تبیان، دستیار زندگی
تا روزی که دانش بیشتری در این باره کسب نکنیم که جهان چگونه آغاز شد، فقط می‏توانیم حدس بزنیم که آیا جهان هرگز پایان خواهد یافت یا نه. اگر جهان با مهبانگ آغاز شده باشد، نیروی انفجار شاید آنقدر نیرومند هست که حرکت کهکشان‏ها را در فضا برای همیشه ممکن گرداند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان جهان

کهکشان

تا روزی که دانش بیشتری در این باره کسب نکنیم که جهان چگونه آغاز شد، فقط می‏توانیم حدس بزنیم که آیا جهان هرگز پایان خواهد یافت یا نه.

اگر جهان با مهبانگ آغاز شده باشد، نیروی انفجار شاید آنقدر نیرومند هست که حرکت کهکشان‏ها را در فضا برای همیشه ممکن گرداند.

در این صورت جهان هرگز پایان نخواهد یافت. ولی برخی از دانشمندان معتقدند که حرکت کهکشان‏ها ممکن است معکوس شود و آنها  به هم نزدیک گردند.

در این صورت کهکشان‏ها سرانجام به یکدیگر کوبیده می‏شوند. و جهان در یک تصادم بزرگ به پایان می‏رسد. یک میلیارد سال دیگر شاید زمانی فرا برسد که پرواز کهکشان‏ها در فضا کند گردد.

گسترش کهکشان‏ها متوقف می‏شود و حرکت آنها معکوس می‏شود. آنگاه جهان شروع می‏کند به اینکه کوچک و کوچک‏تر می‏شود. کل ماده، یا مواد، موجود در جهان شاید در یک تصادم بزرگ در هم له گردد.

زهرا سادات جلالی

تنظیم:کودک و نوجوان

**************************

مطالب مرتبط

مراحل زندگی خورشید

منطقه البروج

لکه های داغ

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.