نانوعملی که به وسیله نانوتکنولوژی انجام می‌شود تغییر اندازه مواد به اندازه 10 9m است. این کوچک شدن باعث تغییراتی در رفتار ‌و خاصیت مواد می‌شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستاورد های نمایشگاه نانو

نانوعملی که به وسیله نانوتکنولوژی انجام می‌شود تغییر اندازه مواد به اندازه 10”‘9m است. این کوچک شدن باعث تغییراتی در رفتار ‌و خاصیت مواد می‌شود.

جذابیت استفاده از کاربردهای تکنولوژی نانو، تغییرات خواص و رفتار است. این بدان معناست که توسط نانو می‌توان مواد را به اندازه‌های کوچک تبدیل و از خواص و رفتارهای جدیدی که در آنها به وجود می‌آید استفاده کرد.در نمایشگاه که تعدادی از تصاویر آنها در زیر آمده است ، محصولات نانو را در زمینه های مختلف نشان می دهد مانند:

کشاورزی، که در مواردی چون:

* آبیاری

*سیستم‌های مهندسی ژنتیک

* اصلاح مراتع

* اصلاح گیاهی

* سیستم‌های ماشین‌های کشاورزی

فناوری‌های پس از برداشت محصول

به کار برده می شود .

مواد،که در ساخت :

*نانو سرامیک‌ها

*نانو لوله‌های کربنی 

*نانو ذرات نقره

نفت، نساجی، بهداشت و سلامتی !

امید است که همچنان راه پیشرفت در مملکت اسلامی طی شده و محققان در این زمینه نیز به موفقیت های بزرگ تری دست یابند

 

<>
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 • nano
  nano
 
فرآوری : فائزه سید خاموشی
بخش دانش و زندگی تبیان