تبیان، دستیار زندگی
یک عمر مانده درسینه سنگ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبیه رودخانه

شبیه رودخانه

یک عمر مانده

 درسینه سنگ

 آواز رودی

دل تنگ دل تنگ

شبیه رودخانه

شد برف ها آب

 پایان اسفند

در زیر باران

مانند یک قند

شبیه رودخانه

نگاهش مهربان است

 دلش یک کوه حرف است

 اگرچه آدم من

فقط یک تکه برف است

شبیه رودخانه

شبیه رودخانه

همیشه توی راهم

 پر است از چاله چوله

 مسیر اشتباهم

koodak@tebyan.com

منبع: دوست کودکان

تهیه: مینو خرازی

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.