تبیان، دستیار زندگی
آشپز ناشی تمام وسایل آشپز خانه را بیرون ریخته وحالا نمی تواند آنهارا جمع کند وسایل باید جفت،جفت سر جایشان قرار بگیرند می توانی آنها را جفت کنی و به آشپز بدهی تا آنها را سر جایشان بگذارد ؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بگرد و پیدا کن

آشپز ناشی تمام وسایل آشپز خانه را بیرون ریخته وحالا نمی تواند آنهارا جمع کند وسایل باید جفت،جفت سر جایشان قرار بگیرند می توانی آنها را جفت کنی و به آشپز بدهی تا آنها را سر جایشان بگذارد ؟

با تشکر

 بخش کودک و نوجوان تبیان

دانلود

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.