سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ظریفی مرغی بریان بر سفره بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بریان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پیش ازمرگ ! حکایت و لطیفه ها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفره بخیل

ظریفی مرغی بریان بر سفره بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بریان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پیش ازمرگ !

حکایت و لطیفه ها