تبیان، دستیار زندگی
امروز آب نداشتیم .باغچه خشک بود و گل ها تشنه بودند .اما از شیر آب زیر زمین خانه ما کم کم آب می آمد .پدرم گفت: برو همسایه ها را خبر کن که اگر کسی آب لازم دارد بیاید ببرد...........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.