تبیان، دستیار زندگی
سفر كنید تا صحت و سلامتی به دست آرید و جهاد كنید تا غنیمت یابید. زیاد شدن عقل؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: سافروا فانكم ان لم تغنموا مالا افدتم عقلا. مسافرت كنید. چرا كه اگر مالی به دست نیاورید، اما عقلتان زیاد می‌شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فواید سفر

سفر، راه، مسافرت

الف- سلامتی؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا. بحار/76/221

سفر كنید تا صحت و سلامتی به دست آرید و جهاد كنید تا غنیمت یابید.

ب- زیاد شدن عقل؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: "سافروا فانكم ان لم تغنموا مالا افدتم عقلا. "

مسافرت كنید. چرا كه اگر مالی به دست نیاورید، اما عقلتان زیاد می‌شود.

مسافرت و خستگى

ـ پیامبر خدا (ص): مسافرت كردن بخشى از عذاب است و هرگاه فردى از شما سفرش را به پایان رساند زود نزد خانواده خود رود.

ـ مـسـافرت بخشى از عذاب است، كه انسان در آن از غذا و آب و خواب خود مى افتد، پس هرگاه فردى از شما به هدف خود از مسافرت دست یافت، زود برگردد.

ـ امام على (ع): سفر كردن یكى از دو عذاب است.

انتخاب همسفر

ـ پیامبر خدا (ص): نخست همسفر انتخاب كن، بعد قدم در راه گذار.

ـ امـام عـلـى (ع): پـیش از مسافرت، از همسفر جویا شو و پیش از (خرید) خانه، ببین همسایه ات كیست.

ـ مفضل بن عمر (در برگشت از سفر) چون بر امام صادق (ع) وارد شد، حضرت پرسید: چه كسى هـمـسـفر تو بود؟

عرض كردم: مردى از برادرانم، فرمود: پس چه شد؟

عرض كردم: از وقتى وارد مـدیـنـه شـده ام نـمـى دانم جایش كجاست، حضرت فرمود: مگر نمى دانى كه هر كس چهل گام با مؤمنى همسفر شود خداوند در روز قیامت راجع به او از وى مى پرسد؟

سفر، راه، مسافرت

مردانگى در سفر

مـردانـگـى در سـفـر عـبـارت اسـت از: بـخشیدن از ره توشه خود به همراهان، شوخى كردن بـه گـونـه اى كـه خـشـم خـدا را همراه نداشته باشد، قلـّت مخالفت و ناسازگارى با همسفران، و ترك بدگویى از همراهان بعد از جدا شدن از آنان.

ـ امـام عـلـى (ع): مـردانگى در سفر عبارت است از: بخشیدن از ره توشه خود به همراهان، قلـّت نـاسازگارى با همسفران و بسیار به یاد خداى عزوجل بودن در هر فراز و نشیب و هر فرود آمدن و برخاستن و نشستنى.

ـ پـیـامبر خدا (ص) درباره مردانگى در سفر فرمود: مردانگى در سفر عبارت است از: بخشیدن از زاد و توشه خود به همراهان و خوش اخلاقى و شوخى كردن، به شرط آن كه معصیت خدا نباشد.

ـ امام صادق (ع): مردانگى در سفرعبارت است از: ره توشه زیاد و خوب و بخشش آن به همسفرانت و كـتـمـان اسـرار آنان بعد از جدا شدن از آنها و زیادى شوخى در غیر آنچه كه خداى عزوجل را به خشم آورد.

سفرهای نهی شده

ـ امام على (ع): انسان نباید به سفرى رود، كه مى ترسد در آن به دین و نمازش لطمه اى وارد آید.

ـ مـحـمـد بن مسلم از امام صادق (ع) درباره حكم مردى پرسید كه در سفر جنب مى شود و (براى غـسـل كـردن) چیزى جز برف یا یخ نمى یابد، حضرت فرمود: در اینجا موضوع ضرورت در میان است او نباید بار دیگر به چنین جایى كه به دین او لطمه مى زند سفر كند.

گردش

ـ عـمـروبـن حریث خدمت امام صادق (ع) كه در منزل (و تفریحگاه) برادر خود عبداللّه بن محمد تـشـریف داشت، رسید و عرض كرد: فدایت شوم! چه شده كه به این جا آمده اید؟

حضرت فرمود: براى گردش.

سفر، راه، مسافرت

سفر آخرت

ـ امـام باقر(ع): ابوذر (ره) در كنار كعبه به پا خاست و گفت: من جندب بن سكن هستم. مردم او را در میان گرفتند ابوذر گفت: اگر یكى از شما بخواهد به سفرى رود، توشه اى كه به كارش آید بـا خـود بـرمى دارد پس آیا براى سفر آخرت نمى خواهید توشه اى بردارید كه به كارتان آید؟

مردى برخاست و گفت: ما را راهنمایى كن. ابوذر گفت: یك روز بسیار گرم را براى روز رستاخیز روزه بگیر و براى كارهاى بزرگ و دشوار (در روز قیامت) حجى بگزار و براى وحشت قبر در دل شب تار دو ركـعـت نـمـاز بـخـوان؛ سـخن نیكى كه بر زبان آرى و گفتار زشتى كه از آن لب فرو بندى، یا صدقه اى كه به بینوایى دهى شاید كه تو بینوا را از آن روز دشوار(قیامت) رهایى دهد.

دنـیـا را دو درم قرار ده: درمى براى خرجى خانواده ات و درمى براى آخرتت؛ سومین درم زیانبار و بى فایده است، پس در پى كسب آن مرو.

دنـیـا را دو جـمـلـه دان: جمله اى در طلب حلال و جمله اى براى آخرتت؛ سومین جمله زیانبار و بى فایده است در پى آن مرو، آنگاه گفت: اندوه روزى كه بدان نمى رسم مرا كشت.

ـ امام على (ع): هركه به فكر دورى راه باشد، خود را آماده كند.

ـ رسـول خـدا (ص) در میان ما به خطبه ایستاد و فرمود: اى مردم! شما در سراى آرامش هستید، شما بر مركب سفر سوارید، حركتتان شتابان است، پس خود را براى سفر دور و دراز آماده كنید.

ـ آه از كمى توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت مقصد!

- میزان الحکمة جلد 5

- مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش