تبیان، دستیار زندگی
اوسیلاتور قلب فرستنده است. این قطعه ٤ پایه دارد، اما ما فقط از سه پایه آن استفاده می كنیم. وقتی باتری را به دو پایه آن وصل می كنیم، ولتاژ روی پایه سوم آن (یك میلیون بار در هر ثانیه) بین ٠ تا ٥ولت تغییر می كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

الکترو مغناطیس

رادیو بسازید

رادیو بسازید