تبیان، دستیار زندگی
فارادی نشان داد كه جریان الكتریكی و میدان مغناطیسی، اثر متقابلی بر یكدیگر می گذارند و بر اثر آن، حركـتی برای هر دو حاصل می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

الکتریسیته جاری

موتورها
کامپیوتر
بمب پلاستیکی هیدروژنی
دزد گیر
دستگاه های خودکار
تقویت کننده
تأمین برق
صوت(1)
تفنگ ریلی
باتری ها
قطار برقی