تصاویر دیدنی جدال محجوب با 500 شطرنج باز را اینجا ببینید ............
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محجوب جاودانه شد(عکس)

جدال محجوب با 500 شطرنجباز

استاد بزرگ شطرنج، مرتضی محجوب با کسب حداکثر امتیاز لازم در رقابت "سیمولتانه" رخ در رخ 500 ضمن شکستن رکورد مسابقات همزمان شطرنج مجوز لازم برای ثبت نامش در کتاب گینس را به دست آورد.

این مسابقه منحصر به فرد که 18 ساعت به طول انجامید باعث خلق صحنه های بسیار زیبایی شد. از خوابیدن رقبای محجوب تا همفکری آنها با یکدیگر برای پیروزی در این جدال دیدنی را برایتان به تصویر کشیده ایم.

تصاویری از جدال محجوب با 500 شطرنحباز را اینجا ببینید.

 • شطرنج ورزشی که پیر و جوان نمی شناسد
  شطرنج ورزشی که پیر و جوان نمی شناسد
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • رویارویی محجوب با محمود میران
  رویارویی محجوب با محمود میران
 • جدال محجوب با کیومرث هاشمی
  جدال محجوب با کیومرث هاشمی
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • مرتضی محجوب
  مرتضی محجوب
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • رقبا در اندیشه شکست محجوب
  رقبا در اندیشه شکست محجوب
 • همفکری برای شکست محجوب
  همفکری برای شکست محجوب
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • خستگی بیش از حد شطرنج بازان
  خستگی بیش از حد شطرنج بازان
 • رویارویی کاظمی با محجوب
  رویارویی کاظمی با محجوب
 • تفکر برای شکست محجوب !
  تفکر برای شکست محجوب !
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
 • جدال محجوب با 500 شطرنجباز
  جدال محجوب با 500 شطرنجباز
تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری