تبیان، دستیار زندگی
مراسم قرعه کشی نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر یکشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد ........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیگ برتر فوتبال قرعه کشی شد

لیگ برتر فوتبال

نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر بعدازظهر دیروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن تیم های استقلال و سپاهان در هفته اول جذابترین بازی هفته را برگزار می کنند و دو تیم استقلال و پرسپولیس هم هفته نهم به مصاف هم می روند. جدال امیرقلعه نویی با یاران و شاگردان سابقش می تواند جذابترین بخش این دیدار باشد.

اما دو تیم استقلال و پرسپولیس نیز در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر دربی تهران را در دور رفت برگزار خواهند کرد.

پس انجام مراسم قرعه كشی رقابتهای لیگ برتر برنامه‌ی كامل این مسابقات به شرح زیر اعلام شد.

هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر روزهای 15 و 16 مرداد برگزار می‌شود.

برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

استقلال - سپاهان

هفته‌ی اول:

‌مس كرمان – پرسپولیس

استقلال – سپاهان

پیكان – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – ابومسلم

راه آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – استیل آذین

شاهین بوشهر – ملوان انزلی

صبای قم – تراكتور سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان – سایپا

هفته‌ی دوم:

سپاهان – مس كرمان

پرسپولیس – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – پیكان

ابومسلم – پاس

ملوان – راه آهن

استیل آذین – صبای قم

سایپا – شاهین بوشهر

تراكتورسازی – ذوب آهن

مقاومت سپاسی – استقلال تهران

پرسپولیس - پاس

هفته‌ی سوم:‌

مقاومت سپاسی – سپاهان

پاس همدان – پرسپولیس

پیكان – ملوان

صبا – ابومسلم

راه آ‌هن – سایپا

ذوب آهن – استیل آذین

شاهین – تراكتور

استقلال – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مس

هفته‌ی چهارم:

سپاهان – استقلال اهواز

پرسپولیس – صبا

سایپا – پیكان

ابومسلم – ذوب آهن

تراكتور – راه‌آهن

ملوان – استقلال

مس – پاس

فولاد – مقاومت

استیل آذین – شاهین

مس کرمان، پیکان

هفته‌ی پنجم:‌

فولاد خوزستان – سپاهان

ذوب آهن – پرسپولیس

پیكان – تراكتورسازی

شاهین – ابومسلم

استیل آذین – راه آهن

استقلال – سایپا

صبا – مس

مقاومت سپاسی – ملوان

پاس همدان – استقلال اهواز

هفته‌ی ششم:‌

سپاهان – پاس همدان

پرسپولیس – شاهین

استیل آذین – پیكان

ابومسلم – راه آهن

تراكتور- استقلال تهران

مس كرمان – ذوب آهن

سایپا – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – صبا

ملوان – فولاد خوزستان

فولاد، سایپا

هفته‌ی هفتم:‌

ملوان – سپاهان

راه آهن – پرسپولیس

پیكان – ابومسلم

استقلال – استیل آذین

شاهین – مس

مقاومت سپاسی – ترا كتور

ذوب آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – سایپا

صبا – پاس

هفته‌ی هشتم:‌

سپاهان – صبا

پرسپولیس – پیكان

ابومسلم – استقلال

مس – راه‌آهن

استیل آذین – مقاومت

استقلال اهواز – شاهین

تراكتور – فولاد

پاس – ذوب آ‌هن

سایپا – ملوان

داربی، پرسپولیس، استقلال

هفته‌ی نهم:‌

سایپا – سپاهان

استقلال – پرسپولیس

پیكان – مس

مقاومت – ابومسلم

راه آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – استیل آذین

شاهین – پاس

ملوان – تراكتور

ذوب آ‌هن – صبا

هفته‌ی دهم:‌

ذوب آهن – سپاهان

پرسپولیس – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – پیكان

ابومسلم – فولاد خوزستان

پاس همدان – راه آهن

استیل آذین – ملوان

صبا – شاهین

تراكتور – سایپا

استقلال – مس

لیگ برتر، مس کرمان

هفته‌ی یازدهم :‌

سپاهان – تراكتور

فولاد خوزستان – پرسپولیس

پیكان – پاس

ملوان – ابومسلم

راه آهن – صبا

سایپا – استیل آذین

شاهین – ذوب ‌آهن

استقلال – استقلال اهواز

مقاومت سپاسی – مس

هفته‌ی دوازدهم:

شاهین – سپاهان

پرسپولیس – ملوان

صبا – پیكان

ابومسلم – سایپا

ذوب آ‌هن – راه آهن

استیل آذین – تراكتور

پاس همدان – استقلال

مس كرمان – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مقاومت سپاسی

پرسپولیس، سایپا

هفته‌ی سیزدهم:‌

سپاهان – استیل آذین

سایپا - پرسپولیس

پیكان – ذوب آهن

تراكتور سازی – ابومسلم

استقلال تهران – صبا

ملوان – مس

مقاومت سپاسی – پاس

فولاد خوزستان – استقلال اهواز

راه آهن – شاهین

هفته‌ی چهاردهم :‌

راه آهن – سپاهان

پرسپولیس – تراكتور

شاهین – پیكان

ابومسلم – استیل آذین

ذوب آهن – استقلال تهران

مس كرمان – سایپا

صبا – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – ملوان

پاس همدان – فولاد خوزستان

ابومسلم، سپاهان

هفته‌ی پانزدهم‌:‌

سپاهان – ابومسلم

استیل آذین – پرسپولیس

پیكان – راه آهن

استقلال تهران – شاهین بوشهر

تراكتور سازی – مس كرمان

مقاومت سپاسی – ذوب آهن

استقلال اهواز – سایپا

فولاد خوزستان – صبا

ملوان – پاس

هفته‌ی شانزدهم:‌

پیكان – سپاهان

پرسپولیس – ابومسلم

راه آهن – استقلال

مس – استیل آذین

شاهین – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – تراكتور سازی

ذوب آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – سایپا

صبا – ملوان

پرسپولیس - سپاهان

هفته‌ی هفدهم:‌

سپاهان – پرسپولیس

استقلال – پیكان

مقاومت سپاسی – راه آهن

استیل آذین – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – شاهین

تراكتور – پاس

ملوان – ذوب آهن

سایپا – صبا

ابومسلم – مس كرمان

تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری