شهر مقدس قم، به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) بار دیگر نورانی می شود. کوچه پس کوچه های شهرقم ، به عطر دل انگیز حضرتش معطّر می گردند و سروهای آزاد، به احترامش قیام می کنند.آرام، آرام بر پهنه گیتی حضور پر ولایت ایشان، شکوفه به بار می آورد و دل های عاشقان را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ستاره باران شهر قم

شهر مقدس قم، به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) بار دیگر نورانی می‏شود. کوچه پس کوچه‏های شهرقم ، به عطر دل انگیز حضرتش معطّر می‏گردند و سروهای آزاد، به احترامش قیام می‏کنند.آرام، آرام بر پهنه گیتی حضور پر ولایت ایشان، شکوفه به بار می‏آورد و  دل های عاشقان را بار دیگر روانه حرم مطهر ایشان می نماید. بانویی که  بارگاه زیبایش، پناهگاه دل‏های عاشقی است که درشب‏های کویری قم، گرد حرمش جمع می شوند و برای ظهور گل نرگس، دعا می‏کنند و از بانوی کرامت، برای شکوفه دادن درخت اجابت، استمداد می‏طلبند.

فرآوری: علیرضا عابدینی-بخش گردشگری تبیان

ستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قمستاره باران شهر قم