تبیان، دستیار زندگی
رئیس جمهور محترم ما امروز سخنان خوبى بیان كردند. تكیه‏ى بر عدالت، اساسى‏ترین و محورى‏ترین اصلِ یك حركت الهى است؛ ادامه‏ى كار همه‏ى انبیا و مصلحان بزرگ تاریخ است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیانات در مراسم تنفیذ حكم آقای احمدى‏نژاد‏ سال 84

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

مراسم تنفیذ حكم آقای احمدى‏نژاد‏ سال 84

امروز به فضل و توفیق الهى، براى ملت ایران روز مباركى است. رحمت پروردگار، پاداش شایسته‏ى مجاهدت ملت ایران بود. ملت عزیز ما، این نوبت هم مثل دفعات گذشته، در وقتِ لازم و در لحظه‏ى نیاز، حضور خود را قدرتمندانه نشان دادند. بنده به عنوان خدمتگزار ملت، وظیفه‏ى خود مى‏دانم بار دیگر از آحاد این ملت عزیز و بزرگ صمیمانه تشكر كنم و از خداوند متعال و الطاف كریمانه‏ى او به‏خاطر توفیقى كه به ملت ما داد، سپاسگزارى كنم و جبهه‏ى سپاس بر درگاه پروردگار بسایم.

نعمت بزرگ حضور مردم، هدیه‏ى انقلاب به ماست. قرنهاى متمادى در كشور ما سپرى شد؛ حكومت‏هایى آمدند و رفتند، بدون این‏كه مردم كوچكترین نقشى در تعیین این دولتها و گزینش آنها داشته باشند. انقلاب میدان را براى مردم ما باز كرد. مردم‏سالارى در كشور ما، یك مردم‏سالارىِ حقیقىِ متكى به ایمان است. مردم از روى احساس وظیفه‏ى دینى است كه در عرصه‏ى انتخابات وارد مى‏شوند و طبق تشخیصِ خود گزینش مى‏كنند و رأى خود را به صندوق مى‏اندازند.

انتخابات نهم هم مثل انتخابات‏هاى قبل، بحمداللَّه پُرشور و سالم و افتخارآمیز برگزار شد. البته دشمنان ملت ما - كه باید گفت دشمنان اسلام - حاضر نیستند به وجود این مردم‏سالارىِ سالم اعتراف كنند. هرچه توانستند، تلاش كردند شاید انتخابات را بى‏رونق كنند. تبلیغاتچى‏هاى وابسته‏ى به مراكز قدرت، از مدتها پیش از انتخابات، با لحن‏هاى گوناگون، فضا را از هیاهوى مخالفت با انتخابات پُر كردند؛ سعى مى‏كردند مردم را ناامید كنند؛ مردم را از حضور در این میدان شرف و افتخار منصرف كنند. آخرینِ آنها حركت گستاخانه و البته ابلهانه‏ى رئیس‏جمهور امریكا بود كه روز قبل از انتخابات به مردم ما صریحاً توصیه كرد كه در انتخابات شركت نكنند! ملت ما استقلال خود، هوشمندى خود، شجاعت خود، دلسوزى و پایبندى خود به منافع ملى را در این نوبت هم مثل نوبت‏هاى دیگر نشان داد.

رئیس جمهور محترم ما امروز سخنان خوبى بیان كردند. تكیه‏ى بر عدالت، اساسى‏ترین و محورى‏ترین اصلِ یك حركت الهى است؛ ادامه‏ى كار همه‏ى انبیا و مصلحان بزرگ تاریخ است

حقاً و انصافاً در مقابل هوشیارى و وقت‏شناسىِ این ملت، انسان احساس تواضع و خضوع مى‏كند. این ملت، ملت شجاع و بیدار و با ایمان و پُرانگیزه‏یى است؛ بگذارید دشمنان این ملت هر چه مى‏خواهند، بگویند. این ملت راه خود را پیدا كرده است و با همت والا در این راه به پیش مى‏رود. سردمداران استكبار جهانى بعد از انتخابات هم از تخریب وجهه‏ى انتخابات ایران دست برنداشتند. یك مسؤول امریكایى گفت ما دمكراسى ایران را قبول نداریم! این‏گونه صدور تصمیم درباره‏ى ملتها، خوى استكبارىِ ناپسند و پلیدى است كه متأسفانه امروز شیطان بزرگ به آن گرفتار است. ملت ایران هم دمكراسى آنها را قبول ندارد. دمكراسى‏یى كه پول سرمایه‏داران صهیونیست حرف اول را در آن مى‏زند، چه افتخارى مى‏تواند داشته باشد و چه چیزى را مى‏تواند به مردم دنیا تعلیم دهد؟ دمكراسى حقیقى، مردم‏سالارىِ برخاسته‏ى از دین و ایمان است. انگیزه‏ى مردم، برخاسته‏ى از دین، از احساس مسؤولیت و از احساس تكلیف ملى و دینى است؛ لذا وارد میدان مى‏شوند و در میان نامزدهاى مختلف، گزینه‏ى خودشان را انتخاب مى‏كنند. رئیس‏جمهورى كه با چنین آرائى سر كار مى‏آید، وامدار هیچ كس جز خدا و مردم نیست؛ این معناى مردم‏سالارى است. ملت عزیز ما این نعمت الهى را قدر بدانند؛ بر آن پاى بفشارند و تأثیر و حضور خودشان را در میدان‏هاى گوناگونِ تعیین سیاست‏هاى كشور و گزینش مدیران عالى‏رتبه همچنان حفظ كنند.

رئیس جمهور محترم ما امروز سخنان خوبى بیان كردند. تكیه‏ى بر عدالت، اساسى‏ترین و محورى‏ترین اصلِ یك حركت الهى است؛ ادامه‏ى كار همه‏ى انبیا و مصلحان بزرگ تاریخ است. البته عدالت دشمنانى دارد. همه‏ى كسانى كه نانشان در بى‏عدالتى است، با عدالت دشمن‏اند. همه‏ى كسانى كه با قلدرى و زورگویى - چه در صحنه‏ى ملى، چه در صحنه‏ى بین‏المللى - تغذیه مى‏شوند، با عدالت مخالفند. عدالت، شعار اصلى و هدف بزرگ انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى بوده و هست.

بعضى مى‏خواهند با عنوان تندروى، عدالت را متهم و محكوم كنند. عدالت، تندروى نیست؛ حق‏گرایى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژه‏خوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است. در یك كشور كسان زیادى پیدا مى‏شوند كه اگر دستگاه مسؤولِ قانونى به مدد آنها نشتابد، در امواج درگیرى‏هاى گوناگون لگدمال مى‏شوند. وظیفه‏ى دولتِ عدالتمدار، توجه ویژه به قشر محرومین است. عدالت را نباید تندروى و مخالفت با شیوه‏هاى علمى دانست. با استفاده از همه‏ى شیوه‏هاى عالمانه و با تدبیر مى‏توان عدالت را در جامعه مستقر كرد.

اهدافى كه مطرح شده است، اهداف والایى است. این اهداف با حركت مستمر، با كار و تلاش مداوم، با به‏كارگیرى همه‏ى نیروهاى مستعد و بانشاطى كه در كشور ما بحمداللَّه فراوان هستند، امكان‏پذیر است. البته نباید شتابزدگى كرد. من، هم به رئیس جمهور محترم عرض مى‏كنم كه از شتابزدگى اجتناب شود، آرمانها با جدیت تعقیب شود، اما هیچ‏گونه شتابزدگى به‏وجود نیاید؛ هم به مردم عزیزمان توصیه مى‏كنم كه در درخواست‏ها شتابزدگى را اعمال نكنند. دولت محترم و خدمتگزار با برنامه‏ریزى صحیح، به همان كیفیتى كه در سند چشم‏انداز بیست ساله تصویب شده و سیاست‏هایى كه اعلام شده است - كه جهت این سیاست‏ها هم عدالت، رفاه عمومى و توسعه‏ى علمى و فنى و همه‏جانبه و عدالت‏محور است - در این جهت حركت كند. دستیابى به این اهداف والا، دور از دسترس نیست. با تلاش، با توكل به خدا، با تكیه‏ى به مردم، با استفاده از نیروهاى بانشاطى كه در جامعه‏ى جوان ما بحمداللَّه فراوانند، مى‏توان به این هدفها دست یافت.

نعمت بزرگ حضور مردم، هدیه‏ى انقلاب به ماست

استفاده‏ى از شیوه‏هاى علمى، كار لازمى است. البته علم نباید اشتباه بشود با نسخه‏هاى وارداتى كه اغلب آنها منسوخ است؛ چه در زمینه‏ى اقتصاد، چه در زمینه‏ى مسائل فرهنگى، چه در زمینه‏هاى گوناگون. بعضى‏ها دوست دارند امروز ما نسخه‏هاى منسوخ و از دور خارج شده‏ى غربى‏ها را بار دیگر در این‏جا براى خودمان دستورالعمل علاج به حساب بیاوریم. نه، شیوه‏هاى پیشرفته، شیوه‏هاى نو و با تكیه‏ى به فهم و درك و نیاز ایرانى، استفاده‏ى از علم و توجه به نیاز داخل و اقتضائات كشور مى‏تواند راه درست را به ما نشان دهد و ما را پیش ببرد. ما در زمینه‏ى علم باید حركت خود را جدى كنیم؛ در پیوند علم و صنعت و فناورى كار كنیم؛ در پیدا كردن شیوه‏هاى توزیع عادلانه‏ى امكانات تلاش و فكر كنیم؛ بهترین و آسان‏ترین و عملى‏ترین شیوه‏ها را انتخاب كنیم و به‏طور جدى وارد شویم.

انتظار مردم از دولت و رئیس‏جمهور منتخب این است كه تلاش و جدیت كنند. تصور بنده - با شناختى كه در طول این مدت از احساسات مردم دارم - این است كه مردم مایلند تلاش و كار و قاطعیت و جدیت را در عمل مسؤولان مشاهده كنند.

گاهى نتیجه‏یى دیر به دست مى‏آید. بعضى از اهداف، كارِ یك سال و دو سال نیست؛ تلاش مستمرى لازم دارد. همین قدر كه مردم ببینند مسؤول عالى كشور و دیگر مسؤولان دارند كار و تلاش مى‏كنند، خشنود و راضى مى‏شوند. مردم از ما كار لازم دارند؛ خدمت مى‏طلبند و توقع دارند؛ و حق به جانب آنهاست.

در زمینه‏ى سیاست بین‏الملل، همچنان كه دولتهاى قبلى اعلام كردند و بعداً هم همین‏طور خواهد بود، ملت ایران یك ملت صلح‏طلب است. ملت ایران سرِ ستیزه‏گرى با هیچ ملتى را ندارد. شما ببینید در تاریخ جمهورى اسلامى و حتّى در تاریخ گذشته‏ى ملت ایران، همیشه جنگهایى كه اتفاق افتاده است، ملت ایران در موضع دفاع از مرز خود، از حقوق خود و از استقلال خود بوده. ما به هیچ كشور و هیچ ملتى تعرض نكرده‏ایم؛ ما از حقوقِ خود قدرتمندانه دفاع كرده‏ایم و باز هم دفاع مى‏كنیم. این را همه‏ى قدرتمداران و مستكبران عالم - بخصوص شیطان بزرگ، امریكا - بدانند؛ ملت ایران به هیچ قدرتى باج نخواهد داد. مسؤولان كشور حق ندارند از حقوق ملت صرف‏نظر كنند. ما چنین حقى نداریم. جایگاه ما، جایگاه دفاع از حقوق ملت است؛ بنابراین از حقوق سیاسى و اقتصادى‏شان باید دفاع كنیم؛ جایگاه شایسته‏ى آنها را بایستى در دنیاى امروز و در روابط بین‏الملل حفظ كنیم. بحمداللَّه نظام جمهورى اسلامى نشان داده است كه این كارایى را دارد. ملت ما امروز، هم در صحنه‏ى بین‏المللى و در صحنه‏ى جهانى، و هم در منطقه جایگاه ممتاز و شایسته‏یى دارد و این را روزبه‏روز بیشتر خواهد كرد.

ما به همسایگانِ خود احترام مى‏گذاریم و طرفدار ارتباطات برادرانه و صمیمانه‏ى با كشورهاى همسایه و همچنین با كشورهاى برادر و مسلمان و كشورهاى دوست در این منطقه و مناطق دیگر هستیم. ملت ایران قدرت و اقتدار و توانایى خود را در راه تضعیف ملتها و كشورهاى دیگر به كار نخواهد برد؛ در راه حفظ منافع خود به كار خواهد برد و به فضل و توفیق الهى در این زمینه قدرتمندانه عمل خواهد كرد.

من به رئیس جمهور محترم برادرانه توصیه مى‏كنم؛ در همه‏ى حالات، همین احساسى را كه امروز بیان كردید - احساس خدمتگزارى به مردم - براى خودتان حفظ كنید. قدرت اگر با هدفِ خدمت به مردم باشد، عبادت است. شاید هیچ عبادتى بالاتر از عبادتِ مسؤولى نیست كه به خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیتِ خود صرف‏نظر مى‏كند. این روحیه‏ى خدمتگزارى، خاكسارى، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را براى خودتان حفظ كنید، كه این نعمت بزرگى است. از خداى متعال لحظه‏یى غافل نشوید. این توفیقات به فضل و لطف الهى به ما داده مى‏شود. باید خود را قابل رحمت و تفضلاتِ روزافزون الهى كنیم. با یاد خدا و با توكل به خدا و با اخلاص در عمل، باید بتوانیم جلب رحمت الهى بكنیم. اگر جلب رحمت الهى شد، همه‏ى مشكلات آسان مى‏شود و موانع از سر راه برخواهد خاست. اگر صادقانه در راه خدا كار كنیم، خداى متعال به ما كمك خواهد كرد. اگر هدفِ قدرت، منافع مادى شد، قدرت، بزرگترین وزر و وبال براى انسان خواهد بود. كسانى كه قدرت و منصب و مقام را براى بهره‏مندى‏هاى خود، پُر كردن كیسه‏هاى خود و دنیاى خود مى‏طلبند، آن‏جایى كه منافع آنان با منافع مردم اصطكاك پیدا مى‏كند، نمى‏توانند به نفع مردم كار كنند. قدرت به خودى خود نه نعمت است، نه نقمت؛ اگر براى خدا و براى خدمت شد، نعمت است؛ اگر براى دستاوردهاى مادى و ارضاى هوس‏هاى انسانى شد، مى‏شود نقمت.

من به رئیس جمهور محترم برادرانه توصیه مى‏كنم؛ در همه‏ى حالات، همین احساسى را كه امروز بیان كردید - احساس خدمتگزارى به مردم - براى خودتان حفظ كنید. قدرت اگر با هدفِ خدمت به مردم باشد، عبادت است

امیرالمؤمنین (علیه‏الصّلاةوالسّلام) به ابن‏عباس فرمود: ارزش ذاتى حكومت براى من از این كفش وصله‏خورده كمتر است - «الّا ان اقیم حقاً» - مگر این‏كه حقى را اقامه كنم؛ آن وقت قدرت ارزش پیدا مى‏كند. امیرالمؤمنین با معارضانِ همین قدرت به جنگ برمى‏خیزد. قدرتى كه براى عدالت و حقیقت است، ارزشمند است؛ این نعمت خداست؛ منتها شیطان باید ما را دچار تسویل نفسانى نكند. نباید اهواء و هوس‏هاى خودمان را به اشتباه جاى آرمانها بگذاریم و خود را توجیه كنیم. به انتقادها و عیوبى كه براى ما مى‏شمارند، گوش فرا دهیم و خود را اصلاح كنیم تا وقتى‏كه با خداى متعال ملاقات مى‏كنیم، بتوانیم عذر تقصیر داشته باشیم - ما كه از تقصیر و قصور خالى نیستیم - بگوییم پروردگارا! ما تلاش و مجاهدت كردیم و آنچه از دست ما برآمد، انجام دادیم؛ نتیجه این شد. اگر نیت خالص شود، این ممكن خواهد شد. اگر نیت خالص نشود، دشوار است كه انسان جواب مظالم فراوانى را كه در یك جامعه اتفاق مى‏افتد و مسؤولان بالاى كشور - خود بنده و دیگر مسؤولان - خواه و ناخواه در مسؤولیت آنها شركت و دخالت دارند، بتواند بدهد. انسان نمى‏تواند پیش خداوند متعال خود را از آنها تبرئه كند.

بنده لازم مى‏دانم از رئیس جمهور قبلى‏مان - جناب آقاى خاتمىِ عزیزمان - و همكاران ایشان صمیمانه تشكر كنم. در این هشت سال جناب آقاى خاتمى و همكارانشان تلاش باارزشى انجام دادند و خدماتى را تقدیم كردند. همه‏ى دولتهاى قبلى هم تلاش كردند. امروز كشور ما آمادگى‏هاى زیادى دارد؛ ظرفیت‏هاى فراوانى پیدا كرده؛ این ظرفیت‏ها را مى‏توان به چندین برابر افزایش داد و از آنها به نفع مردم و به نفع رفع فقر و محرومیت استفاده كرد. كار و تلاش، مقابله‏ى با فساد، منقطع نشدنِ خدمت و تلاش دایمى، رازى است كه همه‏ى اینها را ان‏شاءاللَّه براى ما تأمین خواهد كرد.

پروردگارا! توفیقات خودت را بر رئیس‏جمهور محترم و مسؤولانى كه اداره‏ى دولت را بر عهده خواهند گرفت، نازل بفرما. پروردگارا! ملت ایران را در همه‏ى میدان‏ها پیروز كن. پروردگارا! آنچه گفتیم، آنچه كردیم و آنچه در نیت ماست، همه‏ى آنها را براى خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا! روح مطهر امام عزیز ما را - كه سلسله‏جنبان این حركت عظیم، آن روح بزرگ بود - با پیغمبران و اولیاى خودت محشور بفرما. پروردگارا! شهداى عزیز ما را با شهداى صدر اسلام محشور بفرما و به خانواده‏هاى آنها اجر شایسته كرامت فرما.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‏

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی دفتر  حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور