تبیان، دستیار زندگی
خدایا! من خیلی وقتها زیر قولم زدهام. هم زیر قولهایی که به خودم دادهام و همه قولهایی که به تو و دیگران دادهام. خیلی وقتها حرفهایی میزنم که یادم میرود به آن عمل کنم. یا وقتی فکرش را میکنم میبینم انجام دادنشان برایم خیلی سخت است. پس بیخیال میشو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به عهدتان وفا کنید.

پرنده

به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم.

بقره/ 4

خدایا! من خیلی وقتها زیر قولم زدهام. هم زیر قولهایی که به خودم دادهام و همه قولهایی که به تو و دیگران دادهام. خیلی وقتها حرفهایی میزنم که یادم میرود به آن عمل کنم. یا وقتی فکرش را میکنم میبینم انجام دادنشان برایم خیلی سخت است. پس بیخیال میشوم. تعجب کردم وقتی دیدم درقرآن این همه آیه درباره قول دادن و وفای به عهد وجود دارد. پس این موضوع برای تو خیلی مهم است. تو آدمهایی را که زیر قولشان میزنند، دوست نداری و میگویی آنها زیانکارانند. مثلاً در سوره «توبه» آیه 27 همین را گفتهای:

«کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن میشکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داد میگسلند و در زمین فساد میکنند، زیانکار انند.»

قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم، تو از ما پرسیده بودی: «آیا من پروردگار شما نیستم؟» و ما همه گفته بودیم: «بله، هستی.»

و آن وقت قولهایی به تو دادیم. قول دادیم که انسان باشیم؛ رشد کنیم و بزرگ شویم. قول دادیم که دوستت داشته باشیم. قول دادیم که جهان را زیبا کنیم، زیبا از اینکه هست و کاری نکنیم که به قانون تو بربخورد.

اما وقتی به دنیا آمدیم، یادمان رفت و همه قول و قرارهایمان را فراموش کردیم. ما خیلی چیزها را زیر پا گذاشتیم، میدانم.

خدایا! نمی خواهم من هم جزء آدمهایی باشم که قولهایشان مثل خانه عنکبوت سست است. کمکم کن خدا که قولهایم را سفت و محکم کنم، تا هیچ کس حتی شیطان هم نتواند، طناب قولهای مرا پاره کند.

راستش را بگو، تو خوش قولی یا بدقول؟ تا به حال شده زیر قولت بزنی و باعث ناراحتی دیگران بشوی؟ یا برایت پیش آمده که از بدقولی دیگران، حسابی دلخور شده باشی؟

عرفان نظر آهاری

تنظیم: کودک و نوجوان

***********************

مطالب مرتبط

هابیل درونت زندگی میکند یا قابیل؟

وقتی تو را دارم از هیچ چیز نمیترسم

ه خدا توکل کن

ماهی یعنی تنهایی

دیگه از کوره در نمیرم

دلیل وجود حسادت

ما آدمها فکر میکنیم خیلی مهم هستیم؟

استقامت در مقابل طوفان ها

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.