سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ابو منصور سجستانی فقیه را پرسیدند که چون در صحرایی بر سرچشمه رسیم و خواهیم که غسلی برآوریم ، روی به کدام سمت کنیم ؟ گفت : به سمت جامه های خود تا دزد نبرد!  لطایف الطوایف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در آداب غسل کردن

ابو منصور سجستانی فقیه را پرسیدند که چون در صحرایی بر سرچشمه رسیم و خواهیم که غسلی برآوریم ، روی به کدام سمت کنیم ؟

گفت : به سمت جامه های خود تا دزد نبرد!

 لطایف الطوایف