دانش پژوهان فعال مدرسه راهنمایی ندای حق با 12 پروژه تحت عناوین سازه های ماکارونی گروه 1، سازه های ماکارونی2گروه، قدرت افکار انسان در زندگی، آب مروارید، سنگ های قیمتی، شیطان شناسی، مرگ از دیدگاه الهیون، اعتماد به نفس، لایه اوزون، موشک آبی و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از تلاش های دانش پژوهان مدرسه راهنمایی ندای حق

در دوره ششم پروژه های دانش آموزی تبیان

دانش پژوهان فعال مدرسه راهنمایی ندای حقبا 12 پروژه تحت عناوین سازه های ماکارونی گروه 1، سازه های ماکارونی2 گروه، قدرت افکار انسان در زندگی، آب مروارید، سنگ های قیمتی، شیطان شناسی، مرگ از دیدگاه الهیون، بیماری اوتیسم، اعتماد به نفس، لایه اوزون، موشک آبی و نوجوانی جهت شرکت درششمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان در حال انجام پروژه می باشند. دانش پژوهان عزیز این مدرسه، پروژه های خود را با راهنمایی خانم ها: زاهده علی اکبر، فاطمه حسابی و زهره فراهانیانجام می دهند.

تصاویر زیر  تلاش این عزیزان را حین انجام کار نشان می دهد.

 

<>
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی ندای حق

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا