تبیان، دستیار زندگی
اگر می‌خواهید بانی کار خیر شوید بخوانید!
اگر می‌خواهید بانی کار خیر شوید بخوانید!
اگر می‌خواهید بانی کار خیر شوید بخوانید!
در روزگاری که کرونا، جان عزیزانمان را و تحریم، ستون فقرات اقتصادمان را هدف گرفته، هستند آدم‌هایی از خودگذشته که دل در گرو مهر دیگران دارند. چه مدافعان سلامت که با جانشان در خط مقدم این کارزار،‌ مردانه می‌جنگند، و چه خیّران و نیکوکارانی که با مالشان، به دستگیری از نیازمندان، صف کشیده‌اند. اینان براستی سفیران و کارگزاران خدایند در روی زمین، که تا هستند، دیو ناامیدی نخواهد توانست مردم این مُلک را از پا درآورد.
دعای روز اول ماه مبارک رمضان؛ نسخه استوری
دعای روز اول ماه مبارک رمضان؛ نسخه استوری
دعای روز اول ماه مبارک رمضان؛ نسخه استوری
خدایا قرار ده روزه ی مرا در این روز روزه ی روزه داران حقیقی و عبادتم را عبادت پرستندگان صمیمی و بیدارم کن در اینروز از خواب غافلان و ببخش در آن جرمم را ای معبود جهانیان و بگذر از من ای با گذشت از مجرمان.
اعمال مشترک ماه رمضان؛ اینفوگرافیک
اعمال مشترک ماه رمضان؛ اینفوگرافیک
اعمال مشترک ماه رمضان؛ اینفوگرافیک
ماه رمضان در نزد مسلمانان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این ماه، ماه خداست و خداوند در این ماه در نهایت مهربانی، میزبانی بندگان خود را می کند. اعمال مشترک این ماه را در این اینفوگرافی مشاهده نمایید.