تبیان، دستیار زندگی
اگر می خواهید تا موضوعاتی مناسب برای فیلم کوتاهتان بیابید، مطالعات خود را درباره داستان کوتاه و خصوصیات آن زیاد کنید و سعی نمایید تا می توانید داستان کوتاه بخوانید تا ذهن تان در این راستا بیشتر شکل گیرد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیلم کوتاه (چند ثانیه تا پانزده دقیقه):

در فیلم کوتاه به جهت زمان کوتاه، پرداختن به تمامی موضوعات در آن امکان پذیر نیست. این نوع فیلم تصویری از موقعیتی خاص یا بیان لحظاتی از واقعیت است. در این نوع فیلم غیرمنتظره بودن و نوآوری تصویری و دیدگاه های تازه از اهمیت به سزایی برخوردار است. تعداد شخصیت ها در این فیلم بسیار محدود است. پرداختن به تمامی شخصیت ها و یا حتی پرداختن به تمامی گوشه کنارهای ذهنی یک شخصیت مقدور نیست. باید به یک لحظه و یک برش و یک آن، مشغول شویم.

اگر می خواهید تا موضوعاتی مناسب برای فیلم کوتاهتان بیابید، مطالعات خود را درباره داستان کوتاه و خصوصیات آن زیاد کنید و سعی نمایید تا می توانید داستان کوتاه بخوانید تا ذهن تان در این راستا بیشتر شکل گیرد. البته بین یک داستان و فیلم تفاوت هایی وجود دارد اما برای شروع، خواندن داستان کوتاه به شما کمک می کند تا تصاویر متفاوت و موجز (خلاصه) را در فکرتان به ظهور آورید.

در مراحل بعدی شما باید تمرین کنید تا حرف هایتان را در کوتاه ترین عبارات بیان کنید و در نهایت می بایست این عبارات کوتاه شده را در نشانه ها و تعبیرات ابراز دارید. در حقیقت خلاصه گویی گام اول شما و یافتن تصاویری که منتقل کننده این احساسات باشند، گام نهایی شما می باشد و شما را برسکوی موفقیت جای می دهد.

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟ گام دوم

تولید فیلم:

روند تولید فیلم از سه مرحله تشکیل شده است. پیش تولید، تولید و پساتولید. کلیه مراحلی که قبل از شروع فیلم برداری انجام می شود را پیش تولید می گویند. این مرحله از نوشتن فیلم نامه، تا تشکیل گروه فیلم سازی، تعیین لوکیشن ها (محل هایی که قرار است در آن فیلم برداری شود)، تهیه ابزارهای فیلم سازی و غیره تشکیل شده است. به محض شروع ضبط تصاویر مرحله تولید آغاز می شود و پس از اتمام ضبط، مراحل تدوین، صداگذاری، موسیقی، عنوان بندی و غیره مرحله پساتولید می باشد، تفکیک دقیق این مراحل از هم ممکن نیست، زیرا گاهی به دلایل مختلف برخی از مراحل درهم ادغام می شوند.

حال به توضیح بیشتر و تفکیک شده تری از این عناوین می پردازیم.