ست حضرت آیت الله مصباح یزدی شب نوزدهم ماه رمضان در دفتر رهبر معظم انقلاب امكان انجام عصیان و شك در وجود خدا را لازمه تكلیف این جهان برشمرد. به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، آیت الله مصباح یزدی   د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امكان گناه و شك در وجود خدا، لازمه تكلیف است

حضرت آیت الله مصباح یزدی شب نوزدهم ماه رمضان در دفتر رهبر معظم انقلاب امكان انجام عصیان و شك در وجود خدا را لازمه تكلیف این جهان برشمرد.
به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، آیت الله مصباح یزدی   دردفتر رهبر معظم انقلاب در قم با استناد به آیه ششم سوره مباركه انشقاق،انسان را پیوسته در حال حركت همراه با رنج به سوی پروردگار دانست كه روزیبا او ملاقات خواهد كرد.
وی هر گونه تغییر تدریجی را حركت خواند و گفت:اگر روح تدریجاً تغییراتی به سوی مقصد مشخص كند حركت كرده است و منظور ازحركت در این آیه شریفه همین حركت است.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی (ره) در ادامه به تبیین معنای «ملاقات» پرداخت و اظهار داشت: ملاقاتبه معنای رسیدن دو چیز به یكدیگر و لازمه آن دوری آن دو از هم است. تركیبملاقات با خدا و مشتقات آن در قرآن بیست مرتبه آمده و مراد از آن ملاقات عام و همگانی انسانها با خداوند در روز قیامت است.
وی با اشاره بهكسانی كه از دیدن خداوند در روز قیامت منع میشوند اظهار داشت: ندیدن باملاقات كردن منافاتی ندارد. چه بسا كسی به ملاقات كسی میرود ولی قدرت دیدناو را ندارد.
عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، این جهان را محل آزمایش برشمرد و گفت: این دنیا، جهان آزمون است و به خاطر همین حقایق توحید و وجودخداوند واضح نیست. از این رو اگر كسی گناه نمیكرد و در وجود خداوند شكنمیكرد، آن گاه تكلیف معنایی نداشت و ایمان به خداوند ارزشی نمییافت.
آیت الله مصباح در پایان خاطر نشان ساخت: نسبت دنیا به آخرت مانند ظاهر به باطن است و این جهان، عالم حجاب است و روز قیامت این حجابها كنار میرود؛آن گاه همه میدانند كه ملك از آن كیست.