تبیان، دستیار زندگی
هوش به عنوان یکی از مباحث اصلی و مهم روان شناسی، کیفیتی قابل رویت و احساس شدنی نیست. بلکه یک صفت و یک مفهوم انتزاعی و مجرد است. سه جنبه هوش عبارتند از :...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش هوش هیجانی و هوش چندگانه

در موسسه پارسا

این همایش یکی از همایش های منطقه 3 آموزش پرورش بود که در تاریخ 25 آبان ماه در موسسه پارسا برگزار گردید.

گزارش همایش هوش هیجانی و هوش چندگانه

برنامه سخنرانی ها به صورت زیر بود:

• معرفی انواع هوش  توسط آقای مرتضی مدرسی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و آموزگار پایه اول دبستان پارسا

• هوش های چندگانه  توسط آقای دکتر محمد اطهاری ریاست موسسه پارسا

• نگرش به تربیت دینی توسط آقای دکتر محمد اطهاری ریاست موسسه پارسا

خلاصه ای از بحث های مطرح شده در زیر آورده شده است.

معرفی انواع هوش

تعاریف سنتی هوش IQ:

هوش به عنوان یکی از مباحث اصلی و مهم روان شناسی، کیفیتی قابل رویت و احساس شدنی نیست. بلکه یک صفت و یک مفهوم انتزاعی و مجرد است. سه جنبه هوش عبارتند از :

• توانایی و استعداد یادگیری و درک امور

• هماهنگی و سازش با محیط

• بهره برداری از تجربیات گذشته و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مسائل زندگی

در نیمه دوم قرن بیستم پژوهشگران متوجه شدند که تعریف سنتی هوش دارای اعتبار نیست و آزمون ها پاسخ گوی وضعیت واقعی فرد نمی باشد این آزمون ها به دلیل در نظر نگرفتن امکانات آموزشی ، سازگاری اجتماعی ،فقر،بهداشت روانی ،اوضاع اقتصادی جامعه،خانواده ،بیماری، خستگی و..... معیار خوبی برای بررسی هوش یک نفر نیستند.به این دلیل هوش هیجانی را تعریف کردند.

هوش هیجانیEQ :

هوش هیجانی به نوعی از هوش گفته می شود که توجه به احساسات و هیجان های خود ودیگران و فرق گذاشتن بین آن ها واستفاده از این اطلاعات برای راهنمایی افکار و اعمال خودودیگران را شامل می شود.کارکرد هوش هیجانی مهار عواطف و برقرار کردن تعادل بین احساساتو عقل است .به طوری که ما را به حداکثر خوشبختی برساند.

تست EQ-I

دکتر ریون بارون آزمونی برای بررسی هوش هیجانی تنظیم نموده و آن را به 4 حوزه هوش هیجانی و اجتماعی طبقه بندی کرده است .این آزمون تا کنون روی بیش از یک ملیون نفر از سراسر جهان انجام شده دارای اعتبار زیادی است.این طبقه بندی به شرح زیر است:

• درون فردی شامل خود آگاهی،اعتماد به نفس،استقلال،عزت نفس و تحقق خویشتن می باشد.

• بین فردی که شامل :همدلی ،مسئولیت اجتماعی ،قابلیت سازگاری

• مدیریت استرس و فشار

• حالت کلی، این مولفه مربوط به توانایی مثبت بودن در شرایط عادی زندگی می باشد.

رویکردهای هوش هیجانی در زمینه های سازماندهی گروهی، ارائه راه حل، ارتباط فردی و تجزیه تحلیل اجتماعی می باشد. مولفه های هوش هیجانی شامل خود آگاهی، خود نظمی، انگیزش، همدلی و مهارت اجتماعی است.

تکنیک های هدایت عاطفی در آموزش هوش هیجانی:

• به حرف های کودک گوش دهیدو ابراز احساسات نمایید!

• به کودک خود کمک کنید تا احساسات خود را نام گذاری کند.

• احساسات کودک خود را ارزشمند شمرده و آن ها را تائید کنید.

• کج خلقی ها و بد اخلاقی های او را به یک ابزار آموزشی مفید تبدیل کنید.

• از مشکلات عاطفی برای آموزش نحوه حل مشکلات استفاده کنید!

• با حفظ آرامش خودتان یک الگوی مناسب برای کودک باشید!

گزارش همایش هوش هیجانی و هوش چندگانه

هوش های چندگانه

از دیدگاه تعلیم و تربیت ،لازم است که موضوعات و مطالبی که به دانش آموز منتقل می شود،با دانش آموز تناسب داشته باشد.علاوه براین، بایدبا شیوه یادگیری هر دانش آموزنیز سازگار باشد.که به این راهکار ،نظریه هوش چندگانه می گویند.هوش های کلامی،منطقی-ریاضی،موسیقایی،بدنی-جنبشی،درون فردی،برون فردی،هوش طبیعت گرا و هوش شناختی (هوش وجودی) همه از اشکال هوشی است که در مغز ما رشد یافته ،بسته به عوامل ژنتیکی و انگیزش های دریافتی از محیط،برخی بر دیگری غالب می شوند.

معلم ها می توانند شیوه های سنتی تدریس خود را با استفاده از روش هایی که موجب برانگیخته شدن هوش های چندگانه افراد می شود ممزوج کنند. آموزگاری که چنین است برتدریس به شیوه ریتمیک تاکید دارد(موسیقایی)،برای روشن شدن مطلب به کشیده تصاویر روی تخته اقدام می کند(مکانی)، در حین صحبت کردن از حرکات نمایشی استفاده می کند(حرکتی،جسمی)در بین صحبت هایش مکث می کند تا دانش آموزان فرصت تامل داشته باشند(درون فردی)،سئوالاتی می پرسد که دانش آموزان را سر ذوق آورد(میان فردی)و در صحبت هایش از منابع طبیعی استفاده می کند(طبیعت گرا).

دلایل خلاق بودن یادگیری و یاد دهی از طریق هوش های چندگانه:

• یادگیری از طریق هوش های چندگانه لذت بخش تر و شادتر است.

• شاگرد و معلم در فرآیندیادگیری- یاددهی هوش های چندگانه خسته نمی شوند.

• کیفیت آموزشی از طریق یادگیری به وسیله هوش چندگانه بیشتر است.

• پایداری یادگیری و توانایی ترکیب آموخته ها در این روش بیشتر است.

• در این روش شاگردان امکان یادگیری ابعاد مختلف هوس خود را دارند.

نگرش به تربیت دینی:

آموزش از طریق هوش های چند گانه بر زیر ساخت تعلیم وتربیت اصلت انسان (اومانسیتی) استوار است .این تفکر غربی بر آموزش است .در حالیکه آموزش بر اسا س تفکر دینی زیر ساخت "انسان محور"دارد. تفکر دینی بر کرامت انسان تکیه داردو می گوید تربیت باید بر پایه فرهنگ خانواده باش تا بتواند تاثر مطلوب را داشته باشد.

در تربیت دینی به عوامل زیر توجه باید کرد:

نگرش به خانواده، نگرش به جامعه،آموزش در مقابل تربیت، سطح آستانه گناه، کمیت پذیر نبودن مفاهیم دینی، زمان پذیر نبودن مفاهیم دینی، تربیت دینی رسانه ای، ارائه الگوها و مشی تربیتی آسان گیر، آسان مدار و خطاپوش


تهیه: زهرا انصاری

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نوربخش