تبیان، دستیار زندگی
کاپی یک جانور پسداندار است که به خانواده زرافه ها تعلق دارد. این حیوان در جنگل های بی نور و پرباران کنگو زندگی می کند. غذای این جانور برگ است. شکل کاپی شبیه به زرافه است اما کوچکتر از آن می باشد و دارای گردن کوهتاهتری است. رنگ کاپی قهوه ای مایل به قرمز می
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زرافه ای با پاهای گورخر

 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی
 • کاپی
  کاپی

کاپی پستاندار یست که به خانواده زرافه ها تعلق دارد. این حیوان در جنگل های بی نور و پرباران کنگو زندگی میکند. غذای این جانور برگ است.

شکل کاپی شبیه به زرافه است اما کوچکتر از آن می باشد و دارای گردن کوتاهتری است. رنگ کاپی قهوه ای مایل به قرمز می باشد. پاهای او مانند گورخر سیاه و سفید و راه راه  است. سر این حیوان نیز شبیه به زرافه است و جنس نر این حیوان دارای شاخ های کندی است.

کاپی در میان جانورشناسان تا اویل قرن بیستم ناشناخته بود.

ترجمه:نعیمه درویشی

ویرایش و تنظیم: مهدیه زمردکار

******************************************

مطالب مرتبط

اژدهای کومودو

پروانه

جالوت بزرگ ترین سوسک دنیا

شترمرغ بزرگترین پرنده دنیا

وال بزرگترین حیوان آبها

بزرگترین حیوان خشکی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.