تبیان، دستیار زندگی
خوشبختی ( قسمت سوم ) 1.    خوشبخت كسی است كه از زندگی دیگران عبرت بیاموزد. 2.    تفكر در عاقبت هر كار باعث رستگاری می شود. 3. ذهن آدمی مانند ساعتی است كه مدام از كار می ایستد. ذ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوشبخت كسی است كه ...

خوشبختی ( قسمت سوم )

1.    خوشبخت كسی است كه از زندگی دیگران عبرت بیاموزد.

2.    تفكر در عاقبت هر كار باعث رستگاری می شود.

3. ذهن آدمی مانند ساعتی است كه مدام از كار می ایستد. ذهن را باید با اندیشه های خوبهمراه كرد تا احساس خوشبختی نمود.

4. ذهن خودآگاه شما در آنِ واحد فقط می تواند یك فكر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین كردن افكار مثبت به جای افكارمنفی به خوشبختی دست پیدا كنید.

5. اگر من مستحق خوشبخت شدن هستم ، نباید فقط آن را برای خودم كسب كنم ، بلكه بجاست كه دامنه آن را به سوی دیگران گسترش دهم.

6. خوشبختی، درونی است نه بیرونی.از این رو به آنچه هستیم بستگی دارد، نه آنچه داریم.

7.  از آنجایی كه كنترل افكارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در كنترل افكارتان دارد.

8.خوشبختی در خانه ای است كه مهر و محبت در آن وجود دارد.

9.فقط عدالت است كه می تواند موجب خوشبختی باشد.

10. نیكبختی و سعادت ، دست یافتن به آرزوها است و هرچه این آرزوها ساده تر و سهل تر باشد، امید رسیدن به آنها بیشتر است.

11.آفت خوشبختی ، آرزوهای دور و دراز است .

12.خوشبختی به سراغ كسی می رود كه فرصت اندیشیدن درباره بدبختی را ندارد .

13.خوشبختی عطری است كه وقتی آن را بر دیگران می پاشی چند قطره از آن بر تو نیز خواهد پاشید.

14. خوشبختی فقط یك تعریف دارد: "باور داشتن خوشبختی".

15.   خوشبخت كسی است كه از زمان پند بگیرد.

16.   یگانه سعادت حقیقی ناشی از آن است كه خویش را تسلیم غایتی كنیم .

17. عاشق بودن یعنی خوشبختی خود را با خوشبختی دیگری توأم كردن .

18.در زندگی فقط یك خوشبختی وجود دارد : عشق بورزیم و به ما عشق بورزند .

19.آنچه مرا محق خوشبخت بودن می كند این است كه خوشبختی را برای خود نیندوزم و با دیگران قسمت كنم .

20.انسانخوشبختفردی است كه از غم و ناراحتی فارغ باشد. انسان شادكسی است كه غم و ناراحتی دارد ، اما اجازه نمی دهد غم هایش او را از پای در آورند .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.