تبیان، دستیار زندگی
شمارهBC108،BC441 یا مشابه آن استفاده كنید. به كمك شكل روی قطعه و زائده روی بدنه ترانزیستور، شما می توانید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

کامپیوترها

آشنایی با قطعات
ساخت مدار
صفحه کلید کامپیوتر
ساخت صفحه کلید
کامپیوتر خانگی
کامپیوتر خانگی
نیمه جمع کننده

 بازگشت