تبیان، دستیار زندگی
امسال سال توست
امسال سال توست
امسال سال توست
هدف داشتن در زندگی آن قدر مهم است که نمی شود آن را انکار کرد یا نادیده گرفت.اگر هدفی در زندگی نباشد نمی توان یک زندگی معنادار داشت و حتی بدون برنامه ریزی، احتمالا ازپشت میز کارمان هم بلند نمی شویم، چرا که اهداف عمدتا انگیزه ای برای زندگی در افراد هستند و
می خواهید خوشبخت باشید؟
می خواهید خوشبخت باشید؟
می خواهید خوشبخت باشید؟
در مورد راه‏هاى رسیدن به خوشبختى، دیدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. مفهوم سعادت در همه نظام ها، اسلامی یا غیر اسلامی،‌ یک مفهوم مقایسه ای است و به معنی دوام لذت و یا دوام نسبی لذت است و حتی مکاتب مادی نیز در زمینة سعادت دنیوی همین تفسیر را دارند.
راز سعادت!
راز سعادت!
راز سعادت!
خوشبختی ( قسمت هفتم ) 1-راز سعادت در این است كه كاری كه به  تو واگذار شده دوست بداری. 2-دنیا اطاق انتظار سعادت است، همه در این اطاق جمع می شوند ولی به كمتر كسی اجازه ملاقات داده می شود. 3-سعادتمند كسی است كه به مشكلات و...
خوشبختی خانوادگی ...
خوشبختی خانوادگی ...
خوشبختی خانوادگی ...
خوشبختی ( قسمت ششم ) 1.خواستار سعادت دیگران بودن، بزرگترین خوشخبتی هاست. 2. تربیت یگانه هادی بشر به سوی رستگاری است و تنها عامل سعادت است. 3. كسی كه بتواند از بدبختی ها و نومیدی های زندگی كه دیگران از آن می نالند ب...
بزرگان در مورد خوشبختی می گویند ...
بزرگان در مورد خوشبختی می گویند ...
بزرگان در مورد خوشبختی می گویند ...
خوشبختی ( قسمت پنجم ) 1.  خوشبختی یك موضوع شخصی است اگر می خواهید سعادتمند باشید باید خوش بین و قانع باشید  و اعتدال را رعایت كنید، همچنین باید كاری داشته باشید كه از آن خوشتان بیاید و آن كار باید بازده داشته...
خوشبخت كسی است كه ...
خوشبخت كسی است كه ...
خوشبخت كسی است كه ...
خوشبختی ( قسمت سوم ) 1.    خوشبخت كسی است كه از زندگی دیگران عبرت بیاموزد. 2.    تفكر در عاقبت هر كار باعث رستگاری می شود. 3. ذهن آدمی مانند ساعتی است كه مدام از كار می ایستد. ذ...
آیا می دانید خوشبختی چگونه به دست می آید ؟
آیا می دانید خوشبختی چگونه به دست می آید ؟
آیا می دانید خوشبختی چگونه به دست می آید ؟
خوشبختی ( قسمت دوم ) 1.به دیگری متكی نباش، به خود تكیه كن. نیكبختی راستین از اتكاء به خودبه دست می آید. 2. احساس خوشبختیربطیبه سن و سال ندارد. آیا نمی بینید كه بسیاری از سالخورده ها جوان و بسیاری از جوان ها سالخورده ه...
گزیده آراء اندیشمندان ( خوشبختی )
گزیده آراء اندیشمندان ( خوشبختی )
گزیده آراء اندیشمندان ( خوشبختی )
بختی ) زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی در گذر است ، رودی مواج كه در تلاطمش ، انسانها ساخته می شوند؛پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم : - خوشبخت و سعادتمند كسی است كه از دیگران پند پذیرد ...