تبیان، دستیار زندگی
بین4" " سازمان دارالقرآن الكریم" در راستای اشاعه فرهنگ حیاتبخش قرآن كریم و ایجاد آشنایی مردم با معانی و مفاهیم انسان ساز كتاب خدا، از طریق سنجش و تقویت معلومات قرآنی اقشار مختلف، مرحله چهارم " مسابقه سنجش ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه سنجش معلومات قرآنی" نورالمبین4"

" سازمان دارالقرآن الكریم" در راستای اشاعه فرهنگ حیاتبخش قرآن كریم و ایجاد آشنایی مردم با معانی و مفاهیم انسان ساز كتاب خدا، از طریق سنجش و تقویت معلومات قرآنی اقشار مختلف، مرحله چهارم" مسابقه سنجش معلومات قرآنی" را با عنوان" نورالمبین 4"برگزار می كند. مسابقات نورالمبین، به حول و قوه الهی از آغاز تا پایان قرآن كریم طی یك" برنامه پنجساله" بصورت متناوب برگزار خواهد شد.

چهارمین مرحله" نورالمبین" به اجزاء دهم، یازدهم و دوازدهم اختصاص داشته و عموم برادران و خواهران می توانند با مراجعه به قرآن كریم به
سؤالهای این مسابقه پاسخ داده و فرم " پاسخنامه" را پس از تكمیل همراه با فتوكپی صفحه اول شناسنامه خود به نشانی:" تهران- میدان امام حسین(علیه السلام)- خیابان خواجه نصیرالدین طوسی- شماره(85)- سازمان دارالقرآن الكریم" و یا به صندوق پستی" تهران 159-

16195"ارسال نمایند.

به تعداد سوره های قرآن كریم به (114) نفر از كسانی كه به سؤالهای مسابقه پاسخ صحیح بدهند، به قید قرعه، یك عدد " سكه نیم بهار آزادی" اهداء خواهد شد.

تذكرات بسیار مهم:

1) این مسابقات در هر سال طی دو مرحله و هر بار از" سه جزء" قرآن كریم برگزار خواهد شد.(مراحل اول، دوم و سوم این مسابقات به ترتیب طی شش ماهه اول و دوم سال 1382 و شش ماهه اول سال 1383 برگزار شده است.)

2) برای پاسخ دادن به سؤالات، مراجعه به متن و ترجمه قرآن كریم كافی بوده و نیازی به مراجعه به تفاسیر یا سایر كتب نیست.

3) در پاسخ به هر سؤال باید فقط یك گزینه علامت گذاری شود؛ در غیر این صورت امتیازی منظور نخواهد شد.

4) استفاده از فتوكپی" پاسخنامه" بدون تغییر اندازه و ابعاد آن بلامانع می باشد.

5) شرط سنی برای شركت در این مسابقه حداقل(15) سال تمام تا تاریخ(25/10/83) است.(به همین جهت ارسال فتوكپی شناسنامه به همراه پاسخنامه الزامی است و در غیر اینصورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.)

6) آخرین مهلت ارسال پاسخنامه(25/10/83) می باشد. بدیهی است به پاسخهایی كه پس از این تاریخ ارسال شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7) قرعه كشی مسابقه همزمان با میلاد با سعادت امام هادی(علیه السلام) در تاریخ (3/111/83) انجام خواهد شد.

8) نتایج قرعه كشی در روزنامه" اطلاعات" مورخ(7/11/83) اعلام خواهد شد.

9) شماره تلفن(7600296) پاسخگوی سؤالهای شما در زمینه این مسابقات می باشد. لطفاً از سایر شماره های سازمان دارالقرآن الكریم استفاده نفرمائید.

حتماً روی پاكت مرقوم فرمایید:(مربوط به مسابقه" نورالمبین 4")

1) بر اساس آیات(41) تا(45) سوره مباركه " انفال"، " پیروزی و رستگاری" به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) پایداری در مقابل دشمنان و یاد پیوسته خدا.

ب) پرداخت خمس.

ج) ضعیف شمردن دشمنان.

د) ایمان و تقوا.

2) به استناد آیات(49) تا (48) سوره مباركه " انفال" چه چیزی موجب " سست شدن" جامعه اسلامی و از بین رفتن" ابهت و نیروی" آنها می شود؟

الف)خودباوری و غرور ب) نزاع و درگیری با یكدیگر

ج) ریا و خودنمایی        د) ترس از دشمن

3) با مطالعه آیات(60) تا (69) سوره مباركه" انفال" معین كنید كدام گزینهصحیح نمی باشد؟

الف) صبر در میدان جهاد، زمینه غلبه بر دشمنان را فراهم می سازد.

ب) مسلمانان وظیفه دارند، برای جلوگیری از تهاجم دشمنان آمادگی كامل داشته باشند.

ج) با انفاق می توان دلهای مؤمنین را به هم الفت داد.

د) دشمنان خدا، از فهم و دانش بی بهره اند.

4) در آیات(72) تا(75) سوره مباركه " انفال" به كدام گزینه بعنوان" ویژگی مؤمنان حقیقی" اشاره شده است؟

الف) ایمان         ب) هجرت و جهاد در راه خدا

ج) كمك و یاری به مؤمنان نیازمند        د) هر سه مورد صحیح است

5) كدام یك از مفاهیم زیر در آیات(17) تا (27) سوره مباركه" توبه" مورد اشارهقرار نگرفته است؟

الف) رستگاری از آن كسانی است كه ایمان آورده و در راه خدا هجرت و با مال و جانشان جهاد می نمایند.

ب) خداوند انسانهای فاسق و گنهكار را هدایت نمی كند.

ج) قطعی بودن امتحان الهی

د) آبادسازی مساجد الهی توسط انسانهای مؤمن و نمازگزار.

6) چه عاملی موجب پیروزی سپاه اسلام در جنگ حُنَین شد؟(با توجه به آیات(25) تا (29) سوره مباركه" توبه")

الف) اتحاد و كثرت رزمندگان اسلام- اطاعت از فرماندهی

ب) سكینت و آرامشی كه خدا بر سپاه اسلام فرود آورد- سپاهیان نامرئی از فرشتگان.

ج) سپاهیان نامرئی از فرشتگان- داشتن روحیه تهاجمی در سپاه اسلام

د) توكل بر خدا- اطاعت از پیامبر

7) با توجه به آیات(38) تا (40) سوره مباركه" توبه" علت عدم شركت بعضی از مسلمانان در جهاد چه بود؟

الف) دلبستگی و رضایت به زندگی دنیا، بجای آخرت

ب) مشكلات و سختیهایی كه برایشان پیش آمده بود

ج) ترس از كشته شدن

د) نداشتن ادوات جنگی

8) طبق آیه(54) سوره مباركه" توبه" چه چیزی مانع پذیرش انفاق می شود؟

الف) كفر- نماز خواندن با كسالت- انفاق نكردن و یا كراهت در انفاق.

ب) آزار پیامبر- انفاق آشكار- نماز خواندن همراه با كسالت.

ج) انفاق نكردن و یا كراهت در انفاق- آزار پیامبر- كفر

د) كفر- شركت نكردن در جهاد- انفاق آشكار

9) به استناد آیات(58) تا(60) سوره مباركه" توبه" مصرف صدقات در چه اموری جایز است؟

الف) كمك به فقیران و عاجزان

ب) نزدیك كردن دلها، آزادی بندگان و در راه خدا

ج) قرض داران، در راه ماندگان و متصدیان امور صدقات

د) هر سه گزینه صحیح است

10) فراموش شدن از سوی خداوند(حكایت از عدم توجه الهی به انسان) طبق آیات(60) تا(70) سوره مباركه " توبه" ناشی از چه عاملی است و مربوطه به چه گروهی می شود؟

الف) بی توجهی به آیات الهی- مربوط به منافقین

ب) بی توجهی به آیات الهی- مربوط به كفار

ج) فراموش كردن خدا- مربوط به كفار

د) فراموش كردن خدا- مربوط به منافقین

11) بر اساس آیات(70) تا(74) سوره مباركه" توبه" چه چیزی " برتر از بهشت جاودان" معرفی شده است؟

الف) خشنودی خداوند

ب) نجات از عذاب الهی

ج) امر به معروف و نهی از منكر

د) اقامه نماز و انفاق

13) منافقان برای انجام توطئه ها و فتنه هایشان از چه ابزاری استفاده می كردند؟( با توجه به آیات(107) تا(110) سوره مباركه" توبه")

الف) ایجاد تفرقه بین مؤمنان

ب) شایعه پراكنی

ج) سوگند و قسم دروغ

د) تمسخر و استهزاء مؤمنین

14) با توجه به آیات(111) تا(112) سوره مباركه" توبه" وعده حتمی الهی كه در تورات، انجیل و قرآن ذكر شده چیست؟

الف) خداوند جان و مال مؤمنانی را كه در راه خدا جهاد می كنند خریداری می كند.

ب) آنان كه امر به معروف و نهی از منكر كنند، قطعاً وارد بهشت خواهند شد.

ج) هر كس با خدا معامله كند، هیچگاه زیان نمی كند.

د) تنها رزمندگانی كه در راه خدا كشته می شوند به رستگاری می رسند.

15) گروهی از مؤمنان وظیفه دارند كه احكام دین را یاد بگیرند تا بوسیله آن مردم خود را انذار و آگاهی دهند. این موضوع در كدام آیه بیان شده است؟

الف) آیه(112) سوره مباركه" توبه"

ب) آیه(119) سوره مباركه " توبه"

ج) آیه(103) سوره مباركه " توبه"

د) آیه(122) سوره مباركه" توبه"

16) با توجه به آیات پایانی سوره مباركه" توبه" پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چه صفاتی دارد؟

الف) رنج مؤمنان بر او بسیار دشوار است

ب) بر هدایت انسانها حریص است

ج) به مؤمنان مهربان و رحیم است

د) هر سه گزینه صحیح است

17) بر اساس آیات(7) تا(12) سوره مباركه " یونس" كدام گزینهصحیح نیست؟

الف) خدا در عقوبت اعمال نیك و بد، تعجیل و شتاب می كند.

ب) دعای اهل بهشت تسبیح خدا و تحیت و ثنای آنان سلام است.

ج) آدمی به هنگام سختیها به یاد خدا می افتد و پس از آسایش، به غفلت و غرور باز می گردد.

د) آنانكه به دیدار حق امید ندارند و دل به زندگی دنیا سپرده اند، جایگاهشان جهنم است.

18) از كدام آیه می توان دریافت كه انسانها به هنگام یأس و ناامیدی" خدا" را پناهگاه خود می دانند؟

الف) آیه (22) سوره مباركه " یونس".

ب) آیه (28) سوره مباركه " یونس"

ج) آیه (31) سوره مباركه " یونس"

د) آیه (10) سوره مباركه " یونس"

19) گناهكاران در قیامت چه سرنوشتی دارند؟( بر اساس آیات(26) و(27) سوره مباركه "یونس")

الف) ذلت و خواری چهره آنان را می پوشاند.

ب) پناهگاهی از عذاب خدا نخواهند داشت.

ج) گویی چهره شان با تكه ای از شب تار پوشانده شده است.

د) هر سه گزینه صحیح است.

20) با توجه به آیات(57) تا(60) سوره مباركه " یونس" مؤمنان باید به چه چیزی شادمان باشند؟

الف) رزق حلال.

ب) فضل و رحمت خدا.

ج) عدالت الهی.

د) دوستان با ایمان

21) با توجه به آیات(7)تا(11) سوره مباركه" هود" انسانها در برابر نعمتها و محنتها چه رفتاری دارند؟

الف) انسانها در ازای از دست دادن نعمت به خدا توجه می كنند.

ب) انسانها در برابر نعمت- پس از سختیها- شگرگزاری می كنند.

ج) صابران و نیكوكاران به هنگام بدست آوردن نعمت شادی و فخرفروشی نمی كنند و با از دست دادن آن به كفران درنمی افتند.

د) انسانها هیچگاه در ازای بدست آوردن نعمت شكرگزاری نمی كنند.

22) بر اساس آیات(25) تا(28) سوره مباركه" هود" بارزترین صفت مخالفان حضرت نوح علیه السلام چه بود؟

الف) خودپسندی      ب) دروغگویی       ج) جهل و نادانی       د) بی تقوایی

23) از مطالعه آیات(40) تا(46) سوره مباركه " هود" درمی یابیم:

الف) پیروان حضرت نوع علیه السلام از ثروتمندان و اشراف قوم او بودند.

ب) خداوند به دلیل اینكه صاحب مغفرت و رحمت است مؤمنین را از گرفتاریها نجات می دهند.

ج) انسان باید از اكثریت جامعه پیروی كند.

د) نزدیكان و بستگان پیامبران، از عذاب الهی بدورند.

24) با توجه به آیات(84) تا(94) سوره مباركه " هود" اهل مَدیَن، چه چیزی را مهمترین عامل مبارزه حضرت شعیب با بت پرستی و فساد اقتصادی خود می دانستند؟

الف) صبر و پایداری ب) نماز    ج) افزایش تعداد مؤمنان        د) قدرت الهی

25) با توجه به آیات(114) تا(117) سوره مباركه" هود" چه چیزی موجب رفع عذاب الهی از جامعه می شود؟

الف) نیكوكاری و احسان ب) صبر در برابر سختیها

ج) نهی از منكر و اصلاح در جامعه      د) پرداخت زكات

26) درآیات(119) تا پایان سوره مباركه" هود" هدف از بیان داستانهای گذشتگان چه چیزی عنوان شده است؟

الف) استواری قلب پیامبر        ب) پند و اندرز به مؤمنان

ج) یادآوری و تذكر به مؤمنان    د) هر سه گزینه صحیح است

27) بر اساس آیات نخستین سوره مباركه " یوسف" هدف از نزول قرآن به زبان عربی چه چیزی بیان شده است؟

الف) تعقل و اندیشیدن در آن       ب) عبادت و سجده برای خدا

ج) روشنی بخشیدن به زندگی دنیوی      د) اخراج از ظلمات و هدایت به سوی نور

28) چه عاملی موجب شد تا برادران حضرت یوسف علیه السلام، درصدد قتل او برآیند؟( با توجه به آیات(4) تا(9) سوره مباركه " یوسف")

الف) حسادت       ب) گمراهی        ج)كبر و غرور       د) جاه طلبی

29) بر اساس آیات(23) تا(30) سوره مباركه" یوسف" مهمترین و نخستین وظیفه انسان، هنگام مواجهه با گناه چیست؟

الف) اعتماد به نفس    ب) توبه و انابه       ج) پناه بردن به درگاه خدا      د) فرار از گناه

30) با توجه به آیات(22)،(24)،(36)،(51) سوره مباركه " یوسف علیه السلام" آن حضرت با چه تعابیری توصیف شده است؟

الف) نیكوكار، صالح، راستگو     ب) با اخلاص، نیكوكار، درستكار

ج) نیكوكار، بااخلاص، صالح      د) نیكوكار، بااخلاص، راستگو