تبیان، دستیار زندگی
آگاه باشید که دوستان خدا، ترسی ندارند و غمگین نمیشوند. یونس/ 62 هر وقت غمگین میشوم، هر وقت از ترس و دلشوره پر میشوم ، یاد این آیه میافتم و به خودم میگویم «یادت باشد با این قلب مچاله شده و ابروهای گره کرده نمیتوانی جزء دوستهای خدا باشی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی تو را دارم از هیچ چیز نمیترسم

آگاه باشید که دوستان خدا، ترسی ندارند و غمگین نمیشوند . یونس/ 62

ترس

هر وقت غمگین میشوم، هر وقت از ترس و دلشوره پر میشوم ، یاد این آیه میافتم و به خودم میگویم «یادت باشد با این قلب مچاله شده و ابروهای گره کرده نمیتوانی جزء دوستهای خدا باشی. خدا آدمهای غُرغُرو و ترسو و بیحوصله را دوست ندارد.»

آن وقت هر جا که باشم اسمت را صدا میکنم و شروع میکنم با تو حرف زدن. راستی، تو اینجور وقتها صدای مرا میشنوی؟

این چه سوالی است که میکنم. مطمئنم که میشنوی.

تو قویترین دوست دنیا هستی، مهربانترین و دلسوزترین. هر کاری از دست تو بر میآید و تو همیشه بهترینها را برای من میخواهی. پس چرا باید بترسم. برای چه باید غصه بخورم؟

خدایا! همینجا پیش من بمان. تو خود خود خوشحالی و خود خود آرامشی.

تو اینجایی، همینجا که من هستم. من دستم را میگذارم توی دستت. تو لبخند میزنی و من گرم میشوم. باد میآید

آرامش

و همه غم و غصههایم را با خود میبرد.

پشتم همیشه به تو گرم است و خیالم جمع جمع که تو هستی، که کمکم میکنی، که مواظبی.

باید تلاش کنم و مراقب باشم که شیطان سر نرسد. او همیشه با خودش ترس و غصه میآورد.

خدایا! همینجا پیش من بمان. تو خود خود خوشحالی و خود خود آرامشی.

خیلی چیزها برای غمگین شدن وجود دارد و همیشه موضوعی برای غصه خوردن هست.

اما تو با غم و غصهها و ترسهایت چه کار میکنی؟ تو برای نترسیدن و غصه نخوردن چه پیشنهادی داری؟

عرفان نظر آهاری

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

****************************************

مطالب مرتبط

ماهی یعنی تنهایی

دیگه از کوره در نمیرم

دلیل وجود حسادت

ما آدمها فکر میکنیم خیلی مهم هستیم؟

استقامت در مقابل طوفان ها

اشتباهی گناه کرده ام

گفتگو با خدا

تو جواب تنهایی منی (3)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.