تبیان، دستیار زندگی
ظریفی مرغی بریان در بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بریان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پیش از مرگ ! حکایت و لطیفه ها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخیل

ظریفی مرغی بریان در بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بریان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پیش از مرگ !

حکایت و لطیفه ها