تبیان، دستیار زندگی
در مورخه چهارشنبه 21/5/88 مهندس اسماعیلی، مدیر کل امور مجامع اداره کل تبلیغات اسلامی و عضو هیئت مدیره تبیان از دفتر تبیان خراسان بازدید نمود. در این بازدید اهم فعالیت های دفتر مشهد از جمله ایجاد مراکز اطلاع رسانی در قالب پایگاههای شهری و مساجد، ایجاد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید مدیر کل امور مجامع اداره کل تبلیغات اسلامی از تبیان مشهد

بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد

در مورخه  چهارشنبه 21/5/88 مهندس اسماعیلی، مدیر کل امور مجامع اداره کل تبلیغات اسلامی و عضو هیئت مدیره تبیان از دفتر تبیان خراسان بازدید نمود.

در این بازدید اهم فعالیت های دفتر مشهد از جمله ایجاد مراکز اطلاع رسانی در قالب پایگاههای شهری و مساجد، ایجاد تعامل و همکاری با ادارات و نهادهای مختلف از طریق دفتر روابط عمومی، تولید محتوی و تغذیه اطلاعاتی حریم رضوی بر اساس منوی اختصاص یافته بر روی صفحه اصلی سایت، تغییر و ویرایش موتورهای بازی ساز مطرح دنیا، تولید بازی های رایانه ای با سر لوحه قرار دادن اصول فرهنگی کشور، تولید نرم افزار های کاربردی موبایل، طراحی پورتال جامع مساجد کشور و نرم افزار کتابدار در خصوص یکپارچه سازی اطلاعات مساجد به سمع و نظر وی رسید و همچنین  قسمت های مختلف دفتر تبیان مشهد را مورد بازدید قرار داده و نقطه نظرات و راهنمایی های لازم را در جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده ارائه داد.

 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
 • بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
  بازدید مهندس اسماعیلی از ذفتر تبیان مشهد
روابط عمومی موسسه تبیان