تبیان، دستیار زندگی
گزارش تصویری شب رصدی انجمن نجوم مورخ 01/05/88 در قصر بهرام...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری شب رصدی انجمن نجوم

 • شب رصدی انجمن نجوم تبیان و باشگاه نجوم زاوش در کاروانسرای قصر بهرام
  شب رصدی انجمن نجوم تبیان و باشگاه نجوم زاوش در کاروانسرای قصر بهرام
 • اعضای گروه در داخل اتوبوس
  اعضای گروه در داخل اتوبوس
 • اعضای گروه هنگام تدارکات بین راه
  اعضای گروه هنگام تدارکات بین راه
 • تابلوی ورود به محوطه پارک ملی
  تابلوی ورود به محوطه پارک ملی
 • تابلوی ورود به محوطه پارک ملی
  تابلوی ورود به محوطه پارک ملی
 • گله شتر که گروه نجوم با آن مواجه شد
  گله شتر که گروه نجوم با آن مواجه شد
 • ساربان
  ساربان
 • صحرا
  صحرا
 • غروب خورشید و شروع رصد ماه
  غروب خورشید و شروع رصد ماه
 • تلاش اعضای گروه جهت رصد ماه هنگام غروب خورشید از داخل اتوبوس
  تلاش اعضای گروه جهت رصد ماه هنگام غروب خورشید از داخل اتوبوس
 • راه پله پشت بام کاروانسرا
  راه پله پشت بام کاروانسرا
 • تیم مرمت و بازسازی بنای کاروانسرا
  تیم مرمت و بازسازی بنای کاروانسرا
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
 • دوربین دوچشمی 75در100 یکی از لوازم رصد
  دوربین دوچشمی 75در100 یکی از لوازم رصد
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی در هنگام رصد
 • ابتکار در ثبت نام تبیان با نور
  ابتکار در ثبت نام تبیان با نور
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی
 • عکس عده ای از مسافران شب رصدی
  عکس عده ای از مسافران شب رصدی
 • مباحثه اعضای گروه و رصد
  مباحثه اعضای گروه و رصد
 • مباحثه اعضای گروه
  مباحثه اعضای گروه
 • پرچم ایران بر فراز کاروانسرا
  پرچم ایران بر فراز کاروانسرا
 • گرد و غبار همراه باد
  گرد و غبار همراه باد
 • سیاره زهره هنگام طلوع خورشید
  سیاره زهره هنگام طلوع خورشید
 • تصویر یکی از اعضای گروه هنگام مشاهده ستارگان
  تصویر یکی از اعضای گروه هنگام مشاهده ستارگان
 • اعضای گروه هنگام رصد
  اعضای گروه هنگام رصد
 • اعضای گروه هنگام رصد
  اعضای گروه هنگام رصد
 • عکس دسته جمعی اعضای گروه
  عکس دسته جمعی اعضای گروه
 • پشت بام کاروانسرا و لوازم رصد
  پشت بام کاروانسرا و لوازم رصد
 • محوطه داخلی کاروانسرای قصر بهرام
  محوطه داخلی کاروانسرای قصر بهرام
 • معماری داخلی کاروانسرای قصر بهرام
  معماری داخلی کاروانسرای قصر بهرام
 • محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام در هنگام طلوع خورشید
  محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام در هنگام طلوع خورشید
 • محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام
  محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام
 • محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام
  محوطه بیرونی کاروانسرای قصر بهرام
 • طلوع خورشید
  طلوع خورشید
 • آقای دکتر گمینی مدیر انجمن نجوم
  آقای دکتر گمینی مدیر انجمن نجوم
 • آهوی گریزپای در گذر از دشت
  آهوی گریزپای در گذر از دشت

در شب رصدی چه گذشت؟

ما برگشتیم! (شب رصدی قصر بهرام)

گزارش علمی شب رصدی را بخوانید.

سفرنامه

انجمن های تخصصی تبیان


تهیه و تنظیم برای تبیان: واحد امور کاربران سایت تبیان