تبیان، دستیار زندگی
کاردستی هایی که می توان با رفتن به جنگل و دیدن جانوران انجام داد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

جنگل و جانوران

تماشای جانوران در شب
ساخت یك مخفی‌گاه

ساخت یک مخفی‏گاه

نگه‌داری حلزون‌ها و نرم تنان

نگه‏داری حلزون‏ها و نرم‏تنان

پیدا كردن حلزون ها

پیدا كردن حلزون ها

نگه‌داری كرم خاكی

نگه‌داری كرم خاكی

ساخت توری برای نگه‌داری پروانه ها

ساخت توری برای نگه‌داری پروانه ها

نگه‌داری از كرم‌های درون پیله

نگه‌داری از كرم‌های درون پیله

پرورش گل‌های وحشی

پرورش گل‌های وحشی

میز غذای پرندگان

میز غذای پرندگان

غذادادن به پرنده‌های زمستانی

غذا دادن به پرنده‌های زمستانی

ساخت یك لانه

ساخت یك لانه

ساخت یك تله‌ی نوری برای شب پره‌ها

ساخت یك تله‌ی نوری برای شب پره‌ها