سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
سخن‌ معصومان‌ و گفتار آنان‌، یكی‌ از منابع‌ گهربار هدایت‌ انسان‌ و طریقی‌عرشی‌، برای‌ كشف‌ واقعیات‌ و درك‌ حقایق‌ جهان‌ خلقت‌ است‌ و معمار بنای‌ِ حیات‌ الهی‌انسان‌ می‌باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سالار شهیدان‌ به‌ روایت‌ معصومان‌

امام حسین (ع)

 

مقدمه‌

سخن‌ معصومان‌ و گفتار آنان‌، یكی‌ از منابع‌ گهربار هدایت‌ انسان‌ و طریقی‌عرشی‌، برای‌ كشف‌ واقعیات‌ و درك‌ حقایق‌ جهان‌ خلقت‌ است‌ و معمار بنای‌ِ حیات‌ الهی‌انسان‌ می‌باشد.

«اءن‌ّ حدیثَنا یُحیی‌ الْقلوب‌َ» .

یكی‌ از موضوعاتی‌ كه‌ می‌توان‌ از طریق‌ حدیث‌ أهل‌ بیت‌ عصمت‌، موفق‌ به‌ كشف‌وفتح‌ گنج‌ آن‌ شد؛ شناخت‌ عظمت‌ وجودی‌ پیشوایان‌ معصوم‌ است‌.

معصومان‌ را از طریق‌ سخن‌ خود آنان‌ می‌توان‌ شناخت‌، زیرا معرفت‌ به‌ كنه‌عظمت‌ عرشی‌ معصوم‌، نیاز به‌ فهمی‌ معصومانه‌ دارد.

این‌ مقال‌ در مقام‌ شناخت‌ أبعادی‌ چند از أبعاد گسترده‌ و والای‌ معصومی‌ محبوب‌در عرش‌ وأرض‌ دارد، معصومی‌ كه‌ تمام‌ فرشتگان‌ و پیامبران‌ وامامان‌ وانسان‌های‌ باایمان‌، عشق‌ او را در دل‌، سوگ‌ او را در سینه‌ و اشك‌ غمش‌ بر گونه‌ دارند. او مصباح‌ هدی‌وسفینة‌ نجاة‌؛ یعنی‌ حسین‌ بن‌ علی‌(ع) است‌.

 

1ـ پیامبر گرامی‌ اسلام‌(ص)

ـ وجود حسین‌ از من‌ است‌ وبقای‌ من‌ از حسین‌؛

ـ طریق‌ محبوبیت‌ نزد خدا، عشق‌ به‌ حسین‌ است‌.

«حُسین‌ٌ مِنِّی‌ وَأنَا مِن‌ْ حُسین‌، أَحَب‌َّ اللهُ مَن‌ّ أحَب‌َّ حُسیْناً؛. حسین‌ از من‌ و من‌ ازحسینم‌، خداوند دوستداران‌ حسین‌ را دوست‌ دارد».

پیامبر گرامی‌ اسلام‌(ص) واسطة‌ فیض‌ خلق‌ وجود مقدس‌ امام‌ حسین‌(ع) و درسلسله‌ علل‌ وجودی‌ آن‌ امام‌ می‌باشند به‌ همین‌ جهت‌ می‌فرمایند: «حسین‌ منّی‌».

واز طرف‌ دیگر، امام‌ حسین‌(ع) نیز در سلسلة‌ علل‌، علت‌ بقای‌ دین‌ اسلام‌وماندگاری‌ آیین‌ محمدی‌ است‌؛ به‌ طوری‌ كه‌ اگر ایشان‌ و سیرة‌ شهادت‌ خواهانة‌ او نبود،دین‌ اسلام‌ و نام‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ باقی‌ نمی‌ماند. فریاد عاشورایی‌ سالار شهیدان‌ درروز عاشورا نشان‌ از این‌ مطلب‌ دارد.

به‌ همین‌ جهت‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ می‌فرماید: «وأنا من‌ حسین‌».

از همین‌ رو، این‌ دو وجود عرشی‌ در سلسلة‌ علل‌ تحقق‌ و بقای‌ یك‌ دیگر قراردارند. وآن‌ كلام‌ نبوی‌ گویای‌ وحدت‌ ویگانگی‌ وجودی‌ و ارزشی‌ این‌ دو ستارة‌درخشان‌عالم‌ وجود است‌؛ چنان‌ كه‌ حكما نیز می‌گویند: علت‌ مبقیه‌ همان‌ علت‌ مُوجده‌است‌.

خاتم‌ پیامبران‌(ص) در آخر به‌ مطلبی‌ مهم‌ و به‌ عاملی‌ برای‌ فتح‌ گنج‌ محبت‌ خداتصریح‌ می‌كنند و می‌فرمایند: یكی‌ از كلیدهای‌ گشایش‌ باب‌ محبت‌ خدا، دوستی‌ومحبت‌ به‌ حسین‌(ع) است‌. و این‌ حكمتی‌ حكیمانه‌ است‌ برای‌ آنانی‌ كه‌ سلوك‌ نظری‌وعملی‌ عروج‌ به‌ قلة‌ محبت‌ خدای‌ را طالبند.

حسین‌ از من‌ و من‌ ازحسینم‌، خداوند دوستداران‌ حسین‌ را دوست‌ دارد

2ـ امیر مؤمنان‌ علی‌ بن‌ أبی‌ طالب‌(ع)

ـ قائم‌ آل‌ محمد (عج‌) از نسل‌ حسین‌(ع) است‌.

ـ ویاوران‌ مهدی‌، مخلصان‌ با ایمان‌ و ولایت‌ مداران‌ شیعه‌ هستند.

«التاسع‌ من‌ وَلْدِك‌ ـ یا حسین‌ ـ هو القائم‌ بالحق‌ِّ المُظهر بالدِّین‌ الباسِط‌ُ للعَدْل‌ِ.

قال‌ الاءمام‌ الحسین‌(ع) : یا أمیر المؤمنین‌! اءن‌ّ ذلك‌ لكائن‌؟: .

اءی‌، والَّذی‌ بَعث‌َ مُحمَّداً بالنَّبوَّة‌ واصْطَفاه‌َ علی‌ جمیع‌ البریَّة‌، ولكن‌ بعد غیْبة‌ٍ وحَیْرة‌ٍلایثبت‌ُ فیها علی‌ دینه‌ اءلاَّ المُخلِصُون‌

امام حسین علیہ السلام

المُبَاشرون‌َ لرُوح‌ِ الیقین‌ِ الّذین‌ أََخَذ الله میثاقَهُم‌بولایتنا وكَتَب‌َ فی‌ قلوبهم‌ الاءیمان‌َ وَأَیَّدَهْم‌ بَروْح‌ٍ منْه‌!؛

ای‌ حسین‌! نهمین‌ فرزند از نسل‌ تو، كسی‌ است‌ كه‌ حق‌ را به‌ پا دارد و دین‌ را آشكاركند و عدل‌ را بگستراند.

ـ ای‌ امیرمؤمنان‌! بی‌گمان‌ این‌ وعده‌ واقع‌ می‌شود؟.

ـ آری‌، قسم‌ به‌ آن‌ كه‌ محمد را به‌ پیامبری‌ برگزید و او را بر تمامی‌ جهانیان‌ برتری‌بخشید.

ولی‌ این‌ حادثه‌ بعد از غیبتی‌ طولانی‌ وحیرت‌ وسردرگمی‌ بسیار تحقق‌ خواهدیافت‌.

در آن‌ زمان‌ ـ زمان‌ غیبت‌ ـ تنها آنان‌ كه‌ اهل‌ اخلاص‌ و در دل‌ یقین‌ دارند، بردین‌خدا باقی‌ باشند. خداوند از آنان‌ وعدة‌ پیروی‌ ولایت‌ ما گرفته‌ و در قلب‌هایشان‌ایمان‌نگاشته‌ و خود به‌ ایشان‌ توفیق‌ عطا نموده‌ است‌».

 

3ـ فاطمه‌ زهرا سلام‌3

ـ بر فرزندم‌ حسین‌ گریه‌ می‌كنم‌ و شما نیز بر شهادتش‌ اشك‌ ریزید..

«قالت‌ فاطمة‌ الزهراء3 : یا أبتاه‌! من‌ یَقتْل‌ُ ولدی‌ وقُرَّة‌َ عَیْنی‌ وثمرة‌َ فُؤادی‌؟.

قال‌ رسول‌ الله (ص): شرُّ أمَّة‌ٍ مِن‌ْ أُمَّتِی‌..

قالت‌: اءقرء جبرئیل‌ منّی‌ السلام‌ وقل‌ له‌ فی‌ أی‌ّ مَوْضع‌ٍ یُقْتَل‌ُ!.

قال‌: فی‌ موضع‌ٍ یقال‌ له‌ كربلاءُ؛

حضرت‌ فاطمة‌ زهرا: ای‌ پدرم‌! چه‌ كسی‌ فرزندم‌ و نور چشم‌ ومیوة‌ دلم‌ رامی‌كشد؟.

پیامبر گرامی‌ اسلام‌ (ص)پاسخ‌ داد: بدترین‌ گروه‌ از امت‌ من‌.

ـ پدرم‌ از جانب‌ من‌ بر جبرئیل‌ درود فرست‌ وبپرس‌ در كجا او را می‌كشند؟.

ـ در مكانی‌ به‌ نام‌ كربلا».

آن‌ بانو گاهی‌ بر مصیبت‌ فرزندش‌ به‌ سوگ‌ می‌نشست‌ واین‌ گونه‌ نوحه‌ گری‌می‌كرد:

أَبكنِی‌ وَأَبك‌ لیتَامی‌" وَلاتَنْس‌ِقَتیل‌َ العِدَاء بِطَف‌ِّ الْعِرَاق‌ِ

-بر من‌  ]ای‌ علی‌[ و بر یتیمانم‌ گریه‌ كن‌ و از خاطر مبر شهیدی‌ كه‌ به‌ دست ‌دشمنان‌ در كربلای‌ عراق‌ به‌ شهادت‌ می‌رسد.

فَسوْف‌َ أُعْطِیه‌ِ وَلا أُبَالِی‌وَأْوْثِرَ اللهَ عَلَی‌ عِیَالِی‌

أمسُوا جِیَاعاً وَهم‌ْ أَشْبالی‌أَصْغَرُهُم‌ْ یقْتَل‌ْ فی‌ الْقِتَال‌ِ

بكَرْبَلاء یقْتَل‌ْ بِاغتِیَال‌ِلِقَاتِلِیه‌ِ الوَیْل‌ُ مَع‌ْ وَبَال‌ِ

یَهوِی‌ به‌ النَّار اءلَی‌ سِفال‌ِكَبولُه‌ُ زَادَت‌ْ عَلَی‌ الاكْبَال‌ِ

- به‌ زودی‌ به‌ آن‌ گرسنه‌ طعام‌ خواهم‌ بخشید و از گرسنگی‌ خود و خانواده‌ام‌ باكی‌ ندارم‌ و رضایت‌ خدا را بر فرزندان‌ مقدم‌ می‌دارم‌.

- فرزندانم‌ شب‌ را با گرسنگی‌ سپری‌ می‌كردند، عزیزانی‌ كه‌ كوچكترین‌ آنان‌ درجنگ‌ به‌ شهادت‌ خواهد رسید.

- در كربلا، با حیله‌ وتزویر او را می‌كشند، بر قاتلان‌ او عذاب‌ وخواری‌ باد!

- آتش‌ جهنم‌ آنان‌ را در برخواهد گرفت‌ و به‌ بدترین‌ مكان‌ جهنم‌ سقوط‌ می‌كنند وهر لحظه‌ خواری‌ و ذلت‌ آنان‌ بیشتر خواهد شد.

 امام‌ حسین‌(ع) نیز در سلسلة‌ علل‌، علت‌ بقای‌ دین‌ اسلام‌وماندگاری‌ آیین‌ محمدی‌ است‌

زندگی نمونه وار امام حسین علیه السلام

4- امام‌ حسن‌ مجتبی‌ (ع)

ـ روز شهادتت‌ ـ ای‌ حسین‌ ـ همتا ندارد.

ـ در مصیبت‌ تو ای‌ حسین‌  آسمان‌ وزمین‌ خون‌ گریند.

«لایَوْم‌َ كیوْمِك‌ ـ یا أبا عبدالله! ـ یَزْدَلَف‌ُ اءلیْك‌َ ثل"ثُون‌َ أَلْف‌ِ رَجُل‌ٍ یَدَّعُون‌َأَنَّهم‌ مِن‌ْأُمَّة‌ِجَدِّنَا محمّد(ص) ویَنْتَحَلُون‌َ دین‌َ الاسلام‌ فَیجْتَمَعُون‌َ عَلَی‌ قَتْلِك‌ وَسَفْك‌ دَمِك‌َوانتَهاك‌حَرَمك‌ُ وسَبْی‌ ذَرَاریك‌َ وَنِسَائِك‌َ وَانتَهَاك‌ ثقلِك‌ فَعِنْدَهَا تَحِل‌ُّ بَبِنی‌ أُمیّة‌َاللعْنة‌َوَتمْطَرَ السَّمَاء رِماداً ودَماً یَبْكِی‌ عَلَیْك‌َ كُل‌ُّ شی‌ءٍ حَتّی‌ الوحُوش‌ فی‌ الفَلوات‌ِوالحیتَان‌ِ فی‌ البِحَار؛

ابا عبدالله! هیچ‌ روزی‌ همانند روز ـ شهادت‌ ـ تو نباشد، سی‌ هزار مردانی‌ كه‌ ادعامی‌كنند از امت‌ جدمان‌ محمد (ص) باشند و خود را مسلمان‌ می‌پندارند به‌ سویت‌ هجوم‌می‌آورند، آنها بركشتن‌ تو و ریختن‌ خونت‌ وهتك‌ حرمتت‌ واسارت‌ فرزندان‌ و همسران‌ توو شكستن‌ قدرتت‌ گردهم‌ می‌آیند. در این‌ گاه‌ نفرین‌ خدا بر بنی‌ امیه‌ نازل‌ شود و آسمان‌خاكستر وخون‌ بارد و بر تو تمام‌ كائنات‌ بگریند، حتی‌ حیوانات‌ وحشی‌ در بیشه‌ زارها وماهیان‌ در دریاها».

 

5- امام‌ حسین‌ (ع)

ـ ما حزب‌ خدا، فرزند پیامبر خدا و خاندان‌ معصوم‌ او می‌باشیم‌.

ـ ما هم‌ ردیف‌ قرآن‌ و واجب‌ الاءطاعه‌ در قرآنیم‌.

نَحْن‌ُ حِزْب‌ُ اللهِ الغَالِبوُن‌َ وَعِترة‌ رَسُول‌ِ الله الاقربُون‌َ وَأهل‌ُ بَیتِه‌ِ الطَّیِّبُون‌َ وَأَحَدُالثقلیْن‌ِ الَّذَیْن‌ِ جَعَلَنَا رَسُول‌ُ اللهِ ثَانی‌ كتاب‌ِ الله ـ تَبَارَك‌ وتَعالی‌ ـ الذی‌ فِیه‌ِ تَفْصِیل‌ كُل‌ِّ شی‌ءٍلاَ یأْتیه‌ البَاطِل‌ من‌ْ بَیْن‌ِ یَدْیه‌ وَلا من‌ خلفِه‌ِ المعوَّل‌ عَلَیْنَا فی‌ تفْسِیره‌ِ وَلاَ یَبْطینَا تأویلُه‌ُ بَل‌ْنَتبّع‌ُ حَقَائقَه‌ُ، فأَطیعُونَا فان‌َّ طَاعَتَنَا مَفُروضَة‌ٌ اءذ كانَت‌ بطاعَة‌ِ اللهِ مَقُرونَة‌ٍ.  قال‌َ اللهُ ـ عَزَّوَجَل‌َّـ:

(أَطِیعوُا الله وأَطیعُوا الرَّسُول‌َ وَ أُولی‌ الامرِ مْنِكُم‌ْ).

 

6- امام‌ علی‌ بن‌ الحسین‌ زین‌ العابدین‌ (ع)

ـ بهای‌ اشك‌ بر شهادت‌ امام‌ حسین‌(ع) بهشت‌ است‌.

ـ مزد سختی‌ دیدن‌ در راه‌ ولایت‌ اهل‌ بیت‌، نجات‌ از دوزخ‌ است‌.

«أیّما مُؤمِن‌ٍ دَمَعَت‌ْ عَیْنَاه‌ُ لِقَتْل‌ِ الحُسین‌ِ بن‌ علّی‌(ع) دَمْعَة‌ً حَتَّی‌" تَسیِل‌ عَلَی‌ خَدِّه‌ِ فِینالاذی‌ً مَسَّنَا مِن‌ْ عَدَّوِنا فی‌ الدنیا بوَّأه‌ُ اللهُ بِهَا فی‌ الجَنَّة‌ِ مَبَوَّأ صِدْق‌ٍ..

وَأَیُّما مُؤمن‌ٍ مَسَّه‌ُ أذی‌ً فِینا فَدَمَعت‌ْ عَیْناه‌ُ حَتَّی‌ تَسیِل‌ عَلَی‌ خدِّه‌ِ مِن‌ْ مَضَاضَة‌ٍ مَاأوذِی‌ فِینا صَرَف‌َ اللهُ عَن‌ْ وَجْهِه‌ِ الاذَی‌ وَآمَنَه‌ُ یَوْم‌َ القیامة‌ِ مِن‌ْ سخطِه‌ِ والنّارِ. ؛

هر انسان‌ با ایمان‌ ـ شیعه‌ای‌ ـ بر شهادت‌ حسین‌ بن‌ علی‌(ع) اشكی‌ بریزد وبرگونه‌اش‌ روان‌ گردد و برگرفتاری‌هایی‌ كه‌ دشمنان‌ ما در دنیا بر ما روا داشته‌اند، زاری‌ كند؛خداوند جای‌ گاه‌ راست‌ پیشگان‌ را در بهشت‌ نصیب‌ او گرداند.

وهر شیعه‌ای‌ در راه‌ ما به‌ او آزاری‌ رسد و اشكی‌ ریزد، خداوند گرفتاری‌ها را از او دورسازد و روز قیامت‌ او را از شداید و آتش‌ در امان‌ دارد».

ای‌ حسین‌! نهمین‌ فرزند از نسل‌ تو، كسی‌ است‌ كه‌ حق‌ را به‌ پا دارد و دین‌ را آشكاركند و عدل‌ را بگستراند

7- امام‌ محمد باقر(ع)

ـ بقای‌ امامت‌ در نسل‌ امام‌ حسین‌(ع) پاداش‌ شهادت‌ ایشان‌.

ـ شفا از تربت‌ وقبولی‌ دعا نزد قبرش‌ و به‌ حساب‌ نیامدن‌ مدت‌ زیارتش‌ از عمرزائرش‌، مزدِ به‌ خون‌ غلطیدن‌ ایشان‌ است‌.

«اءِن‌َّ الله ـ تَعَالی‌" ـ عَوَّض‌َ الحسُین‌َ مِن‌ْ قَتْلِه‌ِ أن‌ْ جَعَل‌َ الاءمَامَة‌َ فِی‌ ذُرِیَّتِه‌ِ وَ الشَّفَاءَ فی‌تُرْبَتِه‌ِ وَاءجَابَة‌َ الدُّعَاء عِنْدَ قُبرِه‌ِ وَلا تُعَدُّ أَیَّام‌ُ زائریه‌ جائیاً وراجعَاً مِن‌ْ عُمْرِه‌ِ؛

خداوند متعال‌ در مقابل‌ شهادت‌ امام‌ حسین‌(ع) به‌ ایشان‌ چند چیز عطا نمود:

امامت‌ را در نسل‌ ایشان‌ قرار داد، تربت‌ او را شفای‌ درد كرد، دعا نزد قبرش‌ رابرآورده‌ گرداند و مدت‌ زمان‌ زیارت‌ و رفت‌ و برگشت‌ زائرش‌ جزء مدت‌ زمان‌ عمرش‌محسوب‌ نگرداند».

آن‌ حضرت‌ فرمود:

زندگی نمونه وار امام حسین علیه السلام

ـ قیام‌ قائم‌ آل‌ محمد -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- در روز عاشورا است‌.

ـ ظهور حضرت‌ مهدی‌ -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- نشان‌ از عاشورا دارد.

«یُخْرْج‌ُ القَائم‌َ(ع) یَوْم‌َ السَّبْت‌ِ یَوْم‌َ عَاشُورَاءَ الیوم‌َ الذِی‌ قُتِل‌َ فِیه‌ِ الحُسَین‌ُ علیه‌السلام‌؛

قائم‌ آل‌ محمد -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- در روز شنبه‌ كه‌ مصادف‌ با روزعاشوراست‌، قیام‌ كند وظاهر گردد. آن‌ روز، روزی‌ است‌ كه‌ امام‌ حسین‌(ع) در آن‌ به‌شهادت‌ رسید».

 

8- امام‌ صادق‌(ع)

ـ هنر عاشورایی‌ مزد خدایی‌ دارد.

ـ ادبیات‌ متعهد و تعهد أدبی‌ تأیید ولایت‌ دارد.

«مَا مِن‌ْ أَحَدٍ قَال‌ فی‌ الحُسَیْن‌ِ شعراً فَبَكی‌ وَأَبْكَی‌ بِه‌ِ اءِلاّ" أوْجَب‌َ اللّ"ه‌ لَه‌ُ الجنَّة‌َ وَغَفَرلَه‌ُ؛

بی‌ گمان‌ هر كس‌ در سوگ‌ امام‌ حسین‌(ع) شعری‌ بگوید وخود بگرید و بگریاند،خداوند او را ببخشاید و بهشت‌ را بر او واجب‌ گرداند».

 

9- امام‌ كاظم‌ (ع)

ـ عرفان‌ زائر، كلید غفران‌؛

ـ زیارت‌ حسین‌(ع) موجب‌ نجات‌.

«مَن‌ زارَ قَبَر الحسْین‌ِ عَارِفاً بِحَقّه‌ِ غَفَرَالله لَه‌ُ مَا تَقَدَّم‌َ مِن‌ْ ذَنبِه‌ِ وَمَا تَأَخَّرَ؛

هر كس‌ با معرفت‌ به‌ حقانیت‌ امام‌ حسین‌(ع) قبرش‌ را زیارت‌ كند، خداوند گناهان‌پیشین‌ و پسین‌ او را ببخشاید».

طریق‌ محبوبیت‌ نزد خدا، عشق‌ به‌ حسین‌ است‌

10- امام‌ رضا(ع)

ـ اولویت‌ اشك‌ بر سوگ‌ امام‌ حسین‌(ع)؛

ـ عزای‌ فرشتگان‌ در حرم‌ حسینی‌ تا قیام‌ مهدی‌ با نوای‌ «یا لثارات‌ الحسین‌»است‌.

«اءن‌ كُنْت‌َ باكیاً لشی‌ءٍ فابْك‌ِ للْحُسَیْن‌ِ بن‌ِ علی‌ بن‌ أبی‌ طالب‌ٍ(ع) فَانّه‌ ذُبح‌ كمْا یذْبَح‌َالكبش‌ُ وقُتِل‌َ مَعَه‌ْ مِن‌ْ أهل‌ بیتِه‌ِ ثمانیة‌ُ عشرَ رَجَلاً مَا لَهم‌ فی‌ الارض‌ِ شبیهون‌َ، وَلَقد بَكت‌

السموات‌ُ السبع‌ُ والارضون‌َ لقتلِه‌ِ وَلَقَدَ نَزَل‌َ اءلی‌ الارض‌ِ الملائكة‌ُ أَرْبعة‌ آلاف‌ٍ لنصرِه‌ِفوجدَوُه‌ُ قَدْ قُتِل‌َ فُهُم‌ْ عنَد قبرِه‌ِ شُعْث‌ٌ غبرٌ اءلی‌" أن‌ْ یَقُوم‌َ القائم‌ فیكونون‌َ مِن‌ْ أنصارِه‌ِوشعارُهم‌: یا لثارات‌ِ الحسین‌ِ(ع)؛

اگر می‌خواهی‌ برای‌ چیزی‌ زاری‌ كنی‌، برای‌ حسین‌ بن‌ علی‌(ع) گریه‌ كن‌؛ او را سربریدند وبه‌ همراهش‌ هیجده‌ نفر از خانواده‌اش‌ كه‌ انسان‌ هایی‌ بی‌ نظیر بودند كشتند.هفت‌ آسمان‌ وتمام‌ زمین‌ بر شهادتش‌ گریستند و چهار هزار فرشته‌ای‌ كه‌ از آسمان‌ برای‌یاریش‌ آمده‌ بودند و او را كشته‌ یافتند، در كنار قبرش‌، عزادار وغمگین‌ باقی‌ مانده‌اند، تااین‌ كه‌ قائم‌ آل‌ محمد ظهور كند و به‌ یاریش‌ بشتابند وشعار آنان‌ این‌ است‌: ای‌ خون‌خواهان‌ حسین‌!».

تواضع امام حسین(ع)

11- امام‌ جواد(ع)

ـ نفرین‌ خدا بر قاتلان‌ حسین‌ (ع)؛

ـ قاتلان‌ از ضیافت‌ الهی‌ و درك‌ عیدِ آن‌ محروم‌اند.

«اءن‌ّ الناس‌َ لمَّا قَتَلُوا الحسین‌َ بن‌ علی‌ّ: أمَر اللهَ ـ عَزَّوَجَل‌َّ ـ ملَكاً ینادی‌ أیُتُهَاالاُمة‌ُ الظّالِمة‌ القاتلة‌ُ عِترَة‌ نبیِّها لاوَفَقَكُم‌ اللهُ لصَوم‌ٍ وَلاَ فِطْرٍ؛

آن‌ گاه‌ كه‌ ـ ستم‌پیشگان‌ ـ امام‌ حسین‌ بن‌ علی‌(ع) را به‌ شهادت‌ رسانند، خداوندمتعال‌ به‌ فرشته‌ای‌ فرمان‌ داد كه‌ فریاد كشد و این‌ چنین‌ گوید:.

ای‌ امت‌ ستمگر و قاتل‌ فرزند پیامبر، خداوند شما را به‌ روزه‌ و درك‌ عید فطر موفق‌ندارد».

 

12ـ امام‌ هادی‌(ع)

ـ ثواب‌ زائران‌ حسینی‌؛

ـ پیام‌ غفران‌ نبوی‌ برای‌ آنان‌.

«مَن‌ خَرَج‌َ من‌ْ بَیْته‌ٍ یُریدُ زیارَة‌َ الحسین‌ِ(ع) فَصَارَ اءلی‌ الفرات‌ِ فَاغتسَل‌َ منه‌ْ كَتَب‌َ اللهُمِن‌َ المُفْلحین‌َ؛ فَاءذَا سَلَّم‌َ عَلَی‌ أبی‌ عبدالله كَتَب‌َ اللهُ مِن‌َ الفَائزین‌؛ فَاءذَا فَرَغ‌َ مِن‌ْ صَلوتِه‌ِ أتاه‌مَلَك‌ فَقَال‌: اءن‌َّ رَسول‌ اللّ"ه‌(ص) یقرِئُك‌ السَّلام‌ُ ویقُول‌َ لك‌: أمَّا ذُنوبُك‌َ فَقَد غَفَرَلَك‌َ؛ استأنِف‌ِالْعَمَل‌َ؛

هر كس‌ به‌ قصد زیارت‌ امام‌ حسین‌(ع) از خانه‌ خارج‌ شود و از فرات‌ غسل‌ كند،خداوند او را از رستگاران‌ به‌ شما آورد و آن‌ گاه‌ كه‌ بر ابی‌ عبدالله(ع) درود فرستد، او را ازكام‌یابان‌ قرار دهد و آن‌ گاه‌ كه‌ نماز زیارت‌ به‌ پایان‌ رساند فرشته‌ای‌ نزد او آید و بگوید

پیامبر خدا بر تو درود فرستاد و فرمود: گناهان‌ تو بخشوده‌ شد، دوباره‌ به‌ عمل‌ وانجام‌ دادن‌ تكالیف‌ شروع‌ نما».

 

13- امام‌ حسن‌ عسكری‌(ع)

ـ زیارت‌ اربعین‌ حسینی‌ نشانة‌ شیعه‌.

ـ یاد مرگ‌ امام‌ حسین‌(ع) نماد وفای‌ شیعه‌.

«علامات‌ُ المؤمِن‌ِ خمس‌ُ: صلاة‌ً الخمسین‌ وزیارة‌ الاربعین‌َ والتختُم‌ بالیمین‌ِوتعفیُر الجبین‌ِ والجْهر ب «بسم‌ الله الرحمن‌ الرحیم‌؛

نشانة‌ انسان‌ شیعه‌ پنج‌ چیز است‌: انجام‌ نمازهای‌ واجب‌ و مستحب‌، خواندن‌زیارت‌ اربعین‌ سالار شهیدان‌، انگشتر به‌ دست‌ راست‌ داشتن‌ و پیشانی‌ برخاك‌ نهادن‌ وآشكارا «بسم‌ الله الرحمن‌ الرحیم‌» گفتن‌».

ما هم‌ ردیف‌ قرآن‌ و واجب‌ الاءطاعه‌ در قرآنیم‌

14- امام‌ زمان‌ حضرت‌ حجت‌ بن‌ الحسن‌ عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌

1 ـ یاد حسین‌ (ع)موجب‌ اندوه‌ وغم‌ پیامبران‌.

2 ـ یحیی‌ و حسین‌ دو سر به‌ نیزه‌ از نسل‌ِ عرشیان‌.

«هذه‌ الحروف‌ من‌ أنباء الغیب‌ أطلع‌ الله علیها عبده‌ زكریا ثم‌ّ قصها علی‌محمّد(ص)؛ و ذلك‌ أن‌ّ زكریا سأل‌ ربّه‌ یعلّمه‌ الاسماء الخمسة‌ فأهبط‌ علیه‌ جبرائیل‌ فعلّمه‌اءیّاها، فكان‌ زكریا اءذا ذكر محمّداً وعلّیا وفاطمة‌ والحسن‌ سُرِّی‌ عنه‌ همّه‌ وانجلی‌ كربه‌واءذا ذكر الحسین‌ خنفته‌ العبرة‌ ووقعت‌ علیه‌ البهرة‌..

فقال‌ ذات‌ یوم‌: اءلهی‌! ما بالی‌ اءذا ذكرت‌ أربعاً منهم‌ تسلّیت‌ُ بأسمائهم‌ من‌ همومی‌واءذا ذكرت‌ الحسین‌ تدمع‌ عینی‌ و تثور زُفرتی‌؟.

تولد امام حسین (ع)

فأنباه‌ الله ـ تبارك‌ وتعالی‌" ـ عن‌ قصّته‌، فقال‌: (كهیعص‌) فالكاف‌ اسم‌ «كربلاء»والهاء «هلاك‌ العترة‌» والیاء «یزید» وهو ظالم‌ الحسین‌، والعین‌ «عطشه‌»؛ والصاد«صبره‌» فلمّا سمع‌ بذلك‌ زكریا علیه‌ السلام‌ لم‌ یفارق‌ مسجده‌ ثلاثة‌ أیّام‌ ومنع‌ فیهن‌ النّاس‌من‌ الدخول‌ علیه‌ وأقبل‌ علی‌ البكاء والنحیب‌: اءلهی‌! أتفجِع‌ُ خیر جمیع‌ خلقك‌ بولده‌؟اءلهی‌! أتنزل‌ بلوی‌ هذه‌ الرزیّة‌ بفناءه‌؟.

اءلهی‌! أتلبس‌ علیا وفاطمة‌ ثوب‌ هذه‌ المصیبة‌؟ اءلهی‌ تحل‌ّ كربة‌ هذه‌ المصیبة‌بساحتهما؟.

ثم‌ّ كان‌ یقول‌: اءلهی‌! ارزقنی‌ ولداً تقرّ به‌ عینی‌ علی‌ الكبر فاءذا رزقتنیه‌ فافتنی‌ بحبّه‌ثم‌ّ أفجعنی‌ به‌ كما تفجع‌ محمّداً حبیبك‌ بولده‌..

فرزقه‌ الله «یحیی‌» وفجعه‌ به‌ وكان‌ حمل‌ یحیی‌ ستة‌ أشهر وحمل‌ الحسین‌ كذلك‌؛

حضرت‌ مهدی‌ -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- درباره‌ تأویل‌ وتفسیر آیه‌(كهیعص‌) فرموده‌ است‌:

این‌ حروف‌ از اخبار غیب‌ الهی‌ است‌ كه‌ بنده‌اش‌ حضرت‌ زكریا را به‌ آن‌ آگاه‌ كرده‌است‌. سپس‌ خداوند آن‌ را برای‌ حضرت‌ محمد(ص) بیان‌ نموده‌ است‌. آن‌ قصه‌ این‌ چنین‌است‌:

روزی‌ حضرت‌ زكریا از خداوند خواست‌، او را به‌ اسمای‌ پنج‌ گانه‌ آگاه‌ نماید. جبرئیل‌از آسمان‌ فرود آمد و به‌ او این‌ اسم‌ها را ]محمد، علی‌، فاطمه‌، حسن‌ وحسین‌[ یاد داد.هرگاه‌ زكریا نام‌ محمد وعلی‌ وفاطمه‌ وحسن‌ را به‌ زبان‌ می‌آورد، اندوه‌ از او دور وغمش‌برطرف‌ می‌شد، ولی‌ به‌ هنگام‌ نام‌ حسین‌(ع) گریه‌ مجال‌ به‌ او نمی‌داد وجان‌ او از غم‌ درسینه‌ حبس‌ می‌شد.

روزی‌ به‌ خدا عرض‌ كرد: خدایا! چرا هرگاه‌ نام‌ آن‌ چهار تن‌ را بر زبان‌ جاری‌می‌سازم‌، از غم‌ واندوه‌ تسلّا پیدا می‌كنم‌، ولی‌ با ذكر حسین‌ اشك‌ هایم‌ سرازیر وچون‌سیل‌ روان‌ می‌شود؟.

خداوند داستان‌ حسین‌(ع) را برای‌ او چنین‌ بیان‌ كرد (كهیعص‌) حرف‌ كاف‌علامت‌ «كربلا» است‌ وحرف‌ هاء اشاره‌ به‌ «هلاكت‌» او وشهادت‌ خاندانش‌ دارد و حرف‌ یاءاشاره‌ به‌ «یزید» است‌ كه‌ جفای‌ حسین‌(ع) می‌كند و حرف‌ عین‌ رمز «عطش‌» وتشنگی‌امام‌ است‌ وحرف‌ صاد نشانة‌ «صبر» واستقامت‌ اوست‌.

همین‌ كه‌ زكریا این‌ مطلب‌ را شنید؛ سه‌ روز در محل‌ عبادت‌ خود بماند و مردم‌ را ازدیدارش‌ منع‌ كرد و خود به‌ گریه‌ و نوحه‌ سرایی‌ پرداخت‌. می‌گفت‌: خدایا! آیا بهترین‌مخلوقت‌ را به‌ شهادت‌ فرزندش‌ گرفتار می‌كنی‌؟ خدایا! آیا بر او این‌ مصیبت‌ و شهادت‌فرزندش‌ نازل‌ می‌نمایی‌؟ خدایا! آیا بر علی‌ وفاطمه‌ لباس‌ عزا می‌پوشانی‌؟ خدایا! آیا آثاراین‌ سوگ‌ را بر چهرة‌ آن‌ دو ظاهر می‌سازی‌؟

ظهور حضرت‌ مهدی‌ -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- نشان‌ از عاشورا دارد

وحضرت‌ زكریا پیوسته‌ از خداوند می‌خواست‌ كه‌ به‌ او فرزندی‌ عطا كند كه‌ در پیری‌ روشنی‌ چشم‌ او باشد و او را شیفتة‌ وی‌ كند. سپس‌ او را به‌ مصیبت‌ وی‌ مبتلا كند؛ همان‌گونه‌ كه‌ حضرت‌ محمّد(ص) به‌ مصیبت‌ فرزندش‌ گرفتار شد. وخداوند نیز به‌ او «یحیی‌»عطا كرد و او را به‌ مصیبتش‌ دچار ساخت‌، یحیی‌ همانند امام‌ حسین‌ (ع)شش‌ ماه‌ در رحم‌مادر بود».

علامه‌ مجلسی‌ آورده‌ است‌:

«ثم‌ّ قلت‌: یا سیدنا! قُرّاء تعزیة‌ الحسین‌(ع) یقرءون‌َ حَدِیثاً أن‌َّ رَجُلا رَأَی‌ فی‌ المنام‌هَودَجاً بین‌ السماء والارض‌ فسأل‌َ عَمَّن‌ْ فیه‌ِ؛ فقِیل‌َ لَه‌ْ: فاطمة‌ الزَّهراء وَخدِیجة‌الكبری‌: . فَقال‌: اءِلی‌ أین‌ تریدون‌َ؟ فَقیِل‌َ: زیارة‌ الحُسین‌(ع) فی‌ ه"ذِه‌ِ اللیلة‌، لیلة‌ الجمعَة‌وَرأی‌ رَقاعاً تَتسَاقِط‌ مِن‌َ الهوْدَج‌ مكتوب‌ فیها أمان‌ٌ مِن‌َ النّار لِزُوّار الحسین‌(ع) فی‌ لیلة‌الجمعة‌. ه"ذا الحدیث‌ صحیح‌ٌ؟

فقال‌ عجل‌ الله فرجه‌ الشریف‌: نعَم‌ْ زیارَة‌ْ الحسین‌(ع) فی‌ لیلة‌ الجمعة‌ أمان‌ٌ من‌ النّاریوم‌ القیامة‌؛

ولادت امام حسین ، حضرت عباس ، امام سجاد علیهم السلام

به‌ حضرت‌ حجت‌(عج‌) گفتم‌: مولای‌ من‌! مصیبت‌ خوانان‌ امام‌ حسین‌(ع) حدیثی‌نقل‌ می‌كنند و آن‌ این‌ است‌: روزی‌ مردی‌ در خواب‌ دید، كجاوه‌ای‌ بین‌ آسمان‌ وزمین‌است‌، سؤال‌ كرد چه‌ كسی‌ در آن‌ است‌؟ جواب‌ آمد: فاطمه‌ و خدیجه‌ 8 گفت‌: كجامی‌روند؟ پاسخ‌ داده‌ شد: در این‌ شب‌ كه‌ شب‌ جمعه‌ است‌، به‌ زیارت‌ امام‌ حسین‌(ع)می‌روند.

آن‌ گاه‌ می‌بیند كه‌ كاغذهایی‌ از آن‌ كجاوه‌ به‌ پایین‌ ریخته‌ می‌شود و در آن‌ نوشته‌شده‌ است‌؛ این‌ امانی‌ است‌، برای‌ زائران‌ امام‌ حسین‌(ع) در شب‌ جمعه‌، امانی‌ از آتش‌جهنم‌.

آیا این‌ حدیث‌ درست‌ است‌؟ امام‌ مهدی‌ -عجل‌ الله تعالی‌ فرجه‌ الشریف‌- فرمود؛

آری‌، زیارت‌ امام‌ حسین‌(ع) در شب‌ جمعه‌ امانی‌ است‌ از آتش‌ جهنم‌ در روزقیامت‌».

 

تهیه و تنظیم برای تبیان: حسین عسگری


ـ اءثباة‌ الهداة‌، محمد بن‌ حسن‌ حرّ عاملی‌، چاپخانه‌ علمیه‌ قم‌ ـ ایران‌.

ـ الاحتجاج‌، احمد بن‌ علی‌ طبرسی‌، انتشارات‌ قدس‌، قم‌ ـ ایران‌.

ـ اعیان‌ الشیعة‌، سید محسن‌ امین‌، دار المتعارف‌ للمطبوعات‌، بیروت‌ ـ لبنان‌،1406 ـ 1986 م‌.

ـ أمالی‌ شیخ‌ صدوق‌، انتشارات‌ اسلامی‌، تهران‌ ـ ایران‌، 1363 ش‌.

ـ بحار الانوار، محمد باقر مجلسی‌، دار أحیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌ ـ لبنان‌،1403 ق‌ ـ 1983 م‌.

ـ بلاغة‌ الاءمام‌ الحسین‌(ع)، عبد الرضا صافی‌، انتشارات‌ شكوری‌، قم‌ ـ ایران‌،1373 ش‌.

ـ تفسیر فرات‌ كوفی‌، ابو القاسم‌ فرات‌ كوفی‌، مؤسسه‌ طبع‌ ونشر، تهران‌ ـ ایران‌،1410 ق‌.

ـ چهل‌ چراغ‌ آسمان‌ عصمت‌، صفایی‌ بوشهری‌، جامعة‌ القرآن‌، قم‌ ـ ایران‌،1380 ش‌.

ـ علل‌ الشرایع‌، شیخ‌ صدوق‌، دار الحجة‌ الثقافة‌، 1416 ه ق‌.

ـ العوالم‌، عبدالله بحرانی‌، مدرسه‌ امام‌ مهدی‌ (عج‌)، قم‌ ـ ایران‌، 1405 ق‌ ـ1363 ش‌.

ـ عیون‌ أخبار الرضا(ع) ، شیخ‌ صدوق‌، كتاب‌ فروشی‌ طوس‌، قم‌ ـ ایران‌،1363ش‌.

ـ كامل‌ الزیارات‌، ابن‌ قولویه‌، مكتبة‌ مرتضویه‌، نجف‌ ـ عراق‌، 1356 ه.

ـ كشف‌ الغمة‌ عن‌ معرفة‌ الائمة‌، علی‌ بن‌ عیسی‌ اربلی‌، نشر أدب‌ حوزه‌، قم‌ ـایران‌.

ـ كلمة‌ الاءمام‌ المهدی‌ عجل‌ الله فرجه‌ الشریف‌، عزیز الله عطاردی‌، انتشارات‌عطارد، قم‌ ـ ایران‌.

ـ مسند الاءمام‌ الشهید، عزیز الله عطاردی‌، انتشارات‌ عطارد، قم‌ ـ ایران‌،1376ش‌.

ـ مكیال‌ المكارم‌، محمد تقی‌ موسوی‌، چاپ‌ خانه‌ علمیه‌، قم‌ ـ ایران‌، 1389 ق‌.

ـ موسوعة‌ كلمات‌ الاءمام‌ الحسین‌(ع) ، مركز تحقیقات‌ باقر العلوم‌؛ دار المعروف‌،قم‌ ـ ایران‌؛ 1373 ش‌ ـ 1415 ق‌.

ـ نهج‌ الحیاه‌، محمد دشتی‌، مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ أمیرالمؤمنین‌، قم‌ ـ ایران‌،1412 ه ق‌ ـ 1374 ه ش‌.

ـ وسائل‌ الشیعة‌، محمد بن‌ حسن‌ حر عاملی‌، دار اءحیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌ ـلبنان‌.

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین