تبیان، دستیار زندگی
مادر بزرگ صبا چند روزی بود که توی بیمارستان بود .مامان و بابا می خواستند به دیدن مامان بزرگ بروند. صبا گفت: مامان ! می شود مرا هم ببرید؟قول می دهم دختر خوبی باشم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.