تبیان، دستیار زندگی
قورباغه های پلنگی شکل شمالی به قورباغه های چمنزار معروفند.آن ها به رنگ سبز چمنی روشن هستند و نقطه هایی سیاه و بیضی شکل قسمت پشت و طرفین این حیوان را پوشانده است.طول این حیوان بین 1/5 و 2/10 سانتی متر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قورباغه ی پلنگی

 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی
 • قورباغه ی پلنگی
  قورباغه ی پلنگی

قورباغه های پلنگیشکل شمالی به قورباغههای چمنزار معروفند. آن ها به رنگ سبز چمنی روشن هستند و نقطه هایی سیاه و بیضی شکل قسمت پشت و طرفین این حیوان را پوشانده است. طول این حیوان بین 1/5 و 2/10 سانتی متر است. این حیوان در فصل تابستاناکثر وقت خود را در چمنزارها سپری می کند.

شاید شما بعضی از آن ها را در دشت ها،چمنزارها و آبروهای کنار جاده ها دیده باشید. قورباغه های نوجوان اغلب روی خزه های خشکیده ی لبه ی گودالهای کنار جاده استراحت می کنند.

قورباغه های پلنگیشکل در بهار از خواب زمستانی بیدار می شوند.جنس های مونث این حیوان حدود 3000 تخم درآب های کم عمق می گذارند. بچه قورباغه ها به سرعت بزرگ می شوند و طی ماه های تیر و مرداد به قورباغهتبدیل می شوند.

قورباغه های پلنگیشکل حشرات و بی مهرگان را می خورند. از آن جایی که آن ها زمان زیادی را در چمنزارها سپری می کنند،آن ها از حشراتی که آفتکشاورزی محسوب می شوند، نیز تغذیه می کنند. قورباغه های نوجوان حشرات آبزی را می خورند.

قورباغه های بزرگسال در پاییز به خواب زمستانی فرو می روند.

حقایق جالب

1)گرفتن قورباغه های پلنگیشکل شمالی کار بسیار مشکلی است. زمانیکه به این حیوان نزدیک می شوید،آن ها از طریق جهش های زیگزاگی فرار می کنند.

2)قورباغه های پلنگی شکل شمالی به قورباغههای چمنزار معروفند، چرا که زمان قابل توجهی را بیرون از آب در چمنزار سپری می کنند.

مترجم: نعیمه درویشی

تنظیم: بخش کودک و نوجوان 

*************************************

مطالب مرتبط

مورچه خواری در لباس ماهی

زرافه ای با پاهای گورخر

اژدهای کومودو

پروانه

شترمرغ بزرگترین پرنده دنیا

وال بزرگترین حیوان آبها

بزرگترین حیوان خشکی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.