تبیان، دستیار زندگی
تعداد 10 نفر از قاچاقچیان که قصد عزیمت به مرزهای آبی کویت را داشتند در جریان عملیات خیبر اشتباها به طرف نیروهیا عراقی می روند و تحت عنوان اسیر جنگی روانه اردوگاه ما شدند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خون و خیانت

خون

تعداد 10 نفر از قاچاقچیانی که قصد عزیمت به مرزهای آبی کویت را داشتند در جریان عملیات خیبر اشتباها به طرف نیروهای عراقی رفتند و تحت عنوان اسیر جنگی روانه اردوگاه ما شدند.

در طول مدت اسارت بچه ها روی سه نفر از آنها تاثیر گذاشتند و آنها را متحول کردند اما هفت نفر دیگر با تشویق ارتش عراق به عنوان خبر چین و  جاسوس در بین اسرا مشغول به کار شدند. دو نفر از انها با نام های عبد الزهرا و حنش از بدترین آن جاسوس ها بودند. از طرفی اسرایی نیز داشتیم که نیروهای حزب کومله کردستان به خاطر یک پاکت سیگار سومر عراقی ، آنها را در اختیار عراقی ها گذاشته بودند یکی از آن افراد برادری ارتشی بود که توسط حزب کومله تحویل عراقی ها شد.

یادم می آید یک روز یکی از افسران عراقی نزدیکی از اسرای عرب ربان آمد و پیشنهادی داد و سپس گفت: ما هر دو عرب زبان هستیم و از یک نژاد، اما اینها فارس هستند و هیچ خویشاوندی با ما ندارند. ما حتی اگر کشته شویم خون هایمان در هم می آمیزد و...

از طرفی اسرایی نیز داشتیم که نیروهای حزب کومله کردستان به خاطر یک پاکت سیگار سومر عراقی ، آنها را در اختیار عراقی ها گذاشته بودند یکی از آن افراد برادری ارتشی بود که توسط حزب کومله تحویل عراقی ها شد.

ناگهان برادر عرب زبان گفت: «اصلا اینطور نیست اتفاقا اگر من کشته بشوم خونم با فارس ها در می آمیزد و تو نه مسلمانی و نه انسانی بلکه یک صهیونیستی».

او اگر چه چوب حرف هایش را خورد ولی باعث شد ما بخاطر دوستی با او احساس غرور کنیم.

منبع:موسسه فرهنگی پیام آزادگان

تنظیم برای تبیان : یزدانی