تبیان، دستیار زندگی
یك ماهیچه تنها با انقباض (كوتاه‌تر شدن) استخوان متصل به خود را كشیده و باعث حركت قسمت مربوطه می‌شود. برای اینكه سبب كشش، هل دادن و سایر حركات در كل بدن شویم، بیش‌تر اوقات ماهیچه‌ها در تركیب‌های دوتایی قرار گرفته‌ شده‌اند ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زوج‌های ماهیچه‌ای

یك ماهیچه تنها با انقباض (كوتاه‌تر شدن) استخوان متصل به خود را كشیده و باعث حركت قسمت مربوطه می‌شود. برای اینكه سبب كشش، هل دادن و سایر حركات در كل بدن شویم، بیش‌تر اوقات ماهیچه‌ها در تركیب‌های دوتایی قرار گرفته‌ شده‌اند كه هر یك در یك سمت استخوان قرار دارند.

این به معنی آنست كه استخوان می‌تواند در دو جهت متفاوت كشیده شود. ماهیچه‌هایی كه نیروهای كششی خلاف جهت هم تولید می‌كنند، زوج‌های آنتاگونیستیك (antagonistic) نامیده می‌شوند.

ساخت ماكت بازو

كمك گرفتن از یك بزرگ‌تر در انجام این آزمایش توصیه می‌شود

در یك زوج ماهیچه‌ای آنتاگونیستیك، یك ماهیچه‌ استخوان را در یك جهت می‌كشد. ماهیچه‌ دیگر در طرف دیگر استخوان قرار دارد. وقتی این ماهیچه منقبض می‌شود، استخوان را به سمت دیگری می‌كشد. وقتی این اتفاق می‌افتد، ماهیچه اولی در حالت استراحت بوده و به صورت بی‌تفاوتی كشیده می‌شود. شما می‌توانید ماكت قسمت بالایی بازو را با زوج ماهیچه‌ای آنتاگونیستیك – ماهیچه‌های دو سر و سه سر- بسازید. یكی از این ماهیچه‌ها منقبض می‌شود تا آرنج را خم كند و دیگری منقبض می‌شود تا آن‌را صاف نماید. با كاركرد پی‌درپی این ماهیچه‌ها شما می‌توانید دست خود را به علامت خداحافظی تكان دهید. برای واقعی‌تر جلوه شدن ماكت می‌توانید استخوان‌هایی را كه از مقوا ساخته شده‌اند به ماكت آن بچسبانید.

وسایل مورد نیاز

زوج‌های ماهیچه‌ای

قطعات تخته چندلا: برای A 1 × 12 × 25 سانتی‌متر ؛ برای B 3 × 3×12 سانتی‌متر؛ برای C 5/0 × 12 × 60 سانتی‌متر ؛ برای D 1× 8× 30 سانتی‌متر؛ برای E 1 × 1× 10 سانتی‌متر ؛ برای F (بازوی بالایی) 5/0 × 5 × 33 سانتی‌متر؛ برای G (بازوی پایینی) 5/0 × 8 × 40سانتی‌متر (به همراه شكل دست)، دو عدد قلاب بزرگ، چهارعدد قلاب كوچك، پیچ به طول 3 سانتی‌متر و قطر 5 میلیمتر به همراه سه واشر و یك مهره، چسب نواری دو رویه، چهار عدد نوار از جنس پلاستیك موج‌دار به ابعاد 2× 20 سانتی‌متر ، 30 عدد نی نوشیدنی پلاستیكی ، دو عدد پونز، ریسمان، لوله پلاستیكی به طول 2 متر و قطر سانتی‌متر1 به همراه دو عدد شیر (یا بست) برای محكم كردن آن. صفحه (رومیزی)، محافظ، صفحه پایه برای مته كردن، مته با سر 6 میلیمتر ، خط‌كش مغزی، چاقوی كاردستی، مداد، قیچی، بست (گیره)، اره بخاری، ارهمویی .

1- بازوی پایینی (G) را به صفحه مته چفت كنید و به كمك بزرگ‌تر خود، به دقت یك سوراخ روی خط وسط بازو و با فاصله 6سانتی‌متر از انتهای آرنج ایجاد نمایید. پیچ از این سوراخ عبور خواهد نمود.

زوج‌های ماهیچه‌ای

2- چهار قلاب كوچك را روی آن فرو كنید. یك قلاب روی هر طرف (جانب) مچ، جایی كه دست و بازو به هم وصل می‌شوند، یكی در گوشه خارجی آرنج و یكی در قسمت داخلی و با فاصله 12سانتی‌متر از آرنج.

زوج‌های ماهیچه‌ای

3- توسط مته، یك سوراخ در بازوی بالایی (F) ایجاد نمایید. این سوراخ باید در خط مركزی و با فاصله3سانتی‌متر از انتهای آرنجی بازو قرار گیرد.  F , G را به وسیله واشر به هم پیچ كنید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

4- انتهای نی‌ها را داخل سوراخ‌های یك نوار پلاستیكی موج‌دار چسب بزنید. فاصله نی‌ها به گونه‌ای باشد كه حدود 12 الی 15 نی در نواری به طول 20 سانتی‌متر قرار گیرد.

زوج‌های ماهیچه‌ای

5- انتهای دیگر نی‌ها را به یك نوار موج‌دار دیگر بچسبانید و اجازه دهید چسب كاملا خشك شود. سپس به وسیله خط‌كش فلزی در قسمت وسط طول نی‌ها خط بیندازید تا بتوانند از محل مزبور به راحتی خم شوند.

زوج‌های ماهیچه‌ای

6- نوارها و نی‌ها را لوله كنید و یك قفس استوانه‌ای شكل بسازید. دو لبه را با چسب عایق، بچسبانید و مطمئن شوید كه خط تای ایجاد شده، به نی‌ها این امكان را می‌دهد كه وقتی دو انتهای قفس به هم فشار داده می‌شوند، نی‌ها به بیرون خم شوند.

زوج‌های ماهیچه‌ای

7- یك نواركشی را بریده و یك انتهای آن‌را به دور نوار موج‌دار حلقه كرده و چسب بزنید. همین كار را با انتهای دیگر نواركشی و در سمت مقابل همان دایره انجام دهید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

8- مراحل 4 تا 7 را برای ساخت دومین قفس تكرار كنید. اكنون لوله پلاستیكی را به دو قسمت بریده و دهانه بادكنك را خیلی محكم به یك سر هر لوله بچسبانید و مطمئن شوید كه این اتصال در برابر هوا نفوذ ناپذیر است.

زوج‌های ماهیچه‌ای

9- پایه قرارگیری بازو را با استفاده از چسب دو رویه سرهم كنید. دو سوراخ در بالای پایه نصب بالایی (D) مته كرده و قلاب‌های بزرگ را به آن پیچ كنید. به وسیله چسب دو رویه كل بازو (G,F) را به قسمت بالا و پایه‌های نصب (E,D) بچسبانید و مطمئن شوید كه دستG ، شست خود را در بالاترین مكان دارد.

زوج‌های ماهیچه‌ای

پایه قرارگیری بازو

این، یك نمای جدا شده از اجزای پایه است. به وسیله واشر، بازوی پایینی (G – شكل پایین را ملاحظه نمایید) را به بازوی بالایی (F) پیچ و مهره كنید به نحوی كه بتواند به آسانی به سمت بالا و پایین حركت نماید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

10- یكی از قفس‌های نی‌ای را به انتهای سمت چپ پایه نصب بالایی(E) آویزان كرده و آن‌را توسط پونز محكم نمایید. یك حلقه ریسمانی به دور نوار موج‌دار پایینی گره بزنید. در حالی كه دست را بالا نگه داشته‌اید یك تكه ریسمان دیگر به این حلقه گره بزنید و آن‌را از قلاب روی قسمت داخلی آرنج رد كرده و به قلاب روی بالای مچ گره بزنید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

11- با استفاده از یك حلقه ریسمانی قفس دیگر را به انتهای سمت راست پایه نصب وصل كنید. ریسمانی را به حلقه پایینی گرده زده و آن‌را از قلاب گوشه خارجی رد كنید. طول آن‌را طوری تنظیم نمایید كه كشش یكسانی در دو قفس ایجاد شود. سپس ریسمان را به قلاب پایین مچ گره بزنید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

12- مقداری كمی چسب مایع روی گره‌ها بزنید تا كاملا محكم شوند. اجازه دهید چسب خشك شود. در داخل هر یك از قفس‌ها یك بادكنك قرار دهید تا قفس‌ها شكل ماهیچه به خود بگیرند. لوله‌های وصل شده به بادكنك‌ها را از قلاب‌های بزرگ بگذرانید. یك شیر یا بست به انتهای آزاد هر لوله وصل نمایید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

13- ماكت بازوی شما اكنون آماده است. ماهیچه جلوی بازو، ماهیچه دو سر و عقبی، سه سر است. داخل لوله متصل به ماهیچه دو سر بدمید. بادكنك بادشده و خم‌شدن نی‌ها قفس را كوتاهتر می‌كند؛ درست مانتد یك ماهیچه منقبض شده. این كار سبب كشیدن ریسمان‌ها (رباط‌های ماهیچه) می‌شود. این ریسمان‌ها بازوی چوبی پایینی را كه نماینده استخوان‌های ساعد ( رادیوس و اولنا) هستند، می‌كشند و سبب چرخیدن حول پیچ (مفصل لولایی آرنج) می‌گردند. به وسیله ماهیچه دو سر دست را به سمت بالا و به وسیله زوج آنتاگونیستیك آن، یعنی ماهیچه سه سر به سمت پایین حركت دهید. از بست یا شیر برای نگه داشتن ماهیچه‌ها در یك موقعیت مشخص استفاده نمایید.

زوج‌های ماهیچه‌ای

البته ایده‌های ساخت دیگری نیز برای ساخت بازو وجود دارد که در شکل زیر می‌بینید.

زوج‌های ماهیچه‌ای
زوج‌های ماهیچه‌ای

بازگشت