قسمت اول: مقدمه نیاز روز افزون به پویاییكارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ... بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است. اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


آشنائی با شبكه های بی سیم

قسمت اول:

مقدمه

نیاز روز افزون به پویاییكارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ...

بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است.

اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختیار داشته باشند شبكه های بی سیم جواب مناسبی برای آنهاست.

این مقاله دربخش‌های مختلفی ارائه میشود، در بخش حاضر فقط به بیان كلیاتی در رابطهبا شبكه‌های بی‌سیم و كابلی پرداخته شده، در بخش‌های بعدی به جزئیات بیشتری در رابطه با شبكه‌های بی‌سیم خواهیم پرداخت.

تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی

شبكه های محلی (LAN ) برای خانه و محیط كار می توانند به دو صورت كابلی (Wired ) یا بی سیم (Wireless ) طراحی گردند . درابتدا این شبكه ها به روش كابلی با استفاده از تكنولوژیEthernet طراحی می شدند اما اكنون با روند رو به افزایش استفاده از شبكه های بی سیم با تكنولوژیWi-Fiمواجه هستیم .

در شبكه های كابلی (كه در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بكار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه كاری تا دستگاه توزیع كننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل كابل كشی صورت پذیرد(طول كابل ازنوعCAT5نبایستی 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده میگردد) كه تجهیزات بكار رفته از دونوع غیر فعال (Passive ) مانند كابل ، پریز، داكت ، پچ پنل و.......... . و فعال (Active )مانند هاب ،سوئیچ ،روتر ، كارت شبكه و........... هستند .

موسسه مهندسیIEEE استانداردهای802.3u را برایFast Ethernetو802.3ab و802.3z را برایGigabit Ethernet( مربوط بهكابلهای الكتریكی و نوری ) در نظر گرفته است.

شبكه های بی سیم نیز شامل دستگاه مركزی (Access Point )می باشد كه هر ایستگاه كاری می تواند حداكثر تا فاصله 30 متر ی آن (بدون مانع ) قرار گیرد. شبكه های بی سیم (Wlan ) یكی از سه استاندارد ارتباطیWi-Fi زیر را بكار می برند:

802.11b كه اولین استانداردی است كه به صورت گسترده بكار رفته است .802.11a سریعتر اما گرانتر از802.11b می باشد.802.11g جدیدترین استاندارد كه شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر میباشد.

هر دونوع شبكه های كابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد.

عوامل مقایسه

در مقایسه شبكه های بی سیم و كابلی می تواند قابلیتهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:

نصب و راه اندازی هزینه قابلیت اطمینان كارائی امنیت

نصب و راه اندازی

در شبكه های كابلی بدلیل آنكه به هر یك از ایستگاههای كاری بایستی از محل سویئچمربوطه كابل كشیده شود با مسائلی همچون سوارخكاری ، داكت كشی ، نصب پریز و......... مواجه هستیمدر ضمن اگر محل فیزیكی ایستگاه مورد نظر تغییر یابد بایستی كه كابل كشی مجدد و .......صورت پذیرد

شبكه های بی سیم از امواج استفاده نموده و قابلیت تحرك بالائی را دارا هستند بنابراین تغییرات در محل فیزیكی ایستگاههای كاری به راحتی امكان پذیر می باشد برای راه اندازی آن كافیست كه از روشهای زیر بهره برد:

Ad hocكه ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (peer to peer ) تجهیزات را با یكدیگر میسر می سازد.
Infrastructure كه باعث ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مركزی می شود.

بنابراین میتوان دریافت كه نصب و را ه اندازی شبكه های كابلی یا تغییرات در آن بسیار مشكلتر نسبت به مورد مشابه یعنی شبكه های بی سیم است .

هزینه

تجهیزاتی همچون هاب ، سوئیچ یا كابل شبكه نسبت به مورد های مشابه در شبكه های بی سیم ارزانتر می باشد اما درنظر گرفتن هزینه هاینصب و تغییرات احتمالی محیطی نیز قابل توجه است .

قابل به ذكر است كه با رشد روز افزون شبكه های بی سیم ، قیمت آن نیز در حال كاهش است .

قابلیت اطمینان

تجهیزات كابلی بسیار قابل اعتماد میباشند كه دلیل سرمایه گذاری سازندگان از حدود بیست سال گذشته نیز همین می باشد فقط بایستی در موقع نصب و یا جابجائی ، اتصالاتبا دقت كنترل شوند.

تجهیزات بی سیم همچونBroadband Router هامشكلاتی مانند قطع شدن‌های پیاپی، تداخل امواج الكترومغناظیس، تداخل با شبكه‌های بی‌سیم مجاور و ... را داشته اند كه روند رو به تكامل آننسبت به گذشته(مانند802.11g ) باعث بهبود در قابلیت اطمیناننیز داشته است .

كارائی

شبكه های كابلی دارای بالاترین كارائی هستند در ابتدا پهنای باند10 Mbps سپس به پهنای باندهای بالاتر(100 Mbps و1000Mbps) افزایشیافتند حتی در حال حاضر سوئیچهائیبا پهنای باند1Gbpsنیز ارائه شده است .

شبكه های بی سیم با استاندارد802.11b حداكثر پهنای باند11Mbpsو با802.11a و802.11gپهنای باند54 Mbps را پشتیبانی می كنندحتی در تكنولوژیهای جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتر به108Mbpsنیز افزایش داده شده است علاوه بر این كارائیWi-Fiنسبت به فاصله حساس می باشد یعنی حداكثر كارائی با افزایش فاصله نسبت به َAccess Point پایین خواهد آمد. این پهنای باند برای به اشتراك گذاشتن اینترنت یا فایلها كافی بوده اما برای برنامه هائی كه نیاز به رد و بدل اطلاعات زیاد بین سرور و ایستگاهای كاری (Client to Server ) دارند كافی نیست .

امنیت

بدلیل اینكه در شبكه های كابلی كه به اینترنت هم متصل هستند، وجود دیواره آتش از الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سوئیچ به تنهایی قادر به انجام وظایف دیواره آتش نمیباشند، بایستی در چنین شبكه هایی دیواره آتش مجزایی نصب شود.

تجهیزات شبكه های بی سیم مانندBroadband Routerها دیواره آتش بصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد. از سوی دیگر به دلیل اینكه در شبكه‌های بی‌سیم از هوا بعنوان رسانه انتقال استفاده میشود، بدون پیاده سازی تكنیك‌های خاصی مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بطور كامل تامین نمی گردداستفاده از رمزنگاریWEP (Wired Equivalent Privacy ) باعث بالا رفتن امنیت در این تجهیزات گردیده است .

انتخاب صحیح كدام است؟

با توجه به بررسیو آنالیز مطالبی كه مطالعه كردید بایستی تصمیم گرفت كه در محیطی كه اشتراك اطلاعات وجود دارد و نیاز به ارتباط احساس می شو دكدام یك از شبكه های بی سیم و كابلی مناسبتر به نظر می رسند .

جدول زیر خلاصه ای از معیارهای در نظر گرفته شده در این مقاله می باشد . بعنوان مثال اگر هزینه برای شما مهم بوده و نیاز به استفاده از حداكثر كارائی را دارید ولی پویائی برای شما مهم نمی باشد بهتر است از شبكه كابلی استفاده كنید.

بنابراین اگر هنوز در صدد تصمیم بین ایجاد یك شبكه كامپیوتری هستید جدول زیر انتخاب رابرای شما ساده تر خواهد نمود.

جدول مقایسه ای :

نوع سرویس شبكه های كابلی شبكه های بی‌سیم

نصب و راه اندازی
نسبتا مشكل
هزینه
كمتر
بیشتر
قابلیت اطمینان
بالا
متوسط
كارائی
خیلی خوب
خوب
امنیت
خوب
نسبتا خوب
پویایی حركت
محدود
پویاتر


برگرفته از www.sgnec.net