را به کلاس ارائه کنند تا مورد ارزیابی معلم و دانش آموزان قرار گیرد.دانش آموزان یافته های خود را در گروه تکمیل کرده و به کلاس جهت ارزیابی ارائه می کنند.

مطالب مرتبط:

آب در کجا یافت می شود؟
سرعت مولکول های آب
آب،آب