تبیان، دستیار زندگی
از اینرو برخی دختران و پسران كه حریمها را رعایت نمی كنند ، حرمت حجب و حیا را پاس نمی دارند ، در روابطشان ، خوش آمدنها جای ضرورتها را گرفته است به پرتگاهی نزدیك می شوند كه هر لحظه امكان سقوط در آن است و در سراشیبی گام برمی دارند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حتی نزدیک نشوید

غریزه

در مقاله " خود کشی برای حساس ترین نیاز" گفتیم که غریزه جنسی در میان نیاز های دیگر جسمانی از حساسیت خاصی برخوردار است و برای ارضای مناسب و صحیح آن باید از راه های منطقی(ازدواج) بهره جست . و اینک سعی داریم  به نکات دیگری در این باب بپردازیم.

 به هنگام فراهم نبودن شرایط 

نه تنها از ارضاء ناصحیح اجتناب كنید بلكه از تمامی عوامل تشدید كنندة آن نیاز بپرهیزید : خداوند نسبت به نوع برخورد با این نیاز هشدار تكان دهنده ای می دهد . ((لا تقربوا الّزنا انّه كان فاحشه و ساء سبیلاً)) (اسراء /32) ((به زنا نزدیك نشوید كه عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد است)) برای اینكه بیشتر به مفاهیم و پیام این آیه پی ببریم لازم است كه دربارة كلمات ((لا تقربوا)) ، ((فاحشه)) و ((ساء سبیلا)) توضیح بیشتری داده شود .

نكتة اول در ((لا تقربو الزنا)) است یعنی نزدیك زنا نشوید : این نزدیك نشدن تفاوت معنایی زیادی با انجام ندادن آن كار دارد و حوزة مفهومی و مصداقی بیشتری را شامل می شود : خداوند طبق این آیه از تمامی اعمال ، رفتار و گفتاری كه به نوعی ممكن است باعث نزدیك شدن به آن عمل شود نهی می كند ، بنابراین این نهی ، تنها نهی از آن عمل نیست بلكه نهی از تمامی مقدمات آن عمل و تمامی رفتارها و كردارهایی است كه ممكن است باعث نزدیك شدن به آن عمل شود.

این نهی ، تنها نهی از آن عمل نیست بلكه نهی از تمامی مقدمات آن عمل و تمامی رفتارها و كردارهایی است كه ممكن است باعث نزدیك شدن به آن عمل شود

از اینرو برخی دختران و پسران كه حریمها را رعایت نمی كنند ، حرمت حجب و حیا را پاس نمی دارند ، در روابطشان ، خوش آمدنها جای ضرورتها را گرفته است به پرتگاهی نزدیك می شوند كه هر لحظه امكان سقوط در آن است و در سراشیبی گام برمی دارند كه ایستادن و توقف در آن كار مشكلی است و خصلت و جاذبه های نفسانی روابط غیر ضروری بین دختر و پسر به گونه ای است كه اگر دچار نشدن و آلوده نشدن به این نوع روابط نیاز به اراده دارد ، اما در صورت دچار شدن ، جدا شدن و رها شدن از آن، نیاز به اراده ای بسیار افزونتر دارد چرا كه این گونه روابط برای هوی و هوسهای انسان ، بسیار خوشایند است و مقابله با آن ارادة بسیار مستحكم تری را طلب می كند .

طبق بیان این آیه ، تنها تحریم روابط نا مشروع مدنظر نیست بلكه تحریم همة اعمالی است كه ممكن است به این عمل منتهی شود و با این دیدگاه ، تمامی روابط ، صحبت ها و نگاههای غیر ضروری در حوزی این نهی و این تحریم قرار می گیرد و از اینروست كه نگاه به نامحرم حرام گشته است چرا كه زنای چشم قلمداد شده است و همینطور برخی رفتار و گفتارها همین حكم رادارند، و یكی ازعلل این گونه تحریمها این است كه نیاز جنسی با تمام نیازهای انسان یك فرق مهم دارد و آن خفتگی این نیاز و تحریك پذیری بسیار این نیاز است ، یعنی اگر عوامل بیدار كنندة این غریزه در وجود انسان بوجود نیاید به تبع آن ، این نیاز نیز حالت خفتگی خود را حفظ می كند و از عوامل بسیار مهمی كه در بیدار شدن و تحریك كردن این نیاز بسیار مؤثر است همین نگاههای آلوده ، صحبتهای عشوه گرانه ، صحنه های شهوت انگیز و روابط غیر ضروری است .

و اما نكته دوم ایة مدّنظر این است كه خداوند زنا را عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد می داند و خداوند خواسته است با بكار بردن این كلمات و توصیفات ، نهایت قبح این عمل را گوشزد كند . خداوند نسبت به هر موضوعی تا جایی كه امكان آن باشد ، تشریح می كند اما وقتی یك مطلب ، دیگر از حد توصیف و تشریح گذشت  تعبیرات را  در ظاهر بسیار ساده اما معنایی بسیار عمیق به کار می برد و جا دارد كه انسان فقط فكر كند . مثلاً درباره قیامت و جهان بعد از مرگ و بهشت و جهنم ، "آخرت" را به کار می برد . به معنای فارسی "یك چیز دیگر". یعنی خداوند می فرماید با همة آن چیزی كه شما تصور كنید فرق دارد و در مخیله تان نمی گنجد .  یكی از آن تعبیرات دربارة زناست كه آنرا عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد معرفی كرده است .

اگر دچار نشدن و آلوده نشدن به این نوع روابط نیاز به اراده دارد ، اما در صورت دچار شدن ، جدا شدن و رها شدن از آن، نیاز به اراده ای بسیار افزونتر دارد

و هیچ وجه آن توجیه عقلی و منطقی ندارد ، عملی است كه حرمت شكنی ها ی حیوان گونه در آن موج می زند. دربارة ((سوء)) گفته اند كه منظور عملی است كه پلیدی و بدی آن ماندگار است و سریع و به راحتی از بین نمی رود. و  سایة زشتش همیشه در ذهن و فكر افراد و در زندگیشان وجود دارد . روابط نامشروع باعث از بین رفتن حیا كه گفته اند اساس حیات قلب است و احساس هر خوبی است می شود و هرگاه حیا از بین برود تمام خیر و خوبی نیز از بین می رود و نتیجتاً عظمت و كبریائی خداوند در وجودی كه همواره مرتكب گناه می شود رفته رفته محو می شود .

گل

پاکان روزگار!  اجازه ندهید کرامت و ارزش وجودی شما که در مقام خلیفه اللهی عطا شده در آلودگی گناه محو شود و در توفان غرایز صیقل جانتان زنگار به خود بگیرد.

مدرسه علمیه نرجس- با تغییر  و تلخیص

تنظیم : کهتری

مقالات مرتبط

جوان و آرزوهای نیامده

ارتباط با خدا یا جوانی کردن؟!

بلوغ زودرس

زندگی منهای خدا

باز هم قصه ناز و نیاز

دختر وپسر ، سودجویی یا تعهد؟

مضرات اولین عشق

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.