تبیان، دستیار زندگی
فیلم به انواع مختلفی تقسیم می گردد. از نظر زمان، فیلم ها به سه دسته بلند، نیمه بلند و کوتاه تقسیم می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع فیلم

فیلم به انواع مختلفی تقسیم می گردد. از دیدگاه موضوعی، فیلم ها به سه دسته داستانی، مستند و نیمه داستانی تقسیم می شوند که هر کدام از آنها انواع گوناگونی دارند. به طور کل می توان گفت فیلمی که هدف از ساخت آن، تعریف و تصویرکردن داستان باشد، در شاخه اول قرار می گیرد. فیلمی که داستان ندارد و هدف از آن ثبت آنچه که در دنیای واقعیت اتفاق می افتد می باشد، فیلم مستند است. بالطبع فیلم نیمه داستانی، نوعی فیلم است بین این دو.

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟

اما از نظر زمان، فیلم ها به سه دسته بلند، نیمه بلند و کوتاه تقسیم می شوند. گرچه این تقسیم بندی دقیق نیست اما فیلم هایی که تا حدود پانزده دقیقه زمان آن باشد، فیلم کوتاه، فیلم هایی بین پانزده دقیقه تا چهل و پنج دقیقه، فیلم نیمه بلند و فیلم های طولانی تر از چهل و پنج دقیقه را فیلم های بلند می نامند.

تقسیم بندی های فوق در هنگام نمایش فیلم اهمیت پیدا می کند زیرا هر یک از انواع فیلم، مخاطبان و جایگاه های ویژه خود را دارند و طبعاً هنگامی ارزش پیدا می کنند که به نمایش درآیند.

در ادامه به توضیح فیلم های کوتاه خواهیم پرداخت.