با توجه به این که دانش آموزان درباره ی علت وقوع زلزله مطالبی را جمع آوری کرده اند، می توانید درباره ی موقعیت خاص جغرافیایی ایران، و علت زلزله خیز بودن ایران با آنها صحبت کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن - جلسه دوم


اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی 

دانش آموزان با نحوه ی نوشتن منابع آشنا می شوند.
دانش آموزان می توانند از اطلاعات جمع آوری شده استفاده کرده و بحث کنند.


زمان عملیاتی 

20 دقیقه


وسایل لازم 

تخته


روند کار

با استفاده از روش پرسش و پاسخ، اطلاعات جمع آوری شده توسط دانش آموزان را مرور کنید.

با توجه به این که دانش آموزان درباره ی علت وقوع زلزله مطالبی را جمع آوری کرده اند، می توانید درباره ی موقعیت خاص جغرافیایی ایران، و علت زلزله خیز بودن ایران با آنها صحبت کنید.

چنان چه دانش آموزان نتوانستند به خوبی سوال شما را تحلیل کنند، به معنای این است که اطلاعات کارآمدی جمع آوری نکرده اند. به آنها فرصت دوباره بدهید تا جواب سوال شما را پبدا کنند.

همچنین خوب است از دانش آموزان درباره ی منابع جمع آوری اطلاعاتشان و همین طور روش جمع آوری اطلاعات سوال کنید. این به بقیه کمک می کند با منابع اطلاعاتی هم آشنا شوند و در صورت امکان از آن استفاده کنند.

همچنین کنترل کنید که دانش آموزان حتما اطلاعات مربوط به منبع مورد نظر را در فیش های مربوطه نوشته باشند:

در مورد کتاب:

عنوان کتاب- نام نویسنده- مترجم- ناشر- سال انتشار- صفحات مورد استفاده

مقاله:

عنوان مقاله- نام نویسنده- مترجم- نام مجله- شماره و سال انتشار مجله- صفحات مورد استفاده

سایت اینترنتی:

نام مقاله- نویسنده- مترجم - لینک دقیق مقاله در سایت

توجه داشته باشید که google.com یا yahoo.com لینک مقالات یا سایت های مورد استفاده نیستند. این ها فقط موتورهای جستجو برای سایت هایی هستند که به آن ها مراجعه می کنیم! ذکر این آدرس ها به عنوان منبع، مثل این است که به جای اسم کتاب بگوییم منبع مورد استفاده مثلا کتابخانه ی دانشگاه تهران!
برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه کنید:

http://ehrsi.com/contentid-3.html

http://www.vojoudi.com/earthquake/education/overal_01_per.htm

 

 

تکلیف: از دانش آموزان بخواهید درباره ی حوادث گذشته که در کشور روی داده است تحقیق کنند. می توانند نقشه ای از ایران تهیه کنند و در آن مکان هایی را که در چند سال گذشته در آنها زلزله – هر چند خفیف- روی داده است مشخص کنند.
 
یک مثال:
در تصویر زیر، دانش آموزان مناطق زلزله آمده در یک ماه را در جهان به دست آورده و روی نقشه مشخص کرده اند.

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن - جلسه دوم

این به دانش آموزان کمک می کند تصویر بهتری از آمار زلزله و آمار تلفات زلزله ها در جهان در ذهن داشته باشند و به مساله ی ایمنی در زلزله بیشتر فکر کنند.

 

پیشنهاد:

 برای روش تحقیق هر مدرسه با توجه به امکانات موجود در شهر محل زندگی، خودتان تصمیم بگیرید. برای مثال می توانید از روش های زیر نیز استفاده کنید:

 از خبرگان در زمینه حوادث.
 از اینترنت و کتاب ها
 از افراد جامعه که در مسئله کاهش خطرات در برابر حوادث شرکت دارند. مثل هلال احمر، سازمان های مرتبط با زلزله و تشکل های غیر دولتی.


در این مورد دانش آموزان می توانند به سوالات زیر پاسخ دهند:

 زمانی که این اتفاق افتاده
 منطقه ای که تاثیر پذیرفته
 تعداد تلفات انسانی
 دلائل مرگ و صدمه
 خسارات وارده به خانه ها
 خسارات به تاسیسات ( لوله های آب ، گاز و الکتریسیته)
 خسارات به حمل ونقل
 اعمال و رفتار مردم هنگام حادثه
 زندگی پس از وقوع حادثه
 بازیافت و یا باز سازی
 ویژگی های حادثه ( از نقطه نظر محیط زیست طبیعی)

برای این کار دو هفته به دانش آموزان فرصت دهید.
 

گزارشی از فعالیت دانش آموزان تهیه کرده و در قسمت تکالیف مربوط به این جلسه آپلود کنید.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: میرعشقی - تنظیم: داودی

 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه اول

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه  دوم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه سوم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه چهارم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه پنجم و ششم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هفتم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هشتم