تبیان، دستیار زندگی

پاور بانک خورشیدی بسازیم _ جلسه هشتم

آشنایی با اصول ساخت پاور بانک و ساختن آن
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اهداف : آشنایی با اصول ساخت پاور بانک و ساختن آن
پیش نیاز : آشنایی با طریقه درست لحیم کاری و قطعات پاوربانک
وسایل مورد نیاز : دستگاه هویه _ قلع کش _ سیم و روغن لحیم کاری _ برد کنترل شارژ باتری لیتیوم یون _ برد مبدل خروجی USB پاور بانک _ سلول خورشیدی _ باتری لیتیوم یون _ سیم های رابط _ محفظه پاوربانک_چسب حرارتی

 7-1) عملکرد پاوربانک :
یک پاوربانک خورشیدی از چهار جز کلی تشکیل شده است که عبارت اند از:
1)  باتری لیتیوم یون
2) برد شارژر باتری لیتیوم یون
3) برد مبدل خروجی USB
4) سلول های خورشیدی
که موارد 2 و 3 که شامل بردهای الکترونیکی هستند هم به صورت ماژول آماده موجود هستند و هم می توان با توجه به سطح آن ها را ساخت .
لازم به ذکر است که در صورت عدم استفاده از باتری لیتیوم یون می توان به وسیله یک مدار و ماژول خورشیدی فقط به عنوان شارژر استفاده کرد و هیچ ذخیره سازی انجام نداد.
بدیهی است که در صورت ساختن تجهیز بالا در هنگام عدم تابش مناسب خورشید عمل شارژ تلفن همراه استفاده نمی شود
شکل زیر مدار کلی یک پاوربانک خورشیدی را نشان می دهد :
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
                                                                                     8-1 شماتیک یک پاور بانک خورشیدی
نحوه اتصالات مدار به طور کامل در تصویر بالا است، برای بررسی بیشتر خواهیم داشت:
 _صفحه خورشیدی دارای یک دیوید در سمت مثبت خود است تا از بازگشت جریان از باتری جلوگیری کند.
 _ پایه های مثبت و منفی صفحه خورشیدی به ترتیب به پایه های N+ و N- از ماژول کنترلر شارژ نصب می شوند.
 _ پایه های BAT+ و BAT- به ترتیب به پایه های مثبت و منفی باتری متصل می شوند.
 
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
                                                                                   8-2 برد شارژر باتری لیتیومی
 _ سیم اتصال BAT+ و سر مثبت باتری به یک پایه از کلید و پایه دیگر آن به سر مثبت ماژول 5 ولت خروجی متصل می شود.
 _ سیم اتصال BAT- و سر منفی باتری به پایه منفی ماژول 5 ولت خروجی نصب می شود.
 _ وجود پورت میکرو USB بر روی ماژول کنترلر شارژ، امکان شارژ باتری را از طریق پورت میکرو USB فراهم می کند.
 
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
                                                                       8-3 مبدل USB خروجی پاوربانک
7-2) انواع اتصالات باتری ها :
برای ساخت پاوربانک می توان از یک باتری به عنوان ذخیره ساز استفاده نمود اما برای رسیدن به ظرفیت بیشتر می توان از اتصالات سری یا موازی باتری ها استفاده کرد . در ادامه این دو اتصال بررسی می شود .
7-2-1) اتصال سری :
در این حالت باتری ها به صورت پشت هم به هم متصل میشود به طوری سرهای مثبت و منفی آن به ترتیب زیر اتصال می یابند :
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
                                                          8-4 اتصال سری باتری ها
همانطور که از شکل مشخص است در این حالت ولتاژ باتری ها با هم جمع میشوند و جریان آن ها باهم برابر است .
7-2-2) اتصال موازی :
در این نوع از اتصال باتری ها قطب های مثبت باتری ها به هم و قطب های منفی آن ها به یکدیگر به صورت شکل زیر متصل میشوند .
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
                                                                                        8-5 اتصال موازی باتری ها
در این حالت که بیشتر برای افزایش ظرفیت در پاوربانک ها استفاده می شود ولتاژ باتری ها با هم برابر بوده و جریان آن ها با یکدیگر جمع می شوند .
برای انتخاب باتری می توان از سلول های باتری رایانه های همراه استفاده کرد و هم می توان از باتری های لیتیومی کتابی موجود در بازار در اندازه های مختلف بهره برد .
تصاویر زیر مراحل ساخت یک نمونه پاور بانک خورشیدی را نمایش می دهند .

پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم
تکلیف : برای کاهش زمان شارژ باتری های پاوربانک چه روش هایی را پیشنهاد میکنید؟
تحقیق کنید برای شارژ گوشی های Apple چه تغییری در مدار باید ایجاد کرد ؟
کار عملی : ................
محل خرید : برای خرید تجهیزات پاور بانک پاساژ امجد1 و توکل2 پیشنهاد میشوند .
1- خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ جنب مجتمع چارسو _ پاساژ امجد
2- خیابان جمهوری اسلامی بین خیابان حافظ و ولیعصر _ پاساژ توکل
منابع مطالعه : .....................

تنظیم کننده: محبوبه همت

مطالب مرتبط:
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه اول
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه دوم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه سوم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه چهارم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه پنجم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه ششم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هفتم
پاوربانک خورشیدی بسازیم_ جلسه هشتم