تبیان، دستیار زندگی
چگونگى ارتباط در خانواده پدرى، فرهنگ، جنسیت، طرز برقرارى رابطه با دیگران، تجارب قبلى، برداشت از روابط و شخصیت، روى چگونگى ارتباط تأثیر مى گذارند. بخش اعظم زمینه ارتباطى هر فرد زمانى شكل گرفته كه هنوز به رابطه موجود قدم نگذاشته است. اما با این وجود، بر راب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لنز همسرتان را شناسایی کنید!

تفاوت نوع ارتباط در زن ومرد

لنز

«زمینه ارتباطى» هر فرد در حكم عینكى است كه از پشت آن به همه اتفاقاتى كه در زندگى رخ مى دهد، نگاه مى كند. اگر بداند كه او و همسرش از چگونه لنزهایى استفاده مى كنند، به راحتى مى توانند میان واقعیت ها و برداشت خود از واقعیت ها تمیز قایل شوند.

ارتباط انگاره اى است كه با آن دو نفر یكدیگر را مى سنجند و همچنین وسیله اى است كه به واسطه آن، این سطح مى تواند براى هر دو تغییر كند. ارتباط شامل رشته كامل راه هاى ردّ و بدل كردن اطلاعات بین مردم است، و یا اطلاعاتى را كه مى دهند و مى گویند و نیز راه هاى استفاده از این اطلاعات را در بر دارد. ارتباط نحوه معنا بخشیدن به این اطلاعات به وسیله مردم را نیز در برمى گیرد.

ارتباط آموخته مى شود. شاید تا وقتى كه به سن پنج سالگى مى رسیم بیش از یك میلیارد تجربه شركت در ارتباط را آموخته باشیم. در آن سن، از اینكه چطور خود را ببینیم، از دیگران چه انتظارى مى توانیم داشته باشیم و در دنیا، چه چیز به نظرمان ممكن یا ناممكن مى آید ، تصورهایى پیدا كرده ایم. این تصورها راهنماى ثابتى براى بقیه عمر ما خواهند بود.1

همین كه آدمى دریافت همه ارتباط خود را از راه یاد گرفتن به دست آورده است، اگر دوست داشته باشد، مى تواند براى تغییر آن دست به كار شود. ذكر این نكته سودمند است كه هر طفلى كه چشم به جهان مى گشاید ، تنها چیزى كه همراه مى آورد مواد خام است. او نه از خود مفهومى دارد، نه تجربه ارتباط با دیگران، و نه تجربه پرداختن به دنیاى اطرافش. او همه این چیزها را از طریق ارتباط با كسانى كه پس از تولّد مسئول تربیت او هستند، مى آموزد.2

ارتباط مانند دوربین فیلم بردارى مجهّز به دستگاه صدابردارى است، فقط در زمان حال كار مى كند; همین جا، همین حالا، بین من و تو.

ارتباط چنین عمل مى كند: تو و من روبه روى هم قرار داریم. حواس تو درمى یابند كه من چه شكل هستم، صدایم چطور است، چه بویى مى دهم. آن گاه مغز تو گزارش مى دهد كه این ها براى تو چه معنایى دارند، به تجربیات گذشته ات رجوع مى كند و بر اساس آنچه مغز گزارش مى دهد، احساس راحتى یا ناراحتى خواهى كرد.3

زمینه ارتباطى اشخاص در تمام مدت زندگى شان شكل مى گیرد و روى همه روابط آن ها اثر مى گذارد.

زمینه ارتباط

زمینه ارتباطى اشخاص در تمام مدت زندگى شان شكل مى گیرد و روى همه روابط آن ها اثر مى گذارد. چگونگى ارتباط در خانواده پدرى، فرهنگ، جنسیت، طرز برقرارى رابطه با دیگران، تجارب ناشى از روابط صمیمانه قبلى، برداشت از روابط و شخصیت، روى چگونگى این زمینه تأثیر مى گذارند. بخش اعظم زمینه ارتباطى هر فرد زمانى شكل گرفته كه هنوز به رابطه موجود قدم نگذاشته است. اما با این وجود، بر رابطه كنونى شما تأثیر مى گذارد.

اینكه تفاوت در زمینه هاى ارتباطى به رابطه بهتر كمك مى كند یا از كیفیت آن مى كاهد، بستگى به آگاهى طرفین از آن ها دارد. وقتى از زمینه ارتباطى همسر خود بى اطلاع هستیم، اغلب به اشتباه فرض را بر این مى گذاریم كه همسر ما از زمینه اى مشابه ما برخوردار است. اما این تصور به روشنى مسئله ساز مى شود.4

همسر

در روابط صمیمانه، یكى از رایج ترین تفاوت ها در زمینه ارتباط ، به جنسیت برمى گردد. براى مثال، بسیارى از زوج ها نمى دانند و متوجه نیستند كه زن و مرد از دو شیوه ارتباطى متفاوت استفاده مى كنند. اغلب مردها بر این باورند كه وقتى كسى مسئله اى را با آن ها در میان مى گذارد ، انتظار دارد كه مسئله اش حل شود و به همین دلیل، بى درنگ راه حل ارائه مى دهند. از سوى دیگر، اغلب زن ها معتقدند كه در میان گذاشتن مسائل خود با دیگران راهى براى پیوند و رسیدن به احساس حمایت است، حتى  اگر مسئله آن ها لاینحل باشد. بى توجهى به این موضوع، اغلب ایجاد ناراحتى مى كند: زن از مسائلش شكایت مى كند و مرد راه حل نشان مى دهد. در این شرایط، هرگز عجیب نیست اگر زن احساس كند كه همسرش به صحبت هاى او گوش نمى دهد، مرد هم به این نتیجه برسد كه زنش تنها قصد شكایت دارد; زیرا هرگز به راه حل هاى پیشنهادى او توجه نمى كند.

وقتى از زمینه ارتباطى همسر خود بى اطلاع هستیم، اغلب به اشتباه فرض را بر این مى گذاریم كه همسر ما از زمینه اى مشابه ما برخوردار است. اما این تصور به روشنى مسئله ساز مى شود.

اما زوجى كه از تفاوت زمینه هاى ارتباطى زن و مرد آگاهند ، گرفتار این سوءبرداشت از ارتباط نمى شوند; زیرا زن و مرد هر دو از مطلبى كه دیگرى مخابره مى كند اطلاع دارند. وقتى شما و همسرتان از تفاوت هاى موجود در زمینه ارتباطى یكدیگر آگاه باشید، این تفاوت ها بسیار كمتر تولید اشكال مى كنند و به زندگى علاقه و تنوّع بیشترى مى بخشند.5

«زمینه ارتباطى» هر فرد در حكم عینكى است كه از پشت آن به همه اتفاقاتى كه در زندگى رخ مى دهد، نگاه مى كند. اگر بداند كه او و همسرش از چگونه لنزهایى استفاده مى كنند، به راحتى مى توانند میان واقعیت ها و برداشت خود از واقعیت ها تمیز قایل شوند.

بهترین راه برای شناخت نحوه ی ارتباط بر قرار کردن طرف مقابل ، صحبت کردن صحیح با یکدیگر است. صحبت کردنی که در آن هر دو نفر شنونده ی حرف های یکدیگر باشند و سعی کنند شرایط طرف مقابل را درک کنند.

و راه دیگر هم آشنایی هر کدام با  از همسران با روان شناسی طرف مقابل است که به شناخت او کمک بیشتری می کند.

در بخش خانواده و زندگی تبیان راجع به روان شناسی زن و مرد می توانید مقالات متعددی را مطالعه کرده و در این جهت استفاده کنید.

به امید موفقیت شما در بر فراری ارتباط با همسر و خانواده تان.

پی نوشت ها:

1و2و3ـ ویرجینا ستیر آدم سازى در روان شناسى خانواده، ترجمه بهروز بیرشك، تهران، رشد، 1370، ص 43ـ 44 / ص 44 / ص 45.

4و5ـ فرانك فینچام و همكاران، رابطه همسران، ترجمه مهدى قراچه داغى، تهران، پیك بهار، 1380، ص 47 / ص 49.

منبع :فصلنامه علمی - تخصصی معرفت(با تلخیص)

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

حقایقی درباره ی زنان!

آیا مردان ، بزرگ نمی شوند؟

جور دیگر باید دید

بهترین راه گفتگو میان همسران

زنان احساس گرا و مردان قدرت مدار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.