تبیان، دستیار زندگی
اگر نیاز جنسی را به طریق صحیح ارضاء نكنید و از راههای نامشروع وارد شوید گرچه ممكن است مریض نشوید اما آنچنان ضربه ای به شخصیت و روحیة شما می خورد و آنچنان سیاهی و تیرگی در وجود شما شكل می گیرد كه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خود کشی برای حساسترین نیاز!

نیاز جنسی

نمی دانم شما در چه فرهنگ و خانواده ای زندگی می كنید و خودتان یا خانواده تان یا در فرهنگ خانوادگی و فامیلی تان دربارة ارتباط بین پسر و دختر یا زن و مرد یا محرم و نامحرم چه نظر و عقیده ای دارید ، اما هر عقیده و فرهنگی كه داشته باشید یكسری اصول انسانی و اخلاقی و یكسری حقایقی در جهان هستی وجود دارد كه هیچ ربطی به فرهنگ و قبیله ندارد و اعتقادات افراد نمی تواند صحت این حقایق را از بین ببرد . امروزه متأسفانه و با نهایت تأسف باید گفت كه جامعة ما با سهل انگاریها و چشم فروبستن ها و یا سطحی نگری ها چه از جانب مسئولین و چه از جانب خانواده ها ، به طرق مختلف با شكستن حریم های بین روابط زن و مرد در راهی گام برمی دارد كه غرب سالهای سال است بواسطة اینكه به آخر آن رسیده است دچار معضلات و مشكلات بسیاری شده است ، و ما اگر خوبیها و امتیازات مثبت غرب را خوب فرانگرفته ایم اما در فرا گرفتن زشتی ها و معایب آن بسیار حریص شده ایم . در اسلام یكی از ملاكهای حلیت و حرمت مسائل ، توجه به منافع و مضرات یك چیز است . این اصل كه هر عقل سلیمی آنرا تأیید می كند و اصلی كاملاً بدیهی نیز به شمار می آید به این معناست كه آن چیز مورد تحریم است كه ضرر دارد و آن چیزی حلال است كه منفعت دارد . البته خیلی از مسائل ممكن است به همین سادگی نباشد و بعضی از امور ممكن است هم منفعت داشته باشند وهم ضرر ، اما اسلام طبق این اصل هر چیزی كه منافعش از مضراتش بیشتر باشد را حلال یا مباح می داند و هر چیزی را كه مضرات آن بیشتر از منافعش باشد حرام می داند .

پیامبر اكرم (صلی الله علیه واله) : ((من عشق فكتم و عفّ فمات فهو شهید .1 هر كس عاشق شود پس آن را كتمان كند و عفت بورزد چنانچه بمیرد شهید است))

حكم تحریم شراب از این گونه مسائل است . (بقره /219) ((ای پیامبر از تو حكم شراب و قمار می پرسند بگو در این گناه بزرگی است و منافعی برای مردم است ولیكن زیان گناه آن بیشتر از سود آنست)) در مورد روابط بین زن و مرد یا محرم و نامحرم نیز همین حكم صادق است ، یعنی ممكن است برخی منافع در همان آزادیهای از نوع غربی باشد ، اما آنچه كه آن آزادیها به ارمغان می آورند ضرر و زیان بسیار بیشتری دارند از همة آنچه كه ممكن است عقده گشایی كنند. بنابراین شما چه به آزادی در روابط بین زن و مرد معتقد باشید وچه نباشید ، این اعتقاد شما نمی تواند حقیقت این گونه روابط را تغییر دهد  . اسلام به جهت اینكه علاوه بر فرد ، جامعه را نیز می خواهد سالم كند ، حد و حدودی در اینگونه روابط گذاشته است و همة این حریم ها بر اساس دقیق ترین خصوصیات روانشناسی بین زن و مرد است . اسلام می خواهد كه انسانها به وقت با ارضاء نیاز جنسی ، عاقل باشند . به وقت وجود یك نیاز ، شاید هیچ لذتی بالاتر از ارضاء همان نیاز نباشد.، وقتی جوان هستید و نیاز جنسی در شما وجود دارد هیچ چیز شیرین تر و ضروری تر از ارتباط با جنس مخالف نیست . اما همیشه چند نكته بسیار مهم است كه برای ارضاء هر نیازی از جمله ارضاء نیاز جنسی بایستی آنرا مدّ نظر داشت .

نیاز جنسی

برای ارضاء هر نیازی بایستی برخورد منطقی و معقولی داشته باشید :

شما مطمئناً وقتی گرسنه باشید غذای دیگری را نمی دزدید یا لب به غذای فاسد نمی زنید ، اما یك نكته بسیار عجیب است كه برخی ها با آن همه وسواس و دقت نظری كه در ارضاء صحیح سایر نیازهایشان دارند ، در مورد ارضاء نیاز جنسی ، هیچ گونه دقت و وسواسی ندارند و ارضاء این نیاز را از هر طریق صحیح و مشروع می دانند .اما بدانید تا زمانی كه ازدواج نكرده اید هیچ چیز خطرناكتر از ارتباط با جنس مخالف – با هر حدّ و حدودی – نیست .  در این میان حساسترین نیاز كه اگر به طریق صحیح ارضاء نگردد خسارات فراوانی به بار می آورد نیاز جنسی است ، اگر نیاز جنسی را به طریق صحیح ارضاء نكنید و از راههای نامشروع وارد شوید گرچه ممكن است مریض نشوید(که خود جای بحث دارد) اما آنچنان ضربه ای به شخصیت و روحیة شما می خورد و آنچنان سیاهی و تیرگی در وجود شما شكل می گیرد كه... و ممكن است همین نسنجیده كاریها سرنوشت شما را عوض كند .

درست است كه اگر كمی ضعف و تمایل نشان بدهید همه چیز در بیرون برای شما مهیاست و درست است كه خیلی معذبید و حسابی كلافه شده اید ، همة اینها قبول ، اما با تمام مشكلات و موانعی كه هست می خواهید روحتان را بكشید كه نیاز جنسی تان برآورده شود؟

شما در زندگی برای حفظ عفت و شرف خود ، با دو خطر بسیار مهم مواجه هستید ، یك خطر در درون خودتان است كه همان هوی و هوسهای نفستان می باشد و یك خطر هم در بیرون است كه نگاهها و چشمك زدنها و چراغ سبز دادنها و حرفهای شیرین زدن دیگران می باشد كه ممكن است شما را بفریبند اما هر دو اینها خیلی خطرناكند و البته در این میان ، خطر درونی مهمتر است چرا كه اول باید شكستی از درون بخورید تا شكست بیرونی رخ بدهد. درست است كه شما تحت فشار غریزة جنسی هستید و نیاز به همسر دارید اما شرایط فراهم نیست ، درست است كه خیلی راحت می توانید آن نیاز را برآورده كنید اما به طریق ناصحیح ، درست است كه اگر كمی ضعف و تمایل نشان بدهید همه چیز در بیرون برای شما مهیاست و درست است كه خیلی معذبید و حسابی كلافه شده اید ، همة اینها قبول ، اما با تمام مشكلات و موانعی كه هست می خواهید روحتان را بكشید كه نیاز جنسی تان برآورده شود؟

نیاز جنسی

می خواهید عزت و عفت و شرف و حیاء خود را از بین ببرید كه چند لحظه ای لذت ببرید، می خواهید برای رفع یك نیاز كه هزار و یك راه حل منطقی و شرعی دارد شخصیت خود را لگد كوب كنید ، می خواهید تمامی سرمایة خود را و گوهر خود را در اختیار كسی قرار دهید كه نه گوهر شناس است و نه گوهر نگه دار و به شما به چشم یك آدامس نگاه می كند كه چند دقیقه ای باید جوید و شیرینی اش را گرفت و بعد هم آنرا با نهایت بی معرفتی همچون آب دهان پرتش كرد  ؟ اگر شرایط ازدواج برایتان فراهم است هر چه سریعتر ازدواج كنید ، اما اگر فعلاً شرایط برای شما – به هر دلیلی – فراهم نیست پس خودتان را به خاطر این نیاز از بین نبرید و حتی اگر می بینید نیاز جنسی هم آنچنان در وجودتان زیاد نیست اما از ارتباط با جنس مخالف خوشتان می آید هرگز در ورطة خطرناك این گونه روابط وارد نشوید .

در مقالات بعد نکات مهم دیگری را در مورد ارضای نیاز جنسی برای شما شرح خواهیم داد.

--------------------------------------------------------------------------------

1- كنزالعمال،حدیث11203

مدرسه علمیه نرجس

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

جوان و آرزوهای نیامده

فرمول حل مشکلات برای جوانان

سبز ترین فصل زندگی

قدر خودتون رو بدونید

فریب غرایز را نخوریم

آبروی خود را مریز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.