تبیان، دستیار زندگی
مواد متخلخل اجازه می دهند که هوا و مایعات در آنها جذب شوند. به طرز جالبی، سنگ ها خودشان متخلخل هستند! کدام سنگ نفوذپذیرترین و کدام نفوذناپذیرترین است؟ این شالوده ای برای این آزمایش و برای شماست تا کشف کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنگ های نفوذپذیر

هدف

شناسایی نفوذپذیرترین نوع سنگ

اطلاعات مورد نیاز

مواد متخلخل اجازه می دهند که هوا و مایعات در آن ها جذب شوند. به طرز جالبی، سنگ ها خودشان متخلخل هستند! کدام سنگ نفوذپذیرترین و کدام نفوذناپذیرترین است؟ این شالوده ای برای این آزمایش و برای شماست تا کشف کنید.

 مواد و وسایل مورد نیاز

  • 3 ظرف بزرگ تمیز در اندازه های یکسان (مانند لیوان یا پارچ)
  • پیمانه مدرج
  • آب
  • یک قطعه گرانیت
  • یک قطعه ماسه سنگ
  • یک قطعه سنگ آهک
  • نوار برای علامت زدن ( در صورت تمایل)

 زمان تخمین زده شده برای انجام آزمایش

حدود 35 دقیقه

مراحل انجام آزمایش

1.مقدار برابری آب  را اندازه گیری کرده و در هر یک از سه ظرف بریزید. مطمئن شوید مقدار آب کافی باشد تا سنگ ها به طور کامل زیر آب قرار بگیرند.

2. به مقدار آب ریخته شده در هر ظرف توجه داشته باشید. شما می توانید به چند روش این کار را انجام دهید. روش اول این است که مقدار آب موجود در پیمانه مدرج خود را یادداشت کنید. روش دیگر که توصیه می شود این است که سطح آب را در هر ظرف با یک تکه نوار علامت بزنید.

3. در هر ظرف آب یک سنگ را قرار دهید.

4. ظرف ها را در همان حالت به مدت 30 دقیقه کنار بگذارید.

5. بعد از گذشت 30 دقیقه، آن ها را مشاهده کنید. آیا می توانید تغییری در ارتفاع سطح آب مشاهده کنید؟

6. به دقت سنگ ها را از ظرف ها خارج کنید. اطمینان حاصل کنید که آبی از داخل ظرف ها بیرون نریزد!

7. مقدار آبی را که به وسیله هر سنگ جذب شده است محاسبه کنید . برای این کار می توانید آب باقیمانده را از ظرف به داخل پیمانه مدرج بریزید و حجم آن را از حجم اولیه آب کم کنید. اگر هم با نوار علامت زده بودید، می توانید سطح آب را تا محل علامت زده بسنجید.

یادآوری

اگر شناسایی و پیدا کردن سنگ های ذکر شده در این آزمایش برایتان سخت است، می توانید به عنوان نمونه ای از این سنگ ها به جدول زیر رجوع کنید.

مشاهدات

این آزمایش را با انواع  مختلف سنگ ها امتحان کرده و نوعی که بیشترین آب را در خود نگه می دارد در دفترتان یادداشت کنید. آیا می توانید در کنار سنگ ها، به چیزهای دیگری که بتوان این آزمایش را روی آن ها انجام داد، فکر کنید؟

نتیجه گیری

کدام یک از سنگ ها به نظر شما متخلخل ترین است؟


بخش پروژه های دانش آموزی سایت تبیان