تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک - 8 راهکار علاقمندی دانش آموزان به مطالعه

دانش آموزان را باید به مطالعه علاقمند کرد چه کتب درسی را در دست بگیرند و چه کتاب های دیگر را. در این نوشتار تلاش شده است که راهکارهایی برای مطالعه صحیح آینده سازان ارائه شود. بی شک عمل به اصول مطالعه می تواند بهره وری بیشتری را برای دانش آموزان داشته باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان
دانش آموزان را باید به مطالعه علاقمند کرد چه کتب درسی را در دست بگیرند و چه کتاب های دیگر را. در این نوشتار تلاش شده است که راهکارهایی برای مطالعه صحیح آینده سازان ارائه شود. بی شک عمل به اصول مطالعه می تواند بهره وری بیشتری را برای دانش آموزان داشته باشد.
با اینفوگرافیک زیر همراه ما باشید.
اینفوگرافیک - 8 راهکار علاقمندی دانش آموزان به مطالعه
اصول مطالعه
1) استمرار در مطالعه:
مطالعه به طور مستمر بدون وقفه در ساعات برنامه ریزی انجام گیرد.

2) انضباط در مطالعه:
اصل انضباط در هر کاری سبب ایجاد نظم در فعالیت های فردی و اجتماعی است و آن یک قاعده کلی حاکم برزندگی و طبیعت است و مطالعه برای رسیدن به دانایی و توانایی بخشی از روند زندگی بوده و تابع اصل نظم است.

3) تنوع در موضوع:
ثبات موضوع مطالعه برای مدت زیادی سبب کاهش فعالیت مغزی است. برای ایجاد تنوع چندین موضوع را باید مورد مطالعه قرار داد. این بدان معنی نیست که در یک ساعت برنامه ریزی چندین نوع کتاب خوانده شود.

4) تنظیم برنامه مطالعه:
در تنظیم برنامه باید به اهداف و احساس نیاز مطالعه کننده توجه کرد.

5) برنامه باید انعطاف داشته باشد (مطالعه کننده احساس اجبار نکند).

6) برای مطالعه هر درس وقت کافی منظور شود.

7) در طول برنامه به منظور ایجاد فرصت طبقه بندی، سازماندهی مطالب قبلی و آمادگی ذهنی برای مطالب بعدی باید زمان معینی استراحت در نظر گرفت.

8) مطالعه هر درس، نزدیک به ساعت آموزشی همان درس باشد.

زمان ها و موقعیت های نامناسب برای مطالعه


منبع: http://tizland.ir