تبیان، دستیار زندگی
یك پارك علمی سازمانی است كه بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شركت های حاضر در پارك و موسسات متكی بر علم و دانش است. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پارك علمی و تحقیقاتی (فناوری)

پارک علمی و تحقیقاتی

یك پارك علمی سازمانی است كه بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شركت های حاضر در پارك و موسسات متكی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یك پارك علمی، ‌جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شركت های خصوصی و بازار ،‌به حركت انداخته و مدیریت می كند و رشد شركت های متكی بر نوآوری را از طریق مراكز رشد و فرایندهای زایشی  تسهیل می كند. پارك های علمی همچنین خدمات دیگری با ارزش افزوده بالا همراه با فضای كاری و تسهیلات با كیفیت بالا فراهم می نمایند.

در ایران اداره پاركهای علمی و تحقیقاتی(فناوری) بوسیله یك سازمان مركزی وابسته به وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری و تحت نظارت عالیه هیئت امناء صورت می پذیرد. وابستگی سازمان اداره كننده پارك به دولت،‌ پشتیبانی های مالی بخش دولتی را از این مجموعه تسهیل نموده و هماهنگی آن را با سیاستهای كلان كشور تضمین می نماید. جمع كثیر فارغ التحصیلان دانشگاهی، تغییر دیدگاهها در خصوص فناوری و تحقیقات، استقبال از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تجربه مثبت و موفق انكوباتورها (مراكز رشد) در رشد اقتصاد محلی و كارآفرینی و پتانسیلهای اقتصادی و نیروی انسانی استان یزد شرایط لازم را برای موفقیت پارك تحقیقاتی یزد فراهم نموده است.

این پارک ها محل مناسبی برای تحقیق دانشجویان هستند، لیکن دانش آموزان نیز می توانند با رفتن به این محیط با یک فضای علمی آشنا شوند. تقریباً در تمام مراکز استان ها این پارک ها وجود دارند.

آدرس تمام سایت ها را در زیر آورده ایم:

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری اصفهان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک فناوری پردیس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری سمنان

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

پارک علم و فناوری مدرس

پارک علم و فناوری قزوین

پارک و علم و فناوری خلیج فارس

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پیشنهاداتتان را به ایمیل ارسال کنید تا با نام خودتان در همین مجموعه ثبت شود.