تبیان، دستیار زندگی
تصویر یك مورچه سرباز گونه فئیدول كه در مقابل لانه كاملا مراقب است تا از ورود هرگونه پارازیت یا هر دشمنی جلوگیری كند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیای مورچه ها:

دنیای مورچه ها

تصویر یك مورچه سرباز گونه فئیدول كه در مقابل لانه كاملا مراقب است تا از ورود هرگونهپارازیت یا هر دشمنی جلوگیری كند.

دنیای مورچه ها

مورچه های كارگر تكه برگ هایی را كه جمع كرده اند به لانه می برند.

دنیای مورچه ها

این مورچه سبز سرباز در برابر عدسی دوربین عكاس آرواره هایش را گشوده و حالتی تهاجمی گرفته است.

دنیای مورچه ها

مورچه ها برای دفاع از لانه از هیچ دشمنی هر اندازه هم كه بزرگ باشد نمی ترسند. در این تصویر چند مورچه گونه سكروپیا دشمن را محاصره كرده و با گاز گرفتن اعضای دشمنی كه به مراتب بزرگتر از آنها است او را بی حركت كرده اند.

دنیای مورچه ها

یك مورچه گونه لپتومیرمكس لارو گونه خود را با دقت در میان آرواره هایش گرفته و آن را به مكان امنی منتقل می كند.

دنیای مورچه ها

یك مورچه كارگر گونه مونوموریوم كیلیانی دانه ای را كه یافته است به لانه می برد.

دنیای مورچه ها

دو مورچه سبز در حال قطعه قطعه كردن یك مورچه فئیدول كه گونه ای مهاجم محسوب می شود.

دنیای مورچه ها

این مورچه گونه دوریمیرمكس اینسانوس به سوی مورچه سرخ گونه پوگونیمیرمكس بارباتوس با جثه ای به مراتب بزرگتر كه جرات كرده زیاد از حد به لانه كلنی اش نزدیك شود حمله كرده است.

دنیای مورچه ها

مورچه های كارگر یا پرستار به دقت از لاروها مراقبت می كنند.

دنیای مورچه ها

تصویر یك ملكه مورچه های گونه عسل خوار میان اعضای گروهش كه از او مراقب می كنند.

دنیای مورچه ها

مورچه ها از حس تعاون و همكاری برخوردار بوده و برای بقای كلنی خود دست به هر گونه فداكاری می زنند. در اینجا گروهی از مورچه ها با بدن های خود پلی را ساخته اند تا سایر اعضای گروه بتوانند از روی مانع سر راه عبور كنند

ثبت شده توسط:somaye21

در بخش مطالب روزانه اعضا

تنظیم:کودک و نوجوان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.